Παρακολούθηση
Cosmin Romanitan
Cosmin Romanitan
National Institute of Microtehnologies, Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imt.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Engineering graphene quantum dots for enhanced ultraviolet and visible light p-Si nanowire-based photodetector
I Mihalache, A Radoi, R Pascu, C Romanitan, E Vasile, M Kusko
ACS applied materials & interfaces 9 (34), 29234-29247, 2017
662017
RF Magnetron Sputtering Deposition of TiO2 Thin Films in a Small Continuous Oxygen Flow Rate
OG Simionescu, C Romanițan, O Tutunaru, V Ion, O Buiu, A Avram
Coatings 9 (7), 442, 2019
592019
High-performance solid state supercapacitors assembling graphene interconnected networks in porous silicon electrode by electrochemical methods using 2, 6-dihydroxynaphthalen
C Romanitan, P Varasteanu, I Mihalache, D Culita, S Somacescu, ...
Scientific Reports 8 (1), 9654, 2018
542018
The mechanical and physical properties of 3D-Printed materials composed of ABS-ZnO nanocomposites and ABS-ZnO microcomposites
N Vidakis, M Petousis, A Maniadi, E Koudoumas, G Kenanakis, ...
Micromachines 11 (6), 615, 2020
462020
Very large phase shift of microwave signals in a 6 nm HfxZr1− xO2 ferroelectric at±3 V
M Dragoman, M Modreanu, IM Povey, S Iordanescu, M Aldrigo, ...
Nanotechnology 28 (38), 38LT04, 2017
462017
Influence of surface substrates on the properties of ZnO nanowires synthesized by hydrothermal method
P Obreja, D Cristea, A Dinescu, C Romaniţan
Applied Surface Science 463, 1117-1123, 2019
392019
Synthesis and characterization of Ca doped ZnO thin films by sol–gel method
AI Istrate, F Nastase, I Mihalache, F Comanescu, R Gavrila, O Tutunaru, ...
Journal of Sol-Gel Science and Technology 92, 585-597, 2019
332019
Cu/TiO2 composite nanofibers with improved photocatalytic performance under UV and UV–visible light irradiation
P Pascariu, C Cojocaru, P Samoila, A Airinei, N Olaru, A Rotaru, ...
Surfaces and Interfaces 28, 101644, 2022
222022
Electrochromic Performance of V2O5 Thin Films Grown by Spray Pyrolysis
K Mouratis, V Tudose, C Romanitan, C Pachiu, O Tutunaru, M Suchea, ...
Materials 13 (17), 3859, 2020
202020
2.55 GHz miniaturised phased antenna array based on 7 nm‐thick HfxZr1xO2 ferroelectrics
M Dragoman, M Modreanu, I Povey, S Iordanescu, M Aldrigo, A Dinescu, ...
Electronics Letters 54 (8), 469-470, 2018
192018
Comparative study of threading dislocations in GaN epitaxial layers by nondestructive methods
C Romanitan, R Gavrila, M Danila
Materials Science in Semiconductor Processing 57, 32-38, 2017
192017
Novel water-based paints for composite materials used in electromagnetic shielding applications
IV Tudose, K Mouratis, ON Ionescu, C Romanitan, C Pachiu, M Popescu, ...
Nanomaterials 12 (3), 487, 2022
172022
Effect of graphene nanoplatelets on the structure, the morphology, and the dielectric behavior of low-density polyethylene nanocomposites
A Maniadi, M Vamvakaki, M Suchea, IV Tudose, M Popescu, ...
Materials 13 (21), 4776, 2020
162020
Novel hybrid materials based on heteroleptic Ru (III) complexes immobilized on SBA-15 mesoporous silica as highly potent antimicrobial and cytotoxic agents
G Marinescu, DC Culita, C Romanitan, S Somacescu, CD Ene, ...
Applied Surface Science 520, 146379, 2020
162020
Effect of the lattice mismatch on threading dislocations in heteroepitaxial GaN layers revealed by X-ray diffraction
C Romanitan, I Mihalache, O Tutunaru, C Pachiu
Journal of alloys and compounds 858, 157723, 2021
152021
60–700 K CTAT and PTAT temperature sensors with 4H-SiC Schottky diodes
R Pascu, G Pristavu, G Brezeanu, F Draghici, P Godignon, C Romanitan, ...
Sensors 21 (3), 942, 2021
152021
Electrodeposited copper nanocubes on multi-layer graphene: A novel nanozyme for ultrasensitive dopamine detection from biological samples
LA Dinu, S Kurbanoglu, C Romanitan, S Pruneanu, AB Serban, ...
Applied Surface Science 604, 154392, 2022
142022
Unravelling the strain relaxation processes in silicon nanowire arrays by X-ray diffraction
C Romanitan, M Kusko, M Popescu, P Varasteanu, A Radoi, C Pachiu
Journal of Applied Crystallography 52 (5), 1077-1086, 2019
142019
Physical properties of the ferroelectric capacitors based on Al-doped HfO2 grown via Atomic Layer Deposition on Si
S Vulpe, F Nastase, M Dragoman, A Dinescu, C Romanitan, S Iftimie, ...
Applied Surface Science 483, 324-333, 2019
142019
Influence of Cu dopant on the morpho-structural and optical properties ZnO nanoparticles
A Matei, V Ţucureanu, MC Popescu, C Romanițan, I Mihalache
Ceramics International 45 (8), 10826-10833, 2019
132019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20