Παρακολούθηση
Spiros Georgakopoulos
Spiros Georgakopoulos
University of Thessaly, Department of Mathematics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Convolutional neural networks for toxic comment classification
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, AG Vrahatis, VP Plagianakos
Proceedings of the 10th hellenic conference on artificial intelligence, 1-6, 2018
2892018
Detecting and locating gastrointestinal anomalies using deep learning and iterative cluster unification
DK Iakovidis, SV Georgakopoulos, M Vasilakakis, A Koulaouzidis, ...
IEEE transactions on medical imaging 37 (10), 2196-2210, 2018
1842018
Weakly-supervised convolutional learning for detection of inflammatory gastrointestinal lesions
SV Georgakopoulos, DK Iakovidis, M Vasilakakis, VP Plagianakos, ...
2016 IEEE international conference on imaging systems and techniques (IST …, 2016
592016
Pose recognition using convolutional neural networks on omni-directional images
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Neurocomputing 280, 23-31, 2018
252018
Real time sentiment change detection of twitter data streams
SK Tasoulis, AG Vrahatis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
arXiv preprint arXiv:1804.00482, 2018
202018
Geodesically-corrected Zernike descriptors for pose recognition in omni-directional images
KK Delibasis, SV Georgakopoulos, K Kottari, VP Plagianakos, ...
Integrated Computer-Aided Engineering 23 (2), 185-199, 2016
202016
Improving the performance of convolutional neural network for skin image classification using the response of image analysis filters
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Neural Computing and Applications 31, 1805-1822, 2019
142019
A novel adaptive learning rate algorithm for convolutional neural network training
SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
142017
Biomedical data ensemble classification using random projections
SK Tasoulis, AG Vrahatis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 166-172, 2018
122018
Detection of malignant melanomas in dermoscopic images using convolutional neural network with transfer learning
SV Georgakopoulos, K Kottari, K Delibasis, VP Plagianakos, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
122017
Using big data analytics to detect fraud in healthcare provision
SV Georgakopoulos, P Gallos, VP Plagianakos
2020 IEEE 5th Middle East and Africa Conference on Biomedical Engineering …, 2020
112020
Health in all policy making utilizing big data
AG Vassiliou, C Georgakopoulou, A Papageorgiou, S Georgakopoulos, ...
Acta Informatica Medica 28 (1), 65, 2020
112020
Convolutional neural networks for twitter text toxicity analysis
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, AG Vrahatis, VP Plagianakos
Recent Advances in Big Data and Deep Learning: Proceedings of the INNS Big …, 2020
102020
Efficient change detection for high dimensional data streams
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, VP Plagianakos
2015 IEEE international conference on big data (big data), 2219-2222, 2015
102015
Change detection and convolution neural networks for fall recognition
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, GI Mallis, AG Vrahatis, VP Plagianakos, ...
Neural Computing and Applications 32, 17245-17258, 2020
92020
On-line fall detection via mobile accelerometer data
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, I Maglogiannis, VP Plagianakos
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 11th IFIP WG 12.5 …, 2015
82015
TarBase-v9. 0 extends experimentally supported miRNA–gene interactions to cell-types and virally encoded miRNAs
G Skoufos, P Kakoulidis, S Tastsoglou, E Zacharopoulou, V Kotsira, ...
Nucleic Acids Research 52 (D1), D304-D310, 2024
72024
Deep learning and change detection for fall recognition
SK Tasoulis, GI Mallis, SV Georgakopoulos, AG Vrahatis, VP Plagianakos, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 20th International Conference …, 2019
72019
Detection of fake generated scientific abstracts
PC Theocharopoulos, P Anagnostou, A Tsoukala, SV Georgakopoulos, ...
2023 IEEE Ninth International Conference on Big Data Computing Service and …, 2023
62023
Ensemble classification through random projections for single-cell rna-seq data
AG Vrahatis, SK Tasoulis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
Information 11 (11), 502, 2020
62020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20