Παρακολούθηση
Patrick Baylis
Patrick Baylis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico
M Burke, F González, P Baylis, S Heft-Neal, C Baysan, S Basu, S Hsiang
Nature climate change 8 (8), 723-729, 2018
2542018
Climate change is projected to have severe impacts on the frequency and intensity of peak electricity demand across the United States
M Auffhammer, P Baylis, CH Hausman
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8), 1886-1891, 2017
2292017
Default effects and follow-on behavior: evidence from an electricity pricing program
M Fowlie, C Wolfram, CA Spurlock, A Todd, P Baylis, P Cappers
National Bureau of Economic Research, 2017
95*2017
Temperature and Temperament: Evidence from Twitter
P Baylis
Journal of Public Economics 184, 1-15, 2020
92*2020
Rapidly declining remarkability of temperature anomalies may obscure public perception of climate change
FC Moore, N Obradovich, F Lehner, P Baylis
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (11), 4905-4910, 2019
922019
Weather impacts expressed sentiment
P Baylis, N Obradovich, Y Kryvasheyeu, H Chen, L Coviello, E Moro, ...
PloS one 13 (4), e0195750, 2018
872018
Job loss and behavioral change: the unprecedented effects of the India lockdown in Delhi
K Lee, H Sahai, P Baylis, M Greenstone
University of Chicago, Becker Friedman Institute for economics working paper, 2020
332020
Time-of-use as a default rate for residential customers: issues and insights
P Cappers, CA Spurlock, A Todd, P Baylis, M Fowlie, C Wolfram
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, 2016
332016
Moral hazard, wildfires, and the economic incidence of natural disasters
P Baylis, J Boomhower
National Bureau of Economic Research, 2019
322019
The distribution of COVID‐19–related risks
P Baylis, PL Beauregard, M Connolly, NM Fortin, DA Green, ...
Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 2020
112020
Go for the Silver
P Baylis, P Cappers, L Jin, A Spurlock, A Todd
Evidence from, 2016
62016
Reply to: Temporal displacement, adaptation and the effect of climate on suicide rates
M Burke, F Gonzalez, P Baylis, S Heft-Neal, C Baysan, S Hsiang
Nature Climate Change 10 (6), 502-504, 2020
42020
Exposures and behavioral responses to wildfire smoke
M Burke, S Heft-Neal, J Li, A Driscoll, PW Baylis, M Stigler, J Weill, ...
National Bureau of Economic Research, 2021
32021
Building codes and community resilience to natural disasters
P Baylis, J Boomhower
22021
, Warming increases suicide rates in the United States and Mexico
M Burke, C Basan, F Gonzalez, P Baylis, S Heft-Neal, S Basu, S Hsiang
Nature Climate Change, 2017
22017
DEFAULT EFFECTS AND FOLLOW-ON BEHAVIOR: EVIDENCE FROM AN ELECTRICITY PRICING PROGRAM ONLINE APPENDIX
M Fowlie, C Wolfram, CA Spurlock, A Todd, P Baylis, P Cappers
12017
Mandated vs. Voluntary Adaptation to Natural Disasters: The Case of US Wildfires
PW Baylis, J Boomhower
National Bureau of Economic Research, 2022
2022
What happens during wildfire?
S Heft-Neal, M Burke, AM Driscoll, J Li, J Burney, MM Stigler, J Weill, ...
AGU Fall Meeting 2021, 2021
2021
CAFE Standards
A Spurlock, A Todd, P Baylis, PC June
Regulation, 2018
2018
Understanding the Human Effects of Climate Change
PW Baylis
UC Berkeley, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20