Παρακολούθηση
Stephan Diehl
Stephan Diehl
Professor of Computer Science, University of Trier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-trier.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mining version histories to guide software changes
T Zimmermann, A Zeller, P Weissgerber, S Diehl
IEEE Transactions on software engineering 31 (6), 429-445, 2005
17592005
Software visualization: visualizing the structure, behaviour, and evolution of software
S Diehl
Springer Science & Business Media, 2007
791*2007
A taxonomy and survey of dynamic graph visualization
F Beck, M Burch, S Diehl, D Weiskopf
Computer graphics forum 36 (1), 133-159, 2017
4242017
The State of the Art in Visualizing Dynamic Graphs.
F Beck, M Burch, S Diehl, D Weiskopf
EuroVis (STARs), 2014
3072014
Graphs, They Are Changing
S Diehl, C Görg
August, 2002
289*2002
Identifying refactorings from source-code changes
P Weißgerber, S Diehl
21st IEEE/ACM international conference on automated software engineering …, 2006
2842006
Parallel edge splatting for scalable dynamic graph visualization
M Burch, C Vehlow, F Beck, S Diehl, D Weiskopf
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 2344-2353, 2011
2282011
How history justifies system architecture (or not)
T Zimmermann, S Diehl, A Zeller
Sixth International Workshop on Principles of Software Evolution, 2003 …, 2003
1972003
Small patches get in!
P Weißgerber, D Neu, S Diehl
Proceedings of the 2008 international working conference on Mining software …, 2008
1702008
Sotorrent: reconstructing and analyzing the evolution of stack overflow posts
S Baltes, L Dumani, C Treude, S Diehl
Proceedings of the 15th international conference on mining software …, 2018
1512018
Preserving the mental map using foresighted layout
S Diehl, C Görg, A Kerren
Data Visualization 2001, 175-184, 2001
1382001
TimeRadarTrees: Visualizing dynamic compound digraphs
M Burch, S Diehl
Computer Graphics Forum 27 (3), 823-830, 2008
1302008
Are refactorings less error-prone than other changes?
P Weißgerber, S Diehl
Proceedings of the 2006 international workshop on Mining software …, 2006
1202006
Visualizing the evolution of compound digraphs with TimeArcTrees
M Greilich, M Burch, S Diehl
Computer Graphics Forum 28 (3), 975-982, 2009
1192009
Towards a theory of software development expertise
S Baltes, S Diehl
Proceedings of the 2018 26th acm joint meeting on european software …, 2018
1152018
Uncovering strengths and weaknesses of radial visualizations---an empirical approach
S Diehl, F Beck, M Burch
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (6), 935-942, 2010
1112010
Timeline trees: visualizing sequences of transactions in information hierarchies
M Burch, F Beck, S Diehl
Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, 75-82, 2008
1092008
Usage and attribution of Stack Overflow code snippets in GitHub projects
S Baltes, S Diehl
Empirical Software Engineering 24 (3), 1259-1295, 2019
1032019
Abstract machines for programming language implementation
S Diehl, P Hartel, P Sestoft
Future Generation Computer Systems 16 (7), 739-751, 2000
1032000
Visual data mining in software archives
M Burch, S Diehl, P Weißgerber
Proceedings of the 2005 ACM symposium on Software visualization, 37-46, 2005
952005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20