Παρακολούθηση
Joao Duraes
Joao Duraes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isec.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emulation of software faults: A field data study and a practical approach
JA Duraes, HS Madeira
Ieee transactions on software engineering 32 (11), 849-867, 2006
4302006
On fault representativeness of software fault injection
R Natella, D Cotroneo, JA Duraes, HS Madeira
IEEE Transactions on Software Engineering 39 (1), 80-96, 2012
2622012
Dependability benchmarking of web-servers
J Durães, M Vieira, H Madeira
International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security, 297-310, 2004
902004
Definition of software fault emulation operators: A field data study
J Duraes, H Madeira
Dependable Systems and Networks, 105, 2003
76*2003
The role of the insula in intuitive expert bug detection in computer code: an fMRI study
J Castelhano, IC Duarte, C Ferreira, J Duraes, H Madeira, ...
Brain imaging and behavior 13, 623-637, 2019
692019
Emulation of software faults by educated mutations at machine-code level
J Duraes, H Madeira
Software Reliability Engineering, 2002. ISSRE 2002. Proceedings. 13th …, 2002
682002
Fault representativeness
P Gil, J Arlat, H Madeira, Y Crouzet, T Jarboui, K Kanoun, T Marteau, ...
Deliverable ETIE2 of Dependability Benchmarking Project, IST-2000 25245, 2002
672002
Experimental risk assessment and comparison using software fault injection
R Moraes, J Duraes, R Barbosa, E Martins, H Madeira
37th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2007
662007
Injection of faults at component interfaces and inside the component code: are they equivalent?
R Moraes, R Barbosa, J Durães, N Mendes, E Martins, H Madeira
2006 Sixth European Dependable Computing Conference, 53-64, 2006
662006
Characterization of operating systems behavior in the presence of faulty drivers through software fault emulation
J Duraes, H Madeira
2002 Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing, 2002 …, 2002
642002
WAP: Understanding the brain at software debugging
J Duraes, H Madeira, J Castelhano, C Duarte, MC Branco
2016 IEEE 27th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2016
542016
Generic Faultloads Based on Software Faults for Dependability Benchmarking.
J Duraes, H Madeira
DSN 4, 285, 2004
512004
Multidimensional characterization of the impact of faulty drivers on the operating systems behavior
J Duraes, H Madeira
IEICE Transactions on Information and Systems 86 (12), 2563-2570, 2003
492003
Verification and validation of (real time) COTS products using fault injection techniques
R Barbosa, N Silva, J Duraes, H Madeira
2007 Sixth International IEEE Conference on Commercial-off-the-Shelf (COTS …, 2007
402007
Towards identifying the best variables for failure prediction using injection of realistic software faults
I Irrera, J Durães, M Vieira, H Madeira
2010 IEEE 16th Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing, 3-10, 2010
392010
Assessing and comparing security of web servers
N Mendes, AA Neto, J Duraes, M Vieira, H Madeira
2008 14th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing …, 2008
382008
Representativeness analysis of injected software faults in complex software
R Natella, D Cotroneo, J Duraes, H Madeira
2010 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks …, 2010
362010
Pupillography as indicator of programmers' mental effort and cognitive overload
R Couceiro, G Duarte, J Durães, J Castelhano, C Duarte, C Teixeira, ...
2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2019
292019
Adaptive failure prediction for computer systems: A framework and a case study
I Irrera, M Vieira, J Duraes
2015 IEEE 16th International Symposium on High Assurance Systems Engineering …, 2015
272015
Biofeedback augmented software engineering: monitoring of programmers' mental effort
R Couceiro, G Duarte, J Durães, J Castelhano, C Duarte, C Teixeira, ...
2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: New …, 2019
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20