Παρακολούθηση
Viktor Hangya
Viktor Hangya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cis.lmu.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Filtering and polarity detection for reputation management on tweets
V Hangya, R Farkas
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS, Terjedelem: 8 p-Azonosító: CLEF2013wn, 2013
252013
Target-oriented opinion mining from tweets
V Hangya, R Farkas
2013 IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2013
232013
Unsupervised Parallel Sentence Extraction with Parallel Segment Detection Helps Machine Translation
V Hangya, A Fraser
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2019
222019
Two Methods for Domain Adaptation of Bilingual Tasks: Delightfully Simple and Broadly Applicable
V Hangya, F Braune, A Fraser, H Schütze
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
182018
A comparative empirical study on social media sentiment analysis over various genres and languages
V Hangya, R Farkas
Artificial Intelligence Review 47 (4), 485-505, 2017
182017
Szte-nlp: Sentiment detection on twitter messages
V Hangya, G Berend, R Farkas
Association for Computational Linguistics 2, 549-553, 2013
182013
Better OOV Translation with Bilingual Terminology Mining
M Huck, V Hangya, A Fraser
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2019
152019
Evaluating bilingual word embeddings on the long tail
F Braune, V Hangya, T Eder, A Fraser
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
152018
Unsupervised Parallel Sentence Extraction from Comparable Corpora
V Hangya, F Braune, Y Kalasouskaya, A Fraser
International Workshop on Spoken Language Translation, 2018
132018
Cross-Lingual Transfer Learning for Hate Speech Detection
I Bigoulaeva, V Hangya, A Fraser
Proceedings of the First Workshop on Language Technology for Equality …, 2021
102021
An Unsupervised System for Parallel Corpus Filtering
V Hangya, A Fraser
Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task …, 2018
92018
A Hungarian Sentiment Corpus Manually Annotated at Aspect Level
MK Szabó, V Vincze, KI Simkó, V Varga, V Hangya
European Language Resources Association (ELRA), 2016
92016
The LMU Munich system for the WMT20 very low resource supervised MT task
J Libovický, V Hangya, H Schmid, A Fraser
Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation, 1104-1111, 2020
82020
SZTE-NLP: aspect level opinion mining exploiting syntactic cues
V Hangya, G Berend, I Varga, R Farkas
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2014
82014
Entitásorientált véleménydetekció webes híranyagokból
V Hangya, R Farkas, G Berend
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2015
72015
The LMU Munich Unsupervised Machine Translation System for WMT19
D Stojanovski, V Hangya, M Huck, A Fraser
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 2 …, 2019
62019
LMU Munich’s Neural Machine Translation Systems at WMT 2018
M Huck, D Stojanovski, V Hangya, A Fraser
Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task …, 2018
62018
Exploring Bilingual Word Embeddings for Hiligaynon, a Low-Resource Language
L Michel, V Hangya, A Fraser
Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference, 2573-2580, 2020
52020
LMU Bilingual Dictionary Induction System with Word Surface Similarity Scores for BUCC 2020
S Severini, V Hangya, A Fraser, H Schütze
Proceedings of the 13th Workshop on Building and Using Comparable Corpora, 49-55, 2020
52020
The LMU Munich System for the WMT 2020 Unsupervised Machine Translation Shared Task
A Chronopoulou, D Stojanovski, V Hangya, A Fraser
arXiv preprint arXiv:2010.13192, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20