Παρακολούθηση
Arthur Capozzi
Arthur Capozzi
PhD student at Computer Science Department of University of Turin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unito.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational linguistics against hate: Hate speech detection and visualization on social media in the" Contro L’Odio" project
ATE Capozzi, M Lai, V Basile, F Poletto, M Sanguinetti, C Bosco, V Patti, ...
6th Italian Conference on Computational Linguistics, CLiC-it 2019 2481, 1-6, 2019
222019
“contro l’odio”: a platform for detecting, monitoring and visualizing hate speech against immigrants in Italian social media
ATE Capozzi, M Lai, V Basile, F Poletto, M Sanguinetti, C Bosco, V Patti, ...
IJCoL. Italian Journal of Computational Linguistics 6 (6-1), 77-97, 2020
82020
A data viz platform as a support to study, analyze and understand the hate speech phenomenon
ATE Capozzi, V Patti, G Ruffo, C Bosco
Proceedings of the 2nd International Conference on Web Studies, 28-35, 2018
82018
Facebook Ads: Politics of Migration in Italy
A Capozzi, GD Francisci Morales, Y Mejova, C Monti, A Panisson, ...
International Conference on Social Informatics, 43-57, 2020
62020
Clandestino or Rifugiato? Anti-immigration Facebook Ad Targeting in Italy✱
A Capozzi, G De Francisci Morales, Y Mejova, C Monti, A Panisson, ...
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
12021
Analyzing and Visualizing American Congress Polarization and Balance with Signed Networks
A Capozzi, A Semeraro, G Ruffo
arXiv preprint arXiv:2209.00676, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6