Παρακολούθηση
Prof. Ganpati Ramanath
Prof. Ganpati Ramanath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rpi.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Size-dependent melting properties of small tin particles: nanocalorimetric measurements
SL Lai, JY Guo, V Petrova, G Ramanath, LH Allen
Physical review letters 77 (1), 99, 1996
10851996
Organized assembly of carbon nanotubes
BQ Wei, R Vajtai, Y Jung, J Ward, R Zhang, G Ramanath, PM Ajayan
Nature 416 (6880), 495-496, 2002
6142002
A new class of doped nanobulk high-figure-of-merit thermoelectrics by scalable bottom-up assembly
RJ Mehta, Y Zhang, C Karthik, B Singh, RW Siegel, T Borca-Tasciuc, ...
Nature materials 11 (3), 233-240, 2012
5472012
Al-doped zinc oxide nanocomposites with enhanced thermoelectric properties
P Jood, RJ Mehta, Y Zhang, G Peleckis, X Wang, RW Siegel, ...
Nano letters 11 (10), 4337-4342, 2011
4662011
Nanotubes in a flash--ignition and reconstruction
PM Ajayan, M Terrones, A De la Guardia, V Huc, N Grobert, BQ Wei, ...
Science 296 (5568), 705-705, 2002
4292002
Thickness dependent electrical resistivity of ultrathin (< 40 nm) Cu films
HD Liu, YP Zhao, G Ramanath, SP Murarka, GC Wang
Thin Solid Films 384 (1), 151-156, 2001
3032001
Irradiation-induced magnetism in carbon nanostructures
S Talapatra, PG Ganesan, T Kim, R Vajtai, M Huang, M Shima, ...
Physical Review Letters 95 (9), 097201, 2005
2772005
Substrate-site selective growth of aligned carbon nanotubes
ZJ Zhang, BQ Wei, G Ramanath, PM Ajayan
Applied Physics Letters 77 (23), 3764-3766, 2000
2722000
Hydrophobic anchoring of monolayer-protected gold nanoclusters to carbon nanotubes
AV Ellis, K Vijayamohanan, R Goswami, N Chakrapani, LS Ramanathan, ...
Nano Letters 3 (3), 279-282, 2003
2622003
Bonding-induced thermal conductance enhancement at inorganic heterointerfaces using nanomolecular monolayers
PJ O’Brien, S Shenogin, J Liu, PK Chow, D Laurencin, PH Mutin, ...
Nature materials 12 (2), 118-122, 2013
2352013
Effect of nanoparticles on sessile droplet contact angle
S Vafaei, T Borca-Tasciuc, MZ Podowski, A Purkayastha, G Ramanath, ...
Nanotechnology 17 (10), 2523, 2006
2342006
Directed assembly of highly-organized carbon nanotube architectures
PM Ajayan, R Ganapathiraman, A Cao
US Patent 7,189,430, 2007
2152007
The effect of nanoparticles on the liquid–gas surface tension of Bi2Te3 nanofluids
S Vafaei, A Purkayastha, A Jain, G Ramanath, T Borca-Tasciuc
Nanotechnology 20 (18), 185702, 2009
2032009
Microwave-assisted single-step functionalization and in situ derivatization of carbon nanotubes with gold nanoparticles
MS Raghuveer, S Agrawal, N Bishop, G Ramanath
Chemistry of materials 18 (6), 1390-1393, 2006
1892006
High‐speed (104 °C/s) scanning microcalorimetry with monolayer sensitivity (J/m2)
SL Lai, G Ramanath, LH Allen, P Infante, Z Ma
Applied physics letters 67 (9), 1229-1231, 1995
1791995
Assembly of highly organized carbon nanotube architectures by chemical vapor deposition
BQ Wei, R Vajtai, Y Jung, J Ward, R Zhang, G Ramanath, PM Ajayan
Chemistry of Materials 15 (8), 1598-1606, 2003
1582003
Annealing-induced interfacial toughening using a molecular nanolayer
DD Gandhi, M Lane, Y Zhou, AP Singh, S Nayak, U Tisch, M Eizenberg, ...
Nature 447 (7142), 299-302, 2007
1492007
Self-assembled near-zero-thickness molecular layers as diffusion barriers for Cu metallization
A Krishnamoorthy, K Chanda, SP Murarka, G Ramanath, JG Ryan
Applied Physics Letters 78 (17), 2467-2469, 2001
1342001
Frequency-dependent electrical transport in carbon nanotubes
YP Zhao, BQ Wei, PM Ajayan, G Ramanath, TM Lu, GC Wang, A Rubio, ...
Physical Review B 64 (20), 201402, 2001
1302001
Self-assembled subnanolayers as interfacial adhesion enhancers and diffusion barriers for integrated circuits
G Ramanath, G Cui, PG Ganesan, X Guo, AV Ellis, M Stukowski, ...
Applied physics letters 83 (2), 383-385, 2003
1292003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20