Παρακολούθηση
Douglas W. Oard
Douglas W. Oard
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Implicit feedback for recommender systems
DW Oard, J Kim
6311998
A survey of information retrieval and filtering methods
C Faloutsos, DW Oard
3591998
Pairwise document similarity in large collections with mapreduce
T Elsayed, J Lin, DW Oard
Proceedings of ACL-08: HLT, short papers, 265-268, 2008
3082008
Cross-language information retrieval.
DW Oard, AR Diekema
Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 33, 223-56, 1998
2941998
Confidentiality-preserving rank-ordered search
A Swaminathan, Y Mao, GM Su, H Gou, AL Varna, S He, M Wu, DW Oard
Proceedings of the 2007 ACM workshop on Storage security and survivability, 7-12, 2007
2802007
Textual data mining to support science and technology management
P Losiewicz, DW Oard, RN Kostoff
Journal of Intelligent Information Systems 15, 99-119, 2000
2452000
A survey of multilingual text retrieval
DW Oard, BJ Dorr
2251998
The state of the art in text filtering
DW Oard
User modeling and user-adapted interaction 7, 141-178, 1997
2071997
Modeling information content using observable behavior
DW Oard, J Kim
1982001
A comparative study of query and document translation for cross-language information retrieval
DW Oard
Conference of the Association for Machine Translation in the Americas, 472-483, 1998
1941998
A conceptual framework for text filtering
DW Oard, G Marchionini
Submitted to User Modeling and User-Adapted Interaction, 1996
1821996
Dictionary-based techniques for cross-language information retrieval
GA Levow, DW Oard, P Resnik
Information processing & management 41 (3), 523-547, 2005
1712005
Automatic recognition of spontaneous speech for access to multilingual oral history archives
W Byrne, D Doermann, M Franz, S Gustman, J Hajic, D Oard, M Picheny, ...
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 12 (4), 420-435, 2004
1612004
Alternative approaches for cross-language text retrieval
DW Oard
AAAI Symposium on Cross-Language Text and Speech Retrieval. American …, 1997
1611997
Probabilistic structured query methods
K Darwish, DW Oard
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
1372003
The TREC-2001 Cross-Language Information Retrieval Track: Searching Arabic Using English, French or Arabic Queries.
FC Gey, DW Oard
TREC 2001, 2001
1072001
Serving Users in Many Languages: Cross-Language Information Retrievalfor Digital Libraries
DW Oard
Corporation for National Research Initiatives, 1997
1051997
CLIR Experiments at Maryland for TREC-2002: Evidence combination for Arabic-English retrieval
K Darwish, DW Oard
1032003
The multilingual tedx corpus for speech recognition and translation
E Salesky, M Wiesner, J Bremerman, R Cattoni, M Negri, M Turchi, ...
arXiv preprint arXiv:2102.01757, 2021
972021
CLEF experiments at Maryland: Statistical stemming and backoff translation
DW Oard, GA Levow, CI Cabezas
Cross-Language Information Retrieval and Evaluation: Workshop of the Cross …, 2001
962001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20