Παρακολούθηση
Nicholas Kellar
Nicholas Kellar
NOAA Fisheries
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overcoming the challenges of studying conservation physiology in large whales: a review of available methods
KE Hunt, MJ Moore, RM Rolland, NM Kellar, AJ Hall, J Kershaw, ...
Conservation Physiology 1 (1), cot006, 2013
2182013
Determining pregnancy from blubber in three species of delphinids
NM Kellar, ML Trego, CI Marks, AE Dizon
Marine Mammal Science 22 (1), 1-16, 2006
1512006
High pregnancy rates in humpback whales (Megaptera novaeangliae) around the Western Antarctic Peninsula, evidence of a rapidly growing population
LJ Pallin, CS Baker, D Steel, NM Kellar, J Robbins, DW Johnston, ...
Royal Society Open Science 5 (5), 180017, 2018
992018
Low reproductive success rates of common bottlenose dolphins Tursiops truncatus in the northern Gulf of Mexico following the Deepwater Horizon disaster (2010-2015)
NM Kellar, TR Speakman, CR Smith, SM Lane, BC Balmer, ML Trego, ...
Endangered Species Research 33, 143-158, 2017
962017
Blubber testosterone: A potential marker of male reproductive status in short‐beaked common dolphins
NM Kellar, ML Trego, CI Marks, SJ Chivers, K Danil, FI Archer
Marine Mammal Science 25 (3), 507-522, 2009
882009
Blubber cortisol: a potential tool for assessing stress response in free-ranging dolphins without effects due to sampling
NM Kellar, KN Catelani, MN Robbins, ML Trego, CD Allen, K Danil, ...
PLoS One 10 (2), e0115257, 2015
842015
Comprehensive endocrine response to acute stress in the bottlenose dolphin from serum, blubber, and feces
CD Champagne, NM Kellar, ML Trego, B Delehanty, R Boonstra, ...
General and Comparative Endocrinology 266, 178-193, 2018
802018
Blubber cortisol qualitatively reflects circulating cortisol concentrations in bottlenose dolphins
CD Champagne, NM Kellar, DE Crocker, SK Wasser, RK Booth, ML Trego, ...
Marine Mammal Science 33 (1), 134-153, 2017
762017
Variation of bowhead whale progesterone concentrations across demographic groups and sample matrices
NM Kellar, J Keliher, ML Trego, KN Catelani, C Hanns, JCC George, ...
Endangered Species Research 22 (1), 61-72, 2013
692013
Validation of blubber progesterone concentrations for pregnancy determination in three dolphin species and a porpoise
ML Trego, NM Kellar, K Danil
PloS one 8 (7), e69709, 2013
632013
Heavy with child? Pregnancy status and stable isotope ratios as determined from biopsies of humpback whales
CT Clark, AH Fleming, J Calambokidis, NM Kellar, CD Allen, KN Catelani, ...
Conservation Physiology 4 (1), cow050, 2016
592016
Seasonal blubber testosterone concentrations of male humpback whales (Megaptera novaeangliae)
ET Vu, C Clark, K Catelani, NM Kellar, J Calambokidis
Mar Mamm Sci 31, 1258-1264, 2015
502015
First assessment of the sex ratio for an East Pacific green sea turtle foraging aggregation: validation and application of a testosterone ELISA
CD Allen, MN Robbins, T Eguchi, DW Owens, AB Meylan, PA Meylan, ...
PLoS One 10 (10), e0138861, 2015
412015
Validation of a blubber-based endocrine pregnancy test for humpback whales
L Pallin, J Robbins, N Kellar, M Bérubé, A Friedlaender
Conservation Physiology 6 (1), coy031, 2018
402018
Comprehensive Screening Links Halogenated Organic Compounds with Testosterone Levels in Male Delphinus delphis from the Southern California Bight
ML Trego, E Hoh, NM Kellar, S Meszaros, MN Robbins, NG Dodder, ...
Environmental science & technology 52 (5), 3101-3109, 2018
372018
Seasonal variation in the skin transcriptome of common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the northern Gulf of Mexico
FM Van Dolah, MG Neely, LE McGeorge, BC Balmer, GM Ylitalo, ...
PLoS One 10 (6), e0130934, 2015
362015
Pregnancy patterns of pantropical spotted dolphins (Stenella attenuata) in the eastern tropical Pacific determined from hormonal analysis of blubber biopsies and …
NM Kellar, ML Trego, SJ Chivers, FI Archer
Marine Biology 160, 3113-3124, 2013
352013
Initial validation of blubber cortisol and progesterone as indicators of stress response and maturity in an otariid; the California sea lion (Zalophus californianus)
NE Beaulieu-McCoy, KK Sherman, ML Trego, DE Crocker, NM Kellar
General and Comparative Endocrinology 252, 1-11, 2017
342017
The utility of combining stable isotope and hormone analyses for marine megafauna research
AH Fleming, NM Kellar, CD Allen, CM Kurle
Frontiers in Marine Science 5, 338, 2018
262018
Physiological Response of the Hard Coral Pocillopora verrucosa from Lombok, Indonesia, to Two Common Pollutants in Combination with High Temperature
P Kegler, G Baum, LF Indriana, C Wild, A Kunzmann
PloS one 10 (11), e0142744, 2015
232015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20