Παρακολούθηση
Simone Angioni
Simone Angioni
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unica.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating knowledge graphs for analysing academia and industry dynamics
S Angioni, AA Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium …, 2020
312020
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
272021
AIDA: A knowledge graph about research dynamics in academia and industry
S Angioni, A Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
Quantitative Science Studies 2 (4), 1356-1398, 2021
112021
Link prediction of weighted triples for knowledge graph completion within the scholarly domain
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, A Kravchenko, S Angioni, ...
IEEE Access 9, 116002-116014, 2021
72021
The aida dashboard: Analysing conferences with semantic technologies
S Angioni, S Angelo, O Francesco, R Diego, M Enrico
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 2721, 272-276, 2020
62020
Integrating knowledge graphs for comparing the scientific output of academia and industry
S Angioni, F Osborne, A Salatino, D Reforgiato Recupero, E Motta
CEUR WS, 2019
52019
Aida-bot: A conversational agent to explore scholarly knowledge graphs
A Meloni, S Angioni, A Salatino, F Osborne, D Reforgiato Recupero, ...
CEUR WS 2980, (In Press), 2021
42021
The AIDA dashboard: a web application for assessing and comparing scientific conferences
S Angioni, A Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
IEEE Access 10, 39471-39486, 2022
12022
Link prediction using numerical weights for knowledge graph completion within the scholarly domain
M Nayyeri, GM Gil, S Vahdati, F Osborne, A Kravchenko, S Angioni, ...
Proc. of ESWC 21, 2021
12021
Integrating Conversational Agents and Knowledge Graphs within the Scholarly Domain
A Meloni, S Angioni, A Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
IEEE Access, 2023
2023
Leveraging Knowledge Graph Technologies to Assess Journals and Conferences at Springer Nature
S Angioni, A Salatino, F Osborne, A Birukou, DR Recupero, E Motta
The Semantic Web–ISWC 2022: 21st International Semantic Web Conference …, 2022
2022
A Big Data framework based on Apache Spark for Industry-specific Lexicon Generation for Stock Market Prediction
S Angioni, S Carta, S Consoli, D Reforgiato Recupero, MM Stanciu
The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems …, 2021
2021
Assessing Scientific Conferences through Knowledge Graphs
S Angioni, A Salatino, F Osborne, A Birukou, DR Recupero, E Motta
International Semantic Web Conference (ISWC) 2021: Posters, Demos, and …, 2021
2021
Integrating Knowledge Graphs for Comparing the Scientific Output of Academia and Industry
A Salatino, S Angioni, F Osborne, AA Salatino, DR Recupero, E Motta
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14