Παρακολούθηση
Sergios Theodoridis
Sergios Theodoridis
National and Kapodistrian University of Athens, Greece and Aalborg University Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pattern recognition.
S Theodoridis, K Koutroumbas
IEEE Transactions on Neural Networks, 2009
115392009
Machine learning: a Bayesian and optimization perspective
S Theodoridis
Academic press, 2015
834*2015
Introduction to pattern recognition: a matlab approach
S Theodoridis, A Pikrakis, K Koutroumbas, D Cavouras
Academic Press, 2010
5922010
Backpropagation learning for multilayer feed-forward neural networks using the conjugate gradient method
EM Johansson, FU Dowla, DM Goodman
International Journal of Neural Systems 2 (04), 291-301, 1991
4861991
Efficient least squares adaptive algorithms for FIR transversal filtering
GO Glentis, K Berberidis, S Theodoridis
IEEE signal processing magazine 16 (4), 13-41, 1999
4011999
A geometric approach to support vector machine (SVM) classification
ME Mavroforakis, S Theodoridis
IEEE transactions on neural networks 17 (3), 671-682, 2006
3922006
Preamble-based channel estimation in OFDM/OQAM systems: A review
E Kofidis, D Katselis, A Rontogiannis, S Theodoridis
Signal processing 93 (7), 2038-2054, 2013
2592013
Adaptive system identification and signal processing algorithms
N Kalouptsidis, S Theodoridis
Prentice-Hall, Inc., 1993
2491993
Adaptive learning in a world of projections
S Theodoridis, K Slavakis, I Yamada
IEEE Signal Processing Magazine 28 (1), 97-123, 2010
2462010
Pattern recognition
K Koutroumbas, S Theodoridis
Academic Press, 2008
2062008
Extension of Wirtinger's calculus to reproducing kernel Hilbert spaces and the complex kernel LMS
P Bouboulis, S Theodoridis
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (3), 964-978, 2010
1822010
Adaptive robust distributed learning in diffusion sensor networks
S Chouvardas, K Slavakis, S Theodoridis
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (10), 4692-4707, 2011
1762011
Online Sparse System Identification and Signal Reconstruction Using Projections Onto Weighted Balls
Y Kopsinis, K Slavakis, S Theodoridis
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (3), 936-952, 2010
1752010
A fully automated scheme for mammographic segmentation and classification based on breast density and asymmetry
SD Tzikopoulos, ME Mavroforakis, HV Georgiou, N Dimitropoulos, ...
computer methods and programs in biomedicine 102 (1), 47-63, 2011
1632011
Keyword-guided word spotting in historical printed documents using synthetic data and user feedback
T Konidaris, B Gatos, K Ntzios, I Pratikakis, S Theodoridis, SJ Perantonis
International Journal of Document Analysis and Recognition (IJDAR) 9, 167-177, 2007
1592007
Violence content classification using audio features
T Giannakopoulos, D Kosmopoulos, A Aristidou, S Theodoridis
Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006 …, 2006
1582006
Mammographic masses characterization based on localized texture and dataset fractal analysis using linear, neural and support vector machine classifiers
ME Mavroforakis, HV Georgiou, N Dimitropoulos, D Cavouras, ...
Artificial intelligence in medicine 37 (2), 145-162, 2006
1482006
Toward the 6G network era: Opportunities and challenges
I Tomkos, D Klonidis, E Pikasis, S Theodoridis
IT Professional 22 (1), 34-38, 2020
1472020
Audio-visual fusion for detecting violent scenes in videos
T Giannakopoulos, A Makris, D Kosmopoulos, S Perantonis, ...
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 6th Hellenic …, 2010
1402010
Fast Newton transversal filters-A new class of adaptive estimation algorithms
GV Moustakides, S Theodoridis
IEEE Transactions on signal processing 39 (10), 2184-2193, 1991
1341991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20