Παρακολούθηση
Illia Polosukhin
Illia Polosukhin
NEAR.AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα near.ai
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attention is all you need
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
694432017
Natural questions: a benchmark for question answering research
T Kwiatkowski, J Palomaki, O Redfield, M Collins, A Parikh, C Alberti, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 7, 453-466, 2019
12572019
Attention is all you need. arXiv 2017
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
arXiv preprint arXiv:1706.03762, 2017
5382017
Attention is all you need (2017)
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
arXiv preprint arXiv:1706.03762, 2019
2692019
Coarse-to-fine question answering for long documents
E Choi, D Hewlett, J Uszkoreit, I Polosukhin, A Lacoste, J Berant
Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2017
178*2017
Attention is all you need. CoRR abs/1706.03762 (2017)
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
1652017
Wikireading: A novel large-scale language understanding task over wikipedia
D Hewlett, A Lacoste, L Jones, I Polosukhin, A Fandrianto, J Han, ...
arXiv preprint arXiv:1608.03542, 2016
1472016
Attention is all you need
N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, Ł Kaiser, ...
Advances in neural information processing systems 30, 6000-6010, 2017
992017
Neural program search: Solving programming tasks from description and examples
I Polosukhin, A Skidanov
arXiv preprint arXiv:1802.04335, 2018
572018
Proceedings of the 31st international conference on neural information processing systems
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 2017
562017
Attention is all you need
A Waswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, A Gomez, ...
NIPS, 2017
542017
Transformer: Attention is all you need
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
Advances in neural information processing systems 30, 5998-6008, 2017
522017
Attention is all you need. CoRR
A Vaswani, N Shazeer, N Parmar, J Uszkoreit, L Jones, AN Gomez, ...
arXiv preprint arXiv:1706.03762, 2017
402017
Improving neural program synthesis with inferred execution traces
EC Shin, I Polosukhin, D Song
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
332018
TensorFlow Estimators: Managing Simplicity vs. Flexibility in High-Level Machine Learning Frameworks
C Xia, C Mewald, D Sculley, D Soergel, G Roumpos, HT Cheng, ...
31*2017
NAPS: Natural program synthesis dataset
M Zavershynskyi, A Skidanov, I Polosukhin
arXiv preprint arXiv:1807.03168, 2018
292018
Attention-based sequence transduction neural networks
NM Shazeer, AN Gomez, LM Kaiser, JD Uszkoreit, LO Jones, NJ Parmar, ...
US Patent 10,452,978, 2019
162019
Towards specification-directed program repair
R Shin, I Polosukhin, D Song
152018
Nightshade: Near protocol sharding design
A Skidanov, I Polosukhin
URL: https://nearprotocol. com/downloads/Nightshade. pdf 39, 2019
142019
Neural program search: Solving data processing tasks from description and examples
I Polosukhin, A Skidanov
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20