Παρακολούθηση
Dan Schonfeld
Dan Schonfeld
Professor of Electrical and Computer Engineering, Computer Science, and Bioengineering, University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Object trajectory-based activity classification and recognition using hidden Markov models
FI Bashir, AA Khokhar, D Schonfeld
IEEE transactions on Image Processing 16 (7), 1912-1919, 2007
3682007
Robust video stabilization based on particle filter tracking of projected camera motion
J Yang, D Schonfeld, M Mohamed
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19 (7), 945-954, 2009
2162009
Optimal morphological pattern restoration from noisy binary images
D Schonfeld, J Goutsias
IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence 13 (01), 14-29, 1991
1941991
Quantitative immunohistochemistry by measuring cumulative signal strength using commercially available software photoshop and matlab
KA Matkowskyj, D Schonfeld, RV Benya
Journal of Histochemistry & Cytochemistry 48 (2), 303-311, 2000
1882000
Theoretical foundations of spatially-variant mathematical morphology part II: Gray-level images
N Bouaynaya, D Schonfeld
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (5), 837-850, 2008
183*2008
Fast object tracking using adaptive block matching
K Hariharakrishnan, D Schonfeld
IEEE transactions on multimedia 7 (5), 853-859, 2005
1712005
Real-time motion trajectory-based indexing and retrieval of video sequences
FI Bashir, AA Khokhar, D Schonfeld
IEEE transactions on multimedia 9 (1), 58-65, 2006
1632006
Statistical sequential analysis for real-time video scene change detection on compressed multimedia bitstream
D Lelescu, D Schonfeld
IEEE Transactions on Multimedia 5 (1), 106-117, 2003
1622003
Morphological representation of discrete and binary images
J Goutsias, D Schonfeld
IEEE Transactions on Signal Processing 39 (6), 1369-1379, 1991
1301991
Occlusion/disocclusion detection using K-means clustering near object boundary with comparison of average motion of clusters to object and background motions
D Schonfeld, K Hariharakrishnan, P Raffy, F Yassa
US Patent 7,142,600, 2006
1162006
Embedding with syndrome coding based on BCH codes: (The corrected version of this paper is now available as full text. To view the original document as presented in the printed …
D Schönfeld, A Winkler
Proceedings of the 8th workshop on Multimedia and security, 214-223, 2006
1122006
Segmented trajectory based indexing and retrieval of video data
FI Bashir, AA Khokhar, D Schonfeld
Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2003
1122003
View-invariant motion trajectory-based activity classification and recognition
FI Bashir, AA Khokhar, D Schonfeld
Multimedia Systems 12, 45-54, 2006
972006
Compressive sensing of sparse tensors
S Friedland, Q Li, D Schonfeld
IEEE Transactions on Image Processing 23 (10), 4438-4447, 2014
942014
Multilinear discriminant analysis for higher-order tensor data classification
Q Li, D Schonfeld
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (12), 2524 …, 2014
932014
HMM-based motion recognition system using segmented PCA
F Bashir, W Qu, A Khokhar, D Schonfeld
IEEE International Conference on Image Processing 2005 3, III-1288, 2005
872005
Online video stabilization based on particle filters
J Yang, D Schonfeld, C Chen, M Mohamed
2006 International Conference on Image Processing, 1545-1548, 2006
842006
Real-time wireless multisensory smart surveillance with 3D-HEVC streams for internet-of-things (IoT)
G Kokkonis, KE Psannis, M Roumeliotis, D Schonfeld
The Journal of Supercomputing 73, 1044-1062, 2017
822017
Real-time distributed multi-object tracking using multiple interactive trackers and a magnetic-inertia potential model
W Qu, D Schonfeld, M Mohamed
IEEE Transactions on Multimedia 9 (3), 511-519, 2007
812007
The large-scale polarization explorer (LSPE)
S Aiola, G Amico, P Battaglia, E Battistelli, A Baù, P de Bernardis, ...
Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy IV 8446, 2198-2209, 2012
802012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20