Παρακολούθηση
Ricardo Usbeck
Ricardo Usbeck
Full Professor of AI and Explainability at Leuphana University Lüneburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leuphana.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GERBIL - General Entity Annotation Benchmark Framework
R Usbeck, M Röder, AC Ngonga-Ngomo, C Baron, A Both, M Brümmer, ...
24th World Wide Web Conference (WWW), 2015
284*2015
AGDISTIS - Graph-Based Disambiguation of Named Entities using Linked Data
R Usbeck, ACN Ngomo, S Auer, D Gerber, S Coelho, A Both
International Semantic Web Conference, 2014
2662014
Survey on challenges of question answering in the semantic web
K Höffner, S Walter, E Marx, R Usbeck, J Lehmann, AC Ngonga Ngomo
Semantic Web 8 (6), 895-920, 2017
2622017
7th open challenge on question answering over linked data (QALD-7)
R Usbeck, ACN Ngomo, B Haarmann, A Krithara, M Röder, G Napolitano
Semantic Web Challenges: 4th SemWebEval Challenge at ESWC 2017, Portoroz …, 2017
2182017
Why Reinvent the Wheel–Let’s Build Question Answering Systems Together
K Singh, AS Radhakrishna, A Both, S Shekarpour, I Lytra, R Usbeck, ...
The Web Conf (WWW), 2018
1162018
N³-A Collection of Datasets for Named Entity Recognition and Disambiguation in the NLP Interchange Format.
M Röder, R Usbeck, S Hellmann, D Gerber, A Both
LREC, 3529-3533, 2014
1122014
Message passing for hyper-relational knowledge graphs
M Galkin, P Trivedi, G Maheshwari, R Usbeck, J Lehmann
arXiv preprint arXiv:2009.10847, 2020
1062020
GERBIL–Benchmarking Named Entity Recognition and Linking Consistently
M Röder, R Usbeck, ACN Ngomo
Semantic Web Journal, 2018
972018
Defacto—temporal and multilingual deep fact validation
D Gerber, D Esteves, J Lehmann, L Bühmann, R Usbeck, ACN Ngomo, ...
Journal of Web Semantics 35, 85-101, 2015
952015
Real-Time RDF Extraction from Unstructured Data Streams
D Gerber, S Hellmann, L Bühmann, T Soru, R Usbeck, ACN Ngomo
The Semantic Web–ISWC 2013, 135-150, 2013
932013
HAWK - Hybrid Question Answering over Linked Data
R Usbeck, AC Ngonga Ngomo, L Bühmann, C Unger
12th Extended Semantic Web Conference, 2015
85*2015
Enhancing Community Interactions with Data-Driven Chatbots--The DBpedia Chatbot
RG Athreya, AC Ngonga Ngomo, R Usbeck
Companion proceedings of the the web conference 2018, 143-146, 2018
782018
MEX vocabulary: a lightweight interchange format for machine learning experiments
D Esteves, D Moussallem, CB Neto, T Soru, R Usbeck, M Ackermann, ...
Proceedings of the 11th International Conference on Semantic Systems, 169-176, 2015
692015
Benchmarking Question Answering Systems
R Usbeck, M Röder, M Hoffmann, F Conrad, J Huthmann, ...
Semantic Web Journal, 2019
662019
Towards an Open Question Answering Architecture
E Marx, R Usbeck, ACN Ngonga, K Höffner, J Lehmann, S Auer
SEMANTiCS, 2014
592014
MAG: A multilingual, knowledge-base agnostic and deterministic entity linking approach
D Moussallem, R Usbeck, M Röeder, ACN Ngomo
Proceedings of the 9th Knowledge Capture Conference, 1-8, 2017
582017
Qald-9-plus: A multilingual dataset for question answering over dbpedia and wikidata translated by native speakers
A Perevalov, D Diefenbach, R Usbeck, A Both
2022 IEEE 16th International Conference on Semantic Computing (ICSC), 229-234, 2022
482022
AGDISTIS - Agnostic Disambiguation of Named Entities Using Linked Open Data
R Usbeck, ACN Ngomo, M Röder, S Auer, D Gerber, S Coelho, A Both
21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), Prague, Czech …, 2014
472014
Template-based question answering using recursive neural networks
RG Athreya, SK Bansal, ACN Ngomo, R Usbeck
2021 IEEE 15th international conference on semantic computing (ICSC), 195-198, 2021
422021
CubeQA—question answering on RDF data cubes
K Höffner, J Lehmann, R Usbeck
International semantic web conference, 325-340, 2016
372016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20