Παρακολούθηση
Gaspare Varvaro
Gaspare Varvaro
Nanostructured Magnetic Materll9kals Lab @ Istituto di Struttura della Materia - CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ism.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis of magnetic zeolite at low temperature using a waste material mixture: Fly ash and red mud
C Belviso, E Agostinelli, S Belviso, F Cavalcante, S Pascucci, D Peddis, ...
Microporous and Mesoporous Materials 202, 208-216, 2015
792015
Magnetic interactions in silica coated nanoporous assemblies of CoFe2O4 nanoparticles with cubic magnetic anisotropy
S Laureti, G Varvaro, AM Testa, D Fiorani, E Agostinelli, G Piccaluga, ...
Nanotechnology 21 (31), 315701, 2010
742010
Ultra-high-density magnetic recording: storage materials and media designs
G Varvaro, F Casoli
CRC Press, 2016
602016
Bioactive, nanostructured S i‐substituted hydroxyapatite coatings on titanium prepared by pulsed laser deposition
JV Rau, I Cacciotti, S Laureti, M Fosca, G Varvaro, A Latini
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 103 (8 …, 2015
562015
Red mud as aluminium source for the synthesis of magnetic zeolite
C Belviso, A Kharchenko, E Agostinelli, F Cavalcante, D Peddis, ...
Microporous and mesoporous Materials 270, 24-29, 2018
522018
Folate targeted coated SPIONs as efficient tool for MRI
C Scialabba, R Puleio, D Peddis, G Varvaro, P Calandra, G Cassata, ...
Nano Research 10 (9), 3212-3227, 2017
492017
Highly Controlled Dip-Coating Deposition of fct FePt Nanoparticles from Layered Salt Precursor into Nanostructured Thin Films: An Easy Way To Tune Magnetic …
M Faustini, A Capobianchi, G Varvaro, D Grosso
Chemistry of Materials 24 (6), 1072-1079, 2012
462012
Particle size, spin wave and surface effects on magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles
B Aslibeiki, G Varvaro, D Peddis, P Kameli
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422, 7-12, 2017
432017
L10 FePt-based thin films for future perpendicular magnetic recording media
G Varvaro, S Laureti, D Fiorani
Journal of magnetism and magnetic materials 368, 415-420, 2014
422014
Designing new ferrite/manganite nanocomposites
G Muscas, PA Kumar, G Barucca, G Concas, G Varvaro, R Mathieu, ...
Nanoscale 8 (4), 2081-2089, 2016
382016
Effect of oxygen partial pressure on PLD cobalt oxide films
S Laureti, E Agostinelli, G Scavia, G Varvaro, VR Albertini, A Generosi, ...
Applied surface science 254 (16), 5111-5115, 2008
382008
Shape-control by microwave-assisted hydrothermal method for the synthesis of magnetite nanoparticles using organic additives
A Rizzuti, M Dassisti, P Mastrorilli, MC Sportelli, N Cioffi, RA Picca, ...
Journal of Nanoparticle Research 17 (10), 1-16, 2015
372015
Magnetic interactions: a tool to modify the magnetic properties of materials based on nanoparticles
D Peddis, PE Jönsson, S Laureti, G Varvaro
Frontiers of nanoscience 6, 129-188, 2014
362014
Hard/graded exchange spring composite media based on FePt
V Alexandrakis, T Speliotis, E Manios, D Niarchos, J Fidler, J Lee, ...
Journal of applied physics 109 (7), 07B729, 2011
302011
Magnetization reversal mechanism in perpendicular exchange-coupled Fe/L10–FePt bilayers
G Varvaro, F Albertini, E Agostinelli, F Casoli, D Fiorani, S Laureti, P Lupo, ...
New Journal of Physics 14 (7), 073008, 2012
292012
Flexible magnetoreceptor with tunable intrinsic logic for on‐skin touchless human‐machine interfaces
P Makushko, ES Oliveros Mata, GS Cañón Bermúdez, M Hassan, ...
Advanced Functional Materials 31 (25), 2101089, 2021
272021
Bifunctional FePt@ MWCNTs/Ru nanoarchitectures: synthesis and characterization
B Astinchap, R Moradian, A Ardu, C Cannas, G Varvaro, A Capobianchi
Chemistry of Materials 24 (17), 3393-3400, 2012
272012
Properties of pulsed laser deposited fluorinated hydroxyapatite films on titanium
JV Rau, VV Smirnov, S Laureti, A Generosi, G Varvaro, M Fosca, D Ferro, ...
Materials Research Bulletin 45 (9), 1304-1310, 2010
272010
Tunable single-phase magnetic behavior in chemically synthesized AFeO 3–MFe 2 O 4 (A= Bi or La, M= Co or Ni) nanocomposites
T Sarkar, G Muscas, G Barucca, F Locardi, G Varvaro, D Peddis, ...
Nanoscale 10 (48), 22990-23000, 2018
262018
Magnetocaloric effect in Ni47Mn40Sn13 alloy prepared by mechanical alloying
AG Varzaneh, P Kameli, F Karimzadeh, B Aslibeiki, G Varvaro, H Salamati
Journal of Alloys and Compounds 598, 6-10, 2014
262014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20