Παρακολούθηση
Will Branford
Will Branford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct observation of magnetic monopole defects in an artificial spin-ice system
S Ladak, DE Read, GK Perkins, LF Cohen, WR Branford
Nature Physics 6 (5), 359-363, 2010
4522010
Emerging chirality in artificial spin ice
WR Branford, S Ladak, DE Read, K Zeissler, LF Cohen
Science 335 (6076), 1597-1600, 2012
1582012
Direct synthesis of dextran-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles in a capillary-based droplet reactor
K Kumar, AM Nightingale, SH Krishnadasan, N Kamaly, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (11), 4704-4708, 2012
1282012
Functionalised magnetic nanoparticles for uranium adsorption with ultra-high capacity and selectivity
E Cali, J Qi, O Preedy, S Chen, D Boldrin, WR Branford, L Vandeperre, ...
Journal of Materials Chemistry A 6 (7), 3063-3073, 2018
1102018
Reconfigurable training and reservoir computing in an artificial spin-vortex ice via spin-wave fingerprinting
JC Gartside, KD Stenning, A Vanstone, HH Holder, DM Arroo, T Dion, ...
Nature Nanotechnology 17 (5), 460-469, 2022
1022022
Structural, magnetic, and transport properties of thin films of the Heusler alloy
LJ Singh, ZH Barber, Y Miyoshi, Y Bugoslavsky, WR Branford, LF Cohen
Applied physics letters 84 (13), 2367-2369, 2004
1002004
Realization of ground state in artificial kagome spin ice via topological defect-driven magnetic writing
JC Gartside, DM Arroo, DM Burn, VL Bemmer, A Moskalenko, LF Cohen, ...
Nature nanotechnology 13 (1), 53-58, 2018
882018
The non-random walk of chiral magnetic charge carriers in artificial spin ice
K Zeissler, SK Walton, S Ladak, DE Read, T Tyliszczak, LF Cohen, ...
Scientific reports 3 (1), 1252, 2013
832013
Textured fluorine‐doped tin dioxide films formed by chemical vapour deposition
DS Bhachu, MR Waugh, K Zeissler, WR Branford, IP Parkin
Chemistry–A European Journal 17 (41), 11613-11621, 2011
822011
Zero-field spin splitting and spin-dependent broadening in high-mobility asymmetric quantum well heterostructures
AM Gilbertson, WR Branford, M Fearn, L Buckle, PD Buckle, T Ashley, ...
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 79 (23), 235333, 2009
822009
Possibilities and limitations of point-contact spectroscopy for measurements of spin polarization
Y Bugoslavsky, Y Miyoshi, SK Clowes, WR Branford, M Lake, I Brown, ...
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 71 (10), 104523, 2005
772005
Direct observation and control of magnetic monopole defects in an artificial spin-ice material
S Ladak, DE Read, WR Branford, LF Cohen
New Journal of Physics 13 (6), 063032, 2011
762011
Synthesis and physical properties of arc melted NiMnSb
S Gardelis, J Androulakis, P Migiakis, J Giapintzakis, SK Clowes, ...
Journal of applied physics 95 (12), 8063-8068, 2004
722004
Monopole defects and magnetic Coulomb blockade
S Ladak, D Read, T Tyliszczak, WR Branford, LF Cohen
New Journal of Physics 13 (2), 023023, 2011
662011
Structure and Ferromagnetism in Mn4+ Spinels:  AM0.5Mn1.5O4 (A = Li, Cu; M = Ni, Mg)
W Branford, MA Green, DA Neumann
Chemistry of materials 14 (4), 1649-1656, 2002
662002
Tunable magnetization dynamics in artificial spin ice via shape anisotropy modification
T Dion, DM Arroo, K Yamanoi, T Kimura, JC Gartside, LF Cohen, ...
Physical Review B 100 (5), 054433, 2019
652019
Structural and transport studies of stoichiometric and off-stoichiometric thin films of the full Heusler alloy Co2MnSi
LJ Singh, ZH Barber, Y Miyoshi, WR Branford, LF Cohen
Journal of applied physics 95 (11), 7231-7233, 2004
632004
Spin polarization of the transport current at the free surface of bulk
SK Clowes, Y Miyoshi, Y Bugoslavsky, WR Branford, C Grigorescu, ...
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 69 (21), 214425, 2004
552004
The effect of doping LiMn2O4 spinel on its use as a cathode in Li-ion batteries: neutron diffraction and electrochemical studies
C Bellitto, EM Bauer, G Righini, MA Green, WR Branford, A Antonini, ...
Journal of Physics and Chemistry of Solids 65 (1), 29-37, 2004
552004
Geometric manipulation of the high-field linear magnetoresistance in InSb epilayers on GaAs (001)
WR Branford, A Husmann, SA Solin, SK Clowes, T Zhang, ...
Applied Physics Letters 86 (20), 2005
522005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20