Παρακολούθηση
Tommaso Moramarco
Tommaso Moramarco
Research Institute for Geo-Hydrological Protection
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irpi.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil moisture estimation through ASCAT and AMSR-E sensors: An intercomparison and validation study across Europe
L Brocca, S Hasenauer, T Lacava, F Melone, T Moramarco, W Wagner, ...
Remote Sensing of Environment 115 (12), 3390-3408, 2011
5782011
Soil moisture spatial variability in experimental areas of central Italy
L Brocca, R Morbidelli, F Melone, T Moramarco
Journal of Hydrology 333 (2-4), 356-373, 2007
4652007
Spatial‐temporal variability of soil moisture and its estimation across scales
L Brocca, F Melone, T Moramarco, R Morbidelli
Water Resources Research 46 (2), 2010
4262010
Improving runoff prediction through the assimilation of the ASCAT soil moisture product
L Brocca, F Melone, T Moramarco, W Wagner, V Naeimi, Z Bartalis, ...
Hydrology and Earth System Sciences 14 (10), 1881-1893, 2010
4202010
Soil as a natural rain gauge: Estimating global rainfall from satellite soil moisture data
L Brocca, L Ciabatta, C Massari, T Moramarco, S Hahn, S Hasenauer, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 119 (9), 5128-5141, 2014
3172014
Soil moisture temporal stability over experimental areas in Central Italy
L Brocca, F Melone, T Moramarco, R Morbidelli
Geoderma 148 (3-4), 364-374, 2009
3052009
On the estimation of antecedent wetness conditions in rainfall–runoff modelling
L Brocca, F Melone, T Moramarco
Hydrological Processes: An International Journal 22 (5), 629-642, 2008
2922008
Catchment scale soil moisture spatial–temporal variability
L Brocca, T Tullo, F Melone, T Moramarco, R Morbidelli
Journal of hydrology 422, 63-75, 2012
2762012
Assimilation of surface-and root-zone ASCAT soil moisture products into rainfall–runoff modeling
L Brocca, T Moramarco, F Melone, W Wagner, S Hasenauer, S Hahn
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 50 (7), 2542-2555, 2011
2752011
A new method for rainfall estimation through soil moisture observations
L Brocca, T Moramarco, F Melone, W Wagner
Geophysical Research Letters 40 (5), 853-858, 2013
2042013
ASCAT soil wetness index validation through in situ and modeled soil moisture data in central Italy
L Brocca, F Melone, T Moramarco, W Wagner, S Hasenauer
Remote Sensing of Environment 114 (11), 2745-2755, 2010
1862010
Estimation of mean velocity in natural channels based on Chiu’s velocity distribution equation
T Moramarco, C Saltalippi, VP Singh
Journal of Hydrologic Engineering 9 (1), 42-50, 2004
1852004
Measurements and observations in the XXI century (MOXXI): Innovation and multi-disciplinarity to sense the hydrological cycle
F Tauro, J Selker, N Van De Giesen, T Abrate, R Uijlenhoet, M Porfiri, ...
Hydrological sciences journal 63 (2), 169-196, 2018
1672018
Assimilation of observed soil moisture data in storm rainfall-runoff modeling
L Brocca, F Melone, T Moramarco, VP Singh
Journal of Hydrologic Engineering 14 (2), 153-165, 2009
1632009
Distributed rainfall‐runoff modelling for flood frequency estimation and flood forecasting
L Brocca, F Melone, T Moramarco
Hydrological processes 25 (18), 2801-2813, 2011
1512011
Influence of land use on soil moisture spatial–temporal variability and monitoring
G Zucco, L Brocca, T Moramarco, R Morbidelli
Journal of hydrology 516, 193-199, 2014
1362014
River discharge estimation by using altimetry data and simplified flood routing modeling
A Tarpanelli, S Barbetta, L Brocca, T Moramarco
Remote Sensing 5 (9), 4145-4162, 2013
1362013
Antecedent wetness conditions based on ERS scatterometer data
L Brocca, F Melone, T Moramarco, R Morbidelli
Journal of Hydrology 364 (1-2), 73-87, 2009
1312009
Assessment of rainfall thresholds and soil moisture modeling for operational hydrogeological risk prevention in the Umbria region (central Italy)
F Ponziani, C Pandolfo, M Stelluti, N Berni, L Brocca, T Moramarco
Landslides 9, 229-237, 2012
1252012
Potential of soil moisture observations in flood modelling: Estimating initial conditions and correcting rainfall
C Massari, L Brocca, T Moramarco, Y Tramblay, JFD Lescot
Advances in Water Resources 74, 44-53, 2014
1212014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20