Παρακολούθηση
Neil Clancy
Neil Clancy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surgical device with an end effector assembly and system for monitoring of tissue before and after a surgical procedure
S Arya, NT Clancy, DS Elson, GB Hanna, DV Stoyanov, X Du
US Patent 10,722,293, 2020
5402020
Comparison of instruments for investigation of microcirculatory blood flow and red blood cell concentration
J O'Doherty, P McNamara, NT Clancy, JG Enfield, MJ Leahy
Journal of biomedical optics 14 (3), 034025, 2009
1782009
Comparative validation of single-shot optical techniques for laparoscopic 3-D surface reconstruction
L Maier-Hein, A Groch, A Bartoli, S Bodenstedt, G Boissonnat, PL Chang, ...
IEEE transactions on medical imaging 33 (10), 1913-1930, 2014
1102014
Biophotonic methods in microcirculation imaging
MJ Leahy, JG Enfield, NT Clancy, J O’Doherty, P McNamara, GE Nilsson
Medical Laser Application 22 (2), 105-126, 2007
872007
Narrow band 3× 3 Mueller polarimetric endoscopy
J Qi, M Ye, M Singh, NT Clancy, DS Elson
Biomedical optics express 4 (11), 2433-2449, 2013
632013
Spectrally encoded fiber-based structured lighting probe for intraoperative 3D imaging
NT Clancy, D Stoyanov, L Maier-Hein, A Groch, GZ Yang, DS Elson
Biomedical Optics Express 2 (11), 3119-3128, 2011
632011
Intraoperative measurement of bowel oxygen saturation using a multispectral imaging laparoscope
NT Clancy, S Arya, D Stoyanov, M Singh, GB Hanna, DS Elson
Biomedical optics express 6 (10), 4179-4190, 2015
532015
Robust near real-time estimation of physiological parameters from megapixel multispectral images with inverse Monte Carlo and random forest regression
SJ Wirkert, H Kenngott, B Mayer, P Mietkowski, M Wagner, P Sauer, ...
International journal of computer assisted radiology and surgery 11 (6), 909-917, 2016
462016
Surgical spectral imaging
NT Clancy, G Jones, L Maier-Hein, DS Elson, D Stoyanov
Medical image analysis 63, 101699, 2020
452020
Multispectral image alignment using a three channel endoscope in vivo during minimally invasive surgery
NT Clancy, D Stoyanov, DRC James, A Di Marco, V Sauvage, J Clark, ...
Biomedical optics express 3 (10), 2567-2578, 2012
402012
Polarised stereo endoscope and narrowband detection for minimal access surgery
NT Clancy, S Arya, J Qi, D Stoyanov, GB Hanna, DS Elson
Biomedical optics express 5 (12), 4108-4117, 2014
382014
A new device for assessing changes in skin viscoelasticity using indentation and optical measurement
NT Clancy, GE Nilsson, CD Anderson, MJ Leahy
Skin Research and Technology 16 (2), 210-228, 2010
382010
Robust surface tracking combining features, intensity and illumination compensation
X Du, N Clancy, S Arya, GB Hanna, J Kelly, DS Elson, D Stoyanov
International journal of computer assisted radiology and surgery 10 (12 …, 2015
312015
Dual-modality endoscopic probe for tissue surface shape reconstruction and hyperspectral imaging enabled by deep neural networks
J Lin, NT Clancy, J Qi, Y Hu, T Tatla, D Stoyanov, L Maier-Hein, DS Elson
Medical image analysis 48, 162-176, 2018
302018
Augmented reality needle ablation guidance tool for irreversible electroporation in the pancreas
T Kuzhagaliyev, NT Clancy, M Janatka, K Tchaka, F Vasconcelos, ...
Medical imaging 2018: Image-guided procedures, robotic interventions, and …, 2018
292018
Development and evaluation of a light-emitting diode endoscopic light source
NT Clancy, R Li, K Rogers, P Driscoll, P Excel, R Yandle, G Hanna, ...
Advanced Biomedical and Clinical Diagnostic Systems X 8214, 105-111, 2012
282012
Endoscopic Sheffield index for unsupervised in vivo spectral band selection
SJ Wirkert, NT Clancy, D Stoyanov, S Arya, GB Hanna, HP Schlemmer, ...
International Workshop on Computer-Assisted and Robotic Endoscopy, 110-120, 2014
242014
Multispectral imaging of organ viability during uterine transplantation surgery in rabbits and sheep
NT Clancy, S Saso, D Stoyanov, V Sauvage, DJ Corless, M Boyd, ...
Journal of Biomedical Optics 21 (10), 106006, 2016
232016
An endoscopic structured light system using multispectral detection
J Lin, NT Clancy, DS Elson
International journal of computer assisted radiology and surgery 10 (12 …, 2015
232015
Endoscopic depth measurement and super-spectral-resolution imaging
J Lin, NT Clancy, Y Hu, J Qi, T Tatla, D Stoyanov, L Maier-Hein, DS Elson
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2017
142017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20