Παρακολούθηση
Halina Kobryn
Halina Kobryn
Murdoch University, Environmental and Conservation Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα murdoch.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mixed methods participatory GIS: An evaluation of the validity of qualitative and quantitative mapping methods
G Brown, J Strickland-Munro, H Kobryn, SA Moore
Applied geography 79, 153-166, 2017
1222017
Identifying conflict potential in a coastal and marine environment using participatory mapping
SA Moore, G Brown, H Kobryn, J Strickland-Munro
Journal of environmental management 197, 706-718, 2017
1012017
Assessing the extent of mangrove change caused by Cyclone Vance in the eastern Exmouth Gulf, northwestern Australia
EI Paling, HT Kobryn, G Humphreys
Estuarine, Coastal and Shelf Science 77 (4), 603-613, 2008
902008
Assessing patterns of recreational use in large marine parks: A case study from Ningaloo Marine Park, Australia
CB Smallwood, LE Beckley, SA Moore, HT Kobryn
Ocean & Coastal Management 54 (4), 330-340, 2011
882011
Ningaloo reef: shallow marine habitats mapped using a hyperspectral sensor
HT Kobryn, K Wouters, LE Beckley, T Heege
PloS one 8 (7), e70105, 2013
862013
Legacy of land-use evident in soils of Western Australia’s wheatbelt
RJ Standish, VA Cramer, RJ Hobbs, HT Kobryn
Plant and Soil 280 (1), 189-207, 2006
782006
Marine spatial planning for the future: Using Public Participation GIS (PPGIS) to inform the human dimension for large marine parks
J Strickland-Munro, H Kobryn, G Brown, SA Moore
Marine Policy 73, 15-26, 2016
742016
Dolphin sociality, distribution and calving as important behavioural patterns informing management
H Smith, C Frère, H Kobryn, L Bejder
Animal Conservation 19 (5), 462-471, 2016
612016
Stakeholder analysis for marine conservation planning using public participation GIS
G Brown, J Strickland-Munro, H Kobryn, SA Moore
Applied Geography 67, 77-93, 2016
612016
Patterns of dolphin bycatch in a north-western Australian trawl fishery
SJ Allen, JA Tyne, HT Kobryn, L Bejder, KH Pollock, NR Loneragan
PLOS one 9 (4), e93178, 2014
522014
A case study in the evaluation of geotourism potential through geographic information systems: application in a geology-rich island tourism hotspot
J Rutherford, H Kobryn, D Newsome
Current Issues in Tourism 18 (3), 267-285, 2015
442015
Dynamic stability of coral reefs on the west Australian coast
CW Speed, RC Babcock, KP Bancroft, LE Beckley, LM Bellchambers, ...
PLoS One 8 (7), e69863, 2013
422013
Change in vegetation cover in East Timor, 1989–1999
GA Bouma, HT Kobryn
Natural resources forum 28 (1), 1-12, 2004
412004
Identifying ‘public values’ for marine and coastal planning: Are residents and non-residents really so different?
J Munro, J Pearce, G Brown, H Kobryn, SA Moore
Ocean & Coastal Management 148, 9-21, 2017
302017
Vigilance, visual search and attention in an agricultural task
LR Hartley, PK Arnold, H Kobryn, C MacLeod
Applied ergonomics 20 (1), 9-16, 1989
301989
Cultural ecosystem values of the Kimberley coastline: An empirical analysis with implications for coastal and marine policy
HT Kobryn, G Brown, J Munro, SA Moore
Ocean & coastal management 162, 71-84, 2018
262018
Spatial and temporal patterns of nature-based tourism interactions with whale sharks (Rhincodon typus) at Ningaloo Reef, Western Australia
DJ Anderson, HT Kobryn, BM Norman, L Bejder, JA Tyne, NR Loneragan
Estuarine, Coastal and Shelf Science 148, 109-119, 2014
262014
Habitat islands in a sea of urbanisation
GL Bryant, HT Kobryn, GESJ Hardy, PA Fleming
Urban Forestry & Urban Greening 28, 131-137, 2017
242017
Integrating climate change resilience features into the incremental refinement of an existing marine park
HN Davies, LE Beckley, HT Kobryn, AT Lombard, B Radford, A Heyward
PloS one 11 (8), e0161094, 2016
232016
Values and aspirations for coastal waters of the Kimberley: social values and participatory mapping using interviews. Technical Report. Kimberley Marine Research Program Node …
J Strickland-Munro, S Moore, H Kobryn, D Palmer
Western Australian Marine Science Institution, 2015
232015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20