Παρακολούθηση
Abigail Sellen
Abigail Sellen
Lab Director, Microsoft Research Cambridge, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The myth of the paperless office
AJ Sellen, RHR Harper
MIT press, 2003
18192003
" Like Having a Really Bad PA" The Gulf between User Expectation and Experience of Conversational Agents
E Luger, A Sellen
Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems …, 2016
12622016
A comparison of reading paper and on-line documents
K O'hara, A Sellen
Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing …, 1997
9101997
Dealing with mobility: understanding access anytime, anywhere
M Perry, K O'hara, A Sellen, B Brown, R Harper
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 8 (4), 323-347, 2001
8522001
Design for privacy in ubiquitous computing environments
V Bellotti, A Sellen
Proceedings of the Third European Conference on Computer-Supported …, 1993
7801993
A comparison of input devices in element pointing and dragging tasks
IS MacKenzie, A Sellen, WAS Buxton
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1991
6951991
Remote conversations: The effects of mediating talk with technology
AJ Sellen
Human-computer interaction 10 (4), 401-444, 1995
6211995
A study in interactive 3-D rotation using 2-D control devices
M Chen, SJ Mountford, A Sellen
Proceedings of the 15th annual conference on Computer graphics and …, 1988
5831988
Beyond total capture: a constructive critique of lifelogging
AJ Sellen, S Whittaker
Communications of the ACM 53 (5), 70-77, 2010
5182010
Experiences in the use of a media space
MM Mantei, RM Baecker, AJ Sellen, WAS Buxton, T Milligan, B Wellman
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1991
5081991
Being Human: HCI in the Year 2020.
R Harper, T Rodden, Y Rogers, A Sellen
4702008
Do life-logging technologies support memory for the past? An experimental study using SenseCam
AJ Sellen, A Fogg, M Aitken, S Hodges, C Rother, K Wood
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
4652007
Errors, incidents and accidents in anaesthetic practice
WB Runciman, A Sellen, RK Webb, JA Williamson, M Currie, C Morgan, ...
Anaesthesia and intensive care 21 (5), 506-519, 1993
4501993
The ubiquitous camera: An in-depth study of camera phone use
T Kindberg, M Spasojevic, R Fleck, A Sellen
IEEE Pervasive Computing 4 (2), 42-50, 2005
4392005
Speech patterns in video-mediated conversations
AJ Sellen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1992
4381992
Two-handed input in a compound task
P Kabbash, W Buxton, A Sellen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems …, 1994
4051994
Understanding photowork
D Kirk, A Sellen, C Rother, K Wood
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
3802006
A diary study of work-related reading: design implications for digital reading devices
A Adler, A Gujar, BL Harrison, K O'hara, A Sellen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1998
3791998
One is not enough: Multiple views in a media space
WW Gaver, A Sellen, C Heath, P Luff
Proceedings of the INTERACT'93 and CHI'93 conference on Human factors in …, 1993
3581993
How knowledge workers use the web
AJ Sellen, R Murphy, KL Shaw
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2002
3222002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20