Παρακολούθηση
Peeter Laud
Peeter Laud
Cybernetica AS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cyber.ee - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-stamping with binary linking schemes
A Buldas, P Laud, H Lipmaa, J Villemson
Advances in Cryptology—CRYPTO'98, 486-501, 1998
2111998
Semantics and program analysis of computationally secure information flow
P Laud
European Symposium on Programming, 77-91, 2001
1742001
Accountable certificate management using undeniable attestations
A Buldas, P Laud, H Lipmaa
Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communications …, 2000
1382000
Rational choice of security measures via multi-parameter attack trees
A Buldas, P Laud, J Priisalu, M Saarepera, J Willemson
International Workshop on Critical Information Infrastructures Security, 235-248, 2006
1342006
Symmetric encryption in automatic analyses for confidentiality against active adversaries
P Laud
IEEE Symposium on Security and Privacy, 2004. Proceedings. 2004, 71-85, 2004
1262004
Combining differential privacy and secure multiparty computation
M Pettai, P Laud
Proceedings of the 31st annual computer security applications conference …, 2015
1032015
The application of i-voting for Estonian parliamentary elections of 2011
S Heiberg, P Laud, J Willemson
International Conference on E-Voting and Identity, 208-223, 2011
902011
Handling encryption in an analysis for secure information flow
P Laud
European Symposium on Programming, 159-173, 2003
802003
Secrecy types for a simulatable cryptographic library
P Laud
Proceedings of the 12th ACM conference on Computer and communications …, 2005
782005
Computationally sound secrecy proofs by mechanized flow analysis
M Backes, P Laud
Proceedings of the 13th ACM conference on Computer and communications …, 2006
722006
Eliminating counterevidence with applications to accountable certificate management
A Buldas, P Laud, H Lipmaa
Journal of Computer Security 10 (3), 273-296, 2002
632002
Domain-polymorphic programming of privacy-preserving applications
D Bogdanov, P Laud, J Randmets
Proceedings of the Ninth Workshop on Programming Languages and Analysis for …, 2014
552014
New linking schemes for digital time-stamping.
A Buldas, P Laud
ICISC 98, 3-14, 1998
551998
A type system for computationally secure information flow
P Laud, V Vene
International Symposium on Fundamentals of Computation Theory, 365-377, 2005
542005
On the computational soundness of cryptographically masked flows
P Laud
Proceedings of the 35th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2008
492008
Secure multi-party computation for inter-organizational process mining
G Elkoumy, SA Fahrenkrog-Petersen, M Dumas, P Laud, A Pankova, ...
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 21st …, 2020
432020
Sound computational interpretation of formal encryption with composed keys
P Laud, R Corin
International Conference on Information Security and Cryptology, 55-66, 2003
402003
Parallel oblivious array access for secure multiparty computation and privacy-preserving minimum spanning trees
P Laud
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2015
372015
Encryption cycles and two views of cryptography
P Laud
Proceedings of the 7th Nordic Workshop on Secure IT Systems (NORDSEC) 31, 85-100, 2002
372002
From input private to universally composable secure multi-party computation primitives
D Bogdanov, P Laud, S Laur, P Pullonen
2014 IEEE 27th Computer Security Foundations Symposium, 184-198, 2014
342014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20