Silvio Ricardo Cordeiro
Silvio Ricardo Cordeiro
Άγνωστη συνεργασία
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The PARSEME shared task on automatic identification of verbal multiword expressions
A Savary, C Ramisch, SR Cordeiro, F Sangati, V Vincze, B Qasemi Zadeh, ...
The 13th Workshop on Multiword Expression at EACL, 31-47, 2017
942017
Edition 1.1 of the parseme shared task on automatic identification of verbal multiword expressions
C Ramisch, S Cordeiro, A Savary, V Vincze, V Mititelu, A Bhatia, M Buljan, ...
Proceedings of the Joint Workshop on Linguistic Annotation, Multiword …, 2018
622018
Predicting the compositionality of nominal compounds: Giving word embeddings a hard time
S Cordeiro, C Ramisch, M Idiart, A Villavicencio
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
382016
How naked is the naked truth? a multilingual lexicon of nominal compound compositionality
C Ramisch, S Cordeiro, L Zilio, M Idiart, A Villavicencio
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
262016
Unsupervised compositionality prediction of nominal compounds
S Cordeiro, A Villavicencio, M Idiart, C Ramisch
Computational Linguistics 45 (1), 1-57, 2019
232019
PARSEME multilingual corpus of verbal multiword expressions
A Savary, M Candito, VB Mititelu, E Bejček, F Cap, S Čéplö, SR Cordeiro, ...
Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE …, 2018
202018
UFRGS&LIF at SemEval-2016 task 10: rule-based MWE identification and predominant-supersense tagging
S Cordeiro, C Ramisch, A Villavicencio
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
112016
Without lexicons, multiword expression identification will never fly: A position statement
A Savary, S Cordeiro, C Ramisch
Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and WordNet (MWE …, 2019
102019
Literal occurrences of multiword expressions: rare birds that cause a stir
A Savary, S Cordeiro, T Lichte, C Ramisch, U Iñurrieta, V Giouli
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2019
82019
Literal readings of multiword expressions: as scarce as hen's teeth
A Savary, S Cordeiro
Proceedings of the 16th International Workshop on Treebanks and Linguistic …, 2018
82018
mwetoolkit+ sem: Integrating word embeddings in the mwetoolkit for semantic MWE processing
S Cordeiro, C Ramisch, A Villavicencio
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
72016
Filtering and measuring the intrinsic quality of human compositionality judgments
C Ramisch, S Cordeiro, A Villavicencio
Proceedings of the 12th Workshop on Multiword Expressions, 32-37, 2016
62016
Polona Gantar
M Candito, F Cap, S Cordeiro, V Foufi
Voula Giouli, Carlos Herrero, Mihaela Ionescu, Verginica Mititelu, Johanna …, 2016
52016
Token-based mwe identification strategies in the mwetoolkit
SR Cordeiro, C Ramisch, A Villavicencio
PARSEME’s 4th general meeting, 116, 2015
42015
A Corpus Study of Verbal Multiword Expressions in Brazilian Portuguese
C Ramisch, R Ramisch, L Zilio, A Villavicencio, S Cordeiro
International Conference on Computational Processing of the Portuguese …, 2018
32018
LexSubNC: A dataset of lexical substitution for nominal compounds
R Wilkens, L Zilio, S Cordeiro, F Paula, C Ramisch, M Idiart, ...
Proceedings of the 12th International Conference on Computational Semantics …, 2017
32017
Sequence models and lexical resources for MWE identification in French
M Scholivet, C Ramisch, S Cordeiro
Multiword expressions at length and in depth, 263, 2018
22018
The semantics of underived event nouns in French
R Huyghe, L Barque, P Haas, D Tribout
Italian Journal of Linguistics 29, 117-142, 2017
22017
Advances in Multiword Expression Identification for the Italian language: The PARSEME shared task edition 1.1
J Monti, S Cordeiro, C Ramisch, F Sangati, A Savary, V Vincze
Fifth Italian Conference on Computational Linguistics (CLiC-it 2018), 2018
12018
Distributional models of multiword expression compositionality prediction
SR Cordeiro
Federal University of Rio Grande do Sul; Aix Marseille University, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20