Παρακολούθηση
Alasdair J G Gray
Alasdair J G Gray
TPXimpact (previously at Computer Science, Heriot-Watt University)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swirrl.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
96982016
The IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY in 2018: updates and expansion to encompass the new guide to IMMUNOPHARMACOLOGY
SD Harding, JL Sharman, E Faccenda, C Southan, AJ Pawson, S Ireland, ...
Nucleic acids research 46 (D1), D1091-D1106, 2018
15782018
Enabling ontology-based access to streaming data sources
JP Calbimonte, O Corcho, AJG Gray
The Semantic Web–ISWC 2010: 9th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2010
3182010
R-GMA: An information integration system for grid monitoring
A Cooke, AJG Gray, L Ma, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
On The Move to Meaningful Internet Systems 2003: CoopIS, DOA, and ODBASE …, 2003
2142003
The relational grid monitoring architecture: Mediating information about the grid
AW Cooke, AJG Gray, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
Journal of Grid Computing 2, 323-339, 2004
1282004
PAV ontology: provenance, authoring and versioning
P Ciccarese, S Soiland-Reyes, K Belhajjame, AJG Gray, C Goble, T Clark
Journal of biomedical semantics 4 (1), 37, 2013
1042013
Interoperability and FAIRness through a novel combination of Web technologies
MD Wilkinson, R Verborgh, LOB da Silva Santos, T Clark, MA Swertz, ...
PeerJ Computer Science 3, e110, 2017
892017
API-centric linked data integration: The open PHACTS discovery platform case study
P Groth, A Loizou, AJG Gray, C Goble, L Harland, S Pettifer
Journal of web semantics 29, 12-18, 2014
862014
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
822011
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation.
AJG Gray, PT Groth, A Loizou, S Askjaer, CYA Brenninkmeijer, K Burger, ...
Semantic Web 5 (2), 101-113, 2014
732014
SNEE: a query processor for wireless sensor networks
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, AJG Gray, F Jabeen, AAA Fernandes, ...
Distributed and Parallel Databases 29, 31-85, 2011
682011
Addendum: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, I Jan Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 6 (1), 6, 2019
662019
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
512011
Bioschemas: From Potato Salad to Protein Annotation.
AJG Gray, CA Goble, R Jimenez
International Semantic Web Conference (Posters, Demos & Industry Tracks), 2017
492017
Administrative social science data: The challenge of reproducible research
CJ Playford, V Gayle, R Connelly, AJG Gray
Big Data & Society 3 (2), 2053951716684143, 2016
342016
Can RDB2RDF tools feasibily expose large science archives for data integration?
AJG Gray, N Gray, I Ounis
The Semantic Web: Research and Applications: 6th European Semantic Web …, 2009
312009
The health care and life sciences community profile for dataset descriptions
M Dumontier, AJG Gray, MS Marshall, V Alexiev, P Ansell, G Bader, ...
PeerJ 4, e2331, 2016
292016
Scientific lenses to support multiple views over linked chemistry data
C Batchelor, CYA Brenninkmeijer, C Chichester, M Davies, D Digles, ...
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
292014
SemSorGrid4Env architecture–phase I
AJG Gray, I Galpin, AAA Fernandes, NW Paton, K Page, J Sadler, ...
Deliverable D1. 3v1, SemSorGrid4Env, 2009
182009
Information and monitoring services within a Grid environment
AJ Wilson, R Byrom, LA Cornwall, MS Craig, A Djaoui, SM Fisher, S Hicks, ...
Proceedings of CHEP, 2004
172004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20