Παρακολούθηση
Alasdair J G Gray
Alasdair J G Gray
Computer Science, Heriot-Watt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
73182016
The IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY in 2018: updates and expansion to encompass the new guide to IMMUNOPHARMACOLOGY
SD Harding, JL Sharman, E Faccenda, C Southan, AJ Pawson, S Ireland, ...
Nucleic acids research 46 (D1), D1091-D1106, 2018
15412018
Enabling ontology-based access to streaming data sources
JP Calbimonte, O Corcho, AJG Gray
International Semantic Web Conference, 96-111, 2010
3062010
R-GMA: An information integration system for grid monitoring
A Cooke, AJG Gray, L Ma, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2003
2112003
The relational grid monitoring architecture: Mediating information about the grid
AW Cooke, AJG Gray, W Nutt, J Magowan, M Oevers, P Taylor, ...
Journal of Grid Computing 2 (4), 323-339, 2004
1282004
PAV ontology: provenance, authoring and versioning
P Ciccarese, S Soiland-Reyes, K Belhajjame, AJG Gray, C Goble, T Clark
Journal of biomedical semantics 4 (1), 37, 2013
992013
API-centric linked data integration: The open PHACTS discovery platform case study
P Groth, A Loizou, AJG Gray, C Goble, L Harland, S Pettifer
Journal of web semantics 29, 12-18, 2014
882014
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Extended Semantic Web Conference, 300-314, 2011
812011
Interoperability and FAIRness through a novel combination of Web technologies
MD Wilkinson, R Verborgh, LOB da Silva Santos, T Clark, MA Swertz, ...
PeerJ Computer Science 3, e110, 2017
782017
Applying linked data approaches to pharmacology: Architectural decisions and implementation.
AJG Gray, PT Groth, A Loizou, S Askjaer, CYA Brenninkmeijer, K Burger, ...
Semantic Web 5 (2), 101-113, 2014
742014
SNEE: a query processor for wireless sensor networks
I Galpin, CYA Brenninkmeijer, AJG Gray, F Jabeen, AAA Fernandes, ...
Distributed and Parallel Databases 29 (1), 31-85, 2011
672011
Addendum: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, A Baak, ...
Scientific data 6, 6, 2019
512019
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
512011
Bioschemas: From Potato Salad to Protein Annotation.
AJG Gray, CA Goble, R Jimenez
International Semantic Web Conference (Posters, Demos & Industry Tracks), 2017
382017
Administrative social science data: The challenge of reproducible research
CJ Playford, V Gayle, R Connelly, AJG Gray
Big Data & Society 3 (2), 2053951716684143, 2016
292016
Can RDB2RDF tools feasibily expose large science archives for data integration?
AJG Gray, N Gray, I Ounis
European Semantic Web Conference, 491-505, 2009
292009
Scientific lenses to support multiple views over linked chemistry data
C Batchelor, CYA Brenninkmeijer, C Chichester, M Davies, D Digles, ...
International Semantic Web Conference, 98-113, 2014
272014
The health care and life sciences community profile for dataset descriptions
M Dumontier, AJG Gray, MS Marshall, V Alexiev, P Ansell, G Bader, ...
PeerJ 4, e2331, 2016
262016
SemSorGrid4Env architecture–phase I
AJG Gray, I Galpin, AAA Fernandes, NW Paton, K Page, J Sadler, ...
Deliverable D1. 3v1, SemSorGrid4Env, 2009
192009
Information and Monitoring Services within a Grid
AJ Wilson, R Byrom, LA Cornwall, MS Craig, A Djaoui, SM Fisher, S Hicks, ...
CHEP, 2004
172004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20