Παρακολούθηση
Mohit Jain
Mohit Jain
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating and informing the design of chatbots
M Jain, P Kumar, R Kota, SN Patel
Proceedings of the 2018 designing interactive systems conference, 895-906, 2018
4442018
Resilient Chatbots: Repair Strategy Preferences for Conversational Breakdowns
Z Ashktorab, M Jain, QV Liao, JD Weisz
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), 2019
2712019
FarmChat: a conversational agent to answer farmer queries
M Jain, P Kumar, I Bhansali, QV Liao, K Truong, S Patel
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2018
1332018
Seismo: Blood pressure monitoring using built-in smartphone accelerometer and camera
EJ Wang, J Zhu, M Jain, TJ Lee, E Saba, L Nachman, SN Patel
Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing Systems …, 2018
1202018
Convey: Exploring the use of a context view for chatbots
M Jain, R Kota, P Kumar, SN Patel
Proceedings of the 2018 chi conference on human factors in computing systems …, 2018
1112018
Digitouch: Reconfigurable thumb-to-finger input and text entry on head-mounted displays
E Whitmire, M Jain, D Jain, G Nelson, R Karkar, S Patel, M Goel
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2017
1102017
End-To-End Audio Replay Attack Detection Using Deep Convolutional Networks with Attention.
F Tom, M Jain, P Dey
INTERSPEECH, 681-685, 2018
1082018
Respirenet: A deep neural network for accurately detecting abnormal lung sounds in limited data setting
S Gairola, F Tom, N Kwatra, M Jain
2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2021
872021
Multiple user interaction with audio devices using speech and gestures
M Jain, P Kumar, A Agarwal
US Patent 10,928,917, 2021
832021
User learning and performance with bezel menus
M Jain, R Balakrishnan
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2012
722012
Combating rural child malnutrition through inexpensive mobile phones
I Medhi, M Jain, A Tewari, M Bhavsar, M Matheke-Fischer, E Cutrell
Proceedings of the 7th Nordic conference on human-computer interaction …, 2012
542012
BigBlueBot: Teaching Strategies for Successful Human-Agent Interactions
JD Weisz, M Jain, NN Joshi, J Johnson, I Lange
ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI), 2019
452019
Infrastructuring telehealth in (in) formal patient-doctor contexts
KS Bhat, M Jain, N Kumar
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (CSCW2), 1-28, 2021
392021
Deep conservation in urban India and its implications for the design of conservation technologies
YB Shrinivasan, M Jain, DP Seetharam, A Choudhary, EM Huang, ...
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2013
362013
Feature vector profile generation for interviews
M Jain, R Kota, P Kumar, APKS Prakash
US Patent 11,080,304, 2021
262021
Smartphone usage by expert blind users
M Jain, N Diwakar, M Swaminathan
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
262021
Exploring display techniques for mobile collaborative learning in developing regions
M Jain, J Birnholtz, E Cutrell, R Balakrishnan
Proceedings of the 13th international conference on human computer …, 2011
252011
"We are not in the loop" resource wastage and conservation attitude of employees in indian workplace
M Jain, A Agrawal, SK Ghai, KN Truong, DP Seetharam
Proceedings of the 2013 ACM international joint conference on Pervasive and …, 2013
212013
Methodologies for effective demand response messaging
M Jain, V Chandan, M Minou, G Thanos, TK Wijaya, A Lindt, A Gylling
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
202015
Automatic generation and evaluation of usable and secure audio ReCAPTCHA
M Jain, R Tripathi, I Bhansali, P Kumar
Proceedings of the 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers …, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20