Παρακολούθηση
Jan Van den Bussche
Jan Van den Bussche
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uhasselt.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The open provenance model core specification (v1. 1)
L Moreau, B Clifford, J Freire, J Futrelle, Y Gil, P Groth, N Kwasnikowska, ...
Future generation computer systems 27 (6), 743-756, 2011
9932011
A graph-oriented object database model
M Gyssens, J Paredaens, D Van Gucht
Proceedings of the ninth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of …, 1990
4341990
DTDs versus XML Schema: A practical study
GJ Bex, F Neven, J Van den Bussche
Proceedings of the 7th international workshop on the web and databases …, 2004
2162004
Towards a theory of spatial database queries
J Paredaens, J Van den Bussche, D Van Gucht
Proceedings of the thirteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1994
1861994
Relational transducers for declarative networking
TJ Ameloot, F Neven, J Van den Bussche
Journal of the ACM (JACM) 60 (2), 1-38, 2013
892013
Relational Association Rules: Getting Warmer
B Goethals, JV Bussche
Pattern Detection and Discovery, 125-139, 2002
882002
First-order queries on finite structures over the reals
J Paredaens, J Van den Bussche, D Van Gucht
SIAM Journal on Computing 27 (6), 1747-1763, 1998
881998
Temporal versus first-order logic to query temporal databases
S Abiteboul, L Herr, J Van den Bussche
Proceedings of the fifteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1996
881996
A tight upper bound on the number of candidate patterns
F Geerts, B Goethals, J Van den Bussche
Proceedings 2001 IEEE International Conference on Data Mining, 155-162, 2001
712001
Lossless representation of topological spatial data
B Kuijpers, J Paredaens, JV Bussche
International Symposium on Spatial Databases, 1-13, 1995
701995
The open provenance model (v1. 01)
L Moreau, B Plale, S Miles, C Goble, P Missier, R Barga, Y Simmhan, ...
Technical Report 16148, Electronics and Computer Science, 2008
692008
Concepts for graph-oriented object manipulation
M Andries, M Gemis, J Paredaens, I Thyssens, JV Bussche
International Conference on Extending Database Technology, 21-38, 1992
681992
An overview of GOOD
J Paredaens, J Van den Bussche, M Andries, M Gemis, M Gyssens, ...
ACM SIGMOD Record 21 (1), 25-31, 1992
671992
DFL: A dataflow language based on Petri nets and nested relational calculus
J Hidders, N Kwasnikowska, J Sroka, J Tyszkiewicz, J Van den Bussche
Information Systems 33 (3), 261-284, 2008
652008
Information extraction in structured documents using tree automata induction
R Kosala, JV Bussche, M Bruynooghe, H Blockeel
European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery …, 2002
642002
An extension of path expressions to simplify navigation in object-oriented queries
JV Bussche, G Vossen
International Conference on Deductive and Object-Oriented Databases, 267-282, 1993
641993
Relative expressive power of navigational querying on graphs
GHL Fletcher, M Gyssens, D Leinders, J Van den Bussche, D Van Gucht, ...
Proceedings of the 14th International Conference on Database Theory, 197-207, 2011
632011
On supporting interactive association rule mining
B Goethals, JV Bussche
International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 307-316, 2000
63*2000
A graph model of data and workflow provenance
U Acar, P Buneman, J Cheney, J Van den Bussche, N Kwasnikowska, ...
602010
Expressiveness of structured document query languages based on attribute grammars
F Neven, J Van den Bussche
Journal of the ACM (JACM) 49 (1), 56-100, 2002
572002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20