P. Lió, Pietro Lio, P. Lio, Pietro Liò, Pietro Lio'
P. Lió, Pietro Lio, P. Lio, Pietro Liò, Pietro Lio'
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph attention networks
P Veličković, G Cucurull, A Casanova, A Romero, P Lio, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1710.10903, 2017
36402017
Hematopoietic stem cells reversibly switch from dormancy to self-renewal during homeostasis and repair
A Wilson, E Laurenti, G Oser, RC van der Wath, W Blanco-Bose, ...
Cell 135 (6), 1118-1129, 2008
17292008
Periodic gene expression program of the fission yeast cell cycle
G Rustici, J Mata, K Kivinen, P Lió, CJ Penkett, G Burns, J Hayles, ...
Nature genetics 36 (8), 809-817, 2004
5712004
The BioMart community portal: an innovative alternative to large, centralized data repositories
D Smedley, S Haider, S Durinck, L Pandini, P Provero, J Allen, O Arnaiz, ...
Nucleic acids research 43 (W1), W589-W598, 2015
5542015
Identifying the Best Machine Learning Algorithms for Brain Tumor Segmentation, Progression Assessment, and Overall Survival Prediction in the BRATS Challenge
PL Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab
https://arxiv.org/abs/1811.02629, 2019
498*2019
Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge
S Bakas, M Reyes, A Jakab, S Bauer, M Rempfler, A Crimi, RT Shinohara, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02629, 2018
4982018
Molecular phylogenetics: state-of-the-art methods for looking into the past
S Whelan, P Liò, N Goldman
TRENDS in Genetics 17 (5), 262-272, 2001
4812001
Models of molecular evolution and phylogeny
P Liò, N Goldman
Genome research 8 (12), 1233-1244, 1998
3931998
Towards real-time community detection in large networks
IXY Leung, P Hui, P Lio, J Crowcroft
Physical Review E 79 (6), 066107, 2009
3922009
Perturbation theory approach to study the latent space degeneracy of Variational Autoencoders
H Andrés-Terré, P Lio'
arXiv:1907.05267, 2019
359*2019
Histidine biosynthetic pathway and genes: structure, regulation, and evolution.
P Alifano, R Fani, P Liò, A Lazcano, M Bazzicalupo, MS Carlomagno, ...
Microbiological reviews 60 (1), 44, 1996
3361996
Deep Graph Infomax.
P Velickovic, W Fedus, WL Hamilton, P Liò, Y Bengio, RD Hjelm
ICLR (Poster), 2019
2752019
Biometric evidence that sexual selection has shaped the hominin face
EM Weston, AE Friday, P Liò
PloS one 2 (8), e710, 2007
2572007
Wavelets in bioinformatics and computational biology: state of art and perspectives
P Lio
Bioinformatics 19 (1), 2-9, 2003
2452003
The glutamine 27 β2-adrenoceptor polymorphism is associated with elevated IgE levels in asthmatic families
JC Dewar, J Wilkinson, A Wheatley, NS Thomas, I Doull, N Morton, P Lio, ...
Journal of allergy and clinical immunology 100 (2), 261-265, 1997
2381997
Distinct epigenomic features in end-stage failing human hearts
M Movassagh, MK Choy, DA Knowles, L Cordeddu, S Haider, T Down, ...
Circulation 124 (22), 2411-2422, 2011
2212011
Evidence for mitochondrial DNA recombination in a human population of island Melanesia
E Hagelberg, N Goldman, P Lio, S Whelan, W Schiefenhöel, JB Clegg, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 1999
2161999
Collective human mobility pattern from taxi trips in urban area
C Peng, X Jin, KC Wong, M Shi, P Liò
PloS one 7 (4), e34487, 2012
2022012
MeDuSa: a multi-draft based scaffolder
E Bosi, B Donati, M Galardini, S Brunetti, MF Sagot, P Lió, P Crescenzi, ...
Bioinformatics 31 (15), 2443-2451, 2015
2002015
Molecular evolution of nitrogen fixation: the evolutionary history of the nifD, nifK, nifE, and nifN genes
R Fani, R Gallo, P Lio
Journal of molecular evolution 51 (1), 1-11, 2000
1842000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20