Παρακολούθηση
Dylan Herman
Dylan Herman
JPMorgan Chase & Co
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmchase.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of quantum computing for finance
D Herman, C Googin, X Liu, A Galda, I Safro, Y Sun, M Pistoia, Y Alexeev
arXiv preprint arXiv:2201.02773, 2022
722022
Quantum machine learning for finance ICCAD Special Session Paper
M Pistoia, SF Ahmad, A Ajagekar, A Buts, S Chakrabarti, D Herman, S Hu, ...
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
372021
Constrained quantum optimization for extractive summarization on a trapped-ion quantum computer
P Niroula, R Shaydulin, R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, S Hu, ...
Scientific Reports 12 (1), 17171, 2022
312022
Hybrid HHL with Dynamic Quantum Circuits on Real Hardware
R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2110.15958, 2021
20*2021
Quantum computing for finance
D Herman, C Googin, X Liu, Y Sun, A Galda, I Safro, M Pistoia, Y Alexeev
Nature Reviews Physics 5 (8), 450-465, 2023
152023
Constrained Optimization via Quantum Zeno Dynamics
D Herman, R Shaydulin, Y Sun, S Chakrabarti, S Hu, P Minssen, A Rattew, ...
arXiv preprint arXiv:2209.15024, 2022
11*2022
Alignment between initial state and mixer improves qaoa performance for constrained portfolio optimization
Z He, R Shaydulin, S Chakrabarti, D Herman, C Li, Y Sun, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2305.03857, 2023
92023
Evidence of scaling advantage for the quantum approximate optimization algorithm on a classically intractable problem
R Shaydulin, C Li, S Chakrabarti, M DeCross, D Herman, N Kumar, ...
arXiv preprint arXiv:2308.02342, 2023
72023
A survey of quantum computing for finance (2022)
D Herman, C Googin, X Liu, A Galda, I Safro, Y Sun, M Pistoia, Y Alexeev
URL https://arxiv. org/abs/2201 2773, 0
5
The Adjoint Is All You Need: Characterizing Barren Plateaus in Quantum Ans\" atze
E Fontana, D Herman, S Chakrabarti, N Kumar, R Yalovetzky, J Heredge, ...
arXiv preprint arXiv:2309.07902, 2023
42023
Parameter Setting in Quantum Approximate Optimization of Weighted Problems
SH Sureshbabu, D Herman, R Shaydulin, J Basso, S Chakrabarti, Y Sun, ...
arXiv preprint arXiv:2305.15201, 2023
42023
Quantum Deep Hedging
EA Cherrat, S Raj, I Kerenidis, A Shekhar, B Wood, J Dee, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2303.16585, 2023
32023
Expressivity of Variational Quantum Machine Learning on the Boolean Cube
D Herman, R Raymond, M Li, N Robles, A Mezzacapo, M Pistoia
IEEE Transactions on Quantum Engineering, 2023
32023
Quantum deep hedging
S Raj, I Kerenidis, A Shekhar, B Wood, J Dee, S Chakrabarti, R Chen, ...
Quantum 7, 1191, 2023
22023
Hardness of the maximum independent set problem on unit-disk graphs and prospects for quantum speedups
RS Andrist, MJA Schuetz, P Minssen, R Yalovetzky, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09442, 2023
22023
Alignment between initial state and mixer improves QAOA performance for constrained optimization
Z He, R Shaydulin, S Chakrabarti, D Herman, C Li, Y Sun, M Pistoia
npj Quantum Information 9 (1), 121, 2023
2023
Systems and methods for quantum computing-based extractive summarization
P Niroula, R Yalovetzky, P Minssen, D Herman, M Pistoia, S Hu
US Patent App. 17/647,311, 2023
2023
Portfolio Optimization via Quantum Zeno Dynamics on a Quantum Processor
Y Sun, D Herman, R Shaydulin, S Chakrabarti, S Hu, P Minssen, A Rattew, ...
Bulletin of the American Physical Society, 2023
2023
Constrained quantum optimization for extractive summarization on a trapped-ion quantum computer
R Yalovetzky, P Niroula, R Shaydulin, P Minssen, D Herman, S Hu, ...
Bulletin of the American Physical Society, 2023
2023
Quantum Deep Hedging
A El Cherrat, S Raj, I Kerenidis, A Shekhar, B Wood, J Dee, S Chakrabarti, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2303.16585, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20