Παρακολούθηση
Sandor Veres
Sandor Veres
Professor of Autonomous Control Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal verification of autonomous vehicle platooning
M Kamali, LA Dennis, O McAree, M Fisher, SM Veres
Science of computer programming 148, 88-106, 2017
1432017
Autonomous vehicle control systems—a review of decision making
SM Veres, L Molnar, NK Lincoln, CP Morice
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of …, 2011
1432011
Active sound and vibration control: theory and applications
MO Tokhi, S Veres, SM Veres
Iet, 2002
1212002
Practical verification of decision-making in agent-based autonomous systems
LA Dennis, M Fisher, NK Lincoln, A Lisitsa, SM Veres
Automated Software Engineering 23 (3), 305-359, 2016
972016
Predictive self-tuning control by parameter bounding and worst-case design
SM Veres, JP Norton
Automatica 29 (4), 911-928, 1993
861993
Universal adaptive control of satellite formation flying
R Pongvthithum, SM Veres, SB Gabriel, E Rogers*
International Journal of Control 78 (1), 45-52, 2005
712005
Frequency selective feedback for active noise control
T Meurers, SM Veres, SJ Elliot
IEEE control systems magazine 22 (4), 32-41, 2002
652002
Structure selection for bounded-parameter models: Consistency conditions and selection criterion
SM Veres, JP Norton
IEEE Transactions on Automatic Control 36 (4), 474-481, 1991
611991
Aerodynamic parameter estimation of an unmanned aerial vehicle based on extended kalman filter and its higher order approach
L Meng, L Li, SM Veres
2010 2nd International Conference on Advanced Computer Control 5, 526-531, 2010
462010
Geometric bounding toolbox (gbt) for matlab
SM Veres
Official website: http://www. sysbrain. com 254 (9), 2003
422003
Guaranteed computation of robot trajectories
S Rohou, L Jaulin, L Mihaylova, F Le Bars, SM Veres
Robotics and Autonomous Systems 93, 76-84, 2017
412017
Verifying fault tolerance and self-diagnosability of an autonomous underwater vehicle
J Ezekiel, A Lomuscio, L Molnar, S Veres, M Pebody
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
382011
Natural language programming of agents and robotic devices
SM Veres
382008
Terrain referencing for autonomous navigation of underwater vehicles
C Morice, S Veres, S McPhail
Oceans 2009-Europe, 1-7, 2009
372009
Parameter-bounding algorithms for linear errors in variables models
SM Veres, JP Norton
IFAC Proceedings Volumes 25 (15), 261-266, 1992
351992
Structure selection of stochastic dynamic systems
SM Veres
CRC Press, 1991
351991
Tuning for robustness and performance using iterative feedback tuning
S Veres, H Hjalmarsson
Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002. 4 …, 2002
342002
Natural language programming of complex robotic BDI agents
NK Lincoln, SM Veres
Journal of Intelligent & Robotic Systems 71 (2), 211-230, 2013
322013
Analysis of formation flying control of a pair of nano-satellites
SM Veres, SB Gabriel, E Rogers, DQ Mayne
Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 2001
312001
Satellite control using rational agent programming
L Dennis, M Fisher, A Lisitsa, N Lincoln, S Veres
IEEE Intelligent Systems 25 (3), 92-97, 2010
292010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20