Παρακολούθηση
Mircea Cimpoi
Mircea Cimpoi
Meta (Facebook) Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Describing textures in the wild
M Cimpoi, S Maji, I Kokkinos, S Mohamed, A Vedaldi
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
14482014
Deep filter banks for texture recognition and segmentation
M Cimpoi, S Maji, A Vedaldi
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015 IEEE Conference on …, 2015
10782015
InLoc: Indoor Visual Localization with Dense Matching and View Synthesis
H Taira, M Okutomi, T Sattler, M Cimpoi, M Pollefeys, J Sivic, T Pajdla, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019
3342019
InLoc: Indoor visual localization with dense matching and view synthesis
H Taira, M Okutomi, T Sattler, M Cimpoi, M Pollefeys, J Sivic, T Pajdla, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3342018
Neighbourhood consensus networks
I Rocco, M Cimpoi, R Arandjelović, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Advances in Neural Information Processing Systems, 1651-1662, 2018
2722018
NCNet: Neighbourhood Consensus Networks for Estimating Image Correspondences
I Rocco, M Cimpoi, R Arandjelovic, A Torii, T Pajdla, J Sivic
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2020
282020
Word recognition of text undergoing an OCR process
A Antonijevic, I Mitic, M Cimpoi, D Nijemcevic
US Patent 8,401,293, 2013
142013
Page layout determination of an image undergoing optical character recognition
M Cimpoi, S Galic, M Vugdelija
US Patent 8,594,422, 2013
132013
Page layout determination of an image undergoing optical character recognition
M Cimpoi, S Galic, M Vugdelija
US Patent 9,785,849, 2017
12017
Recognizing describable attributes of textures and materials in the wild and clutter
M Cimpoi
University of Oxford, 2015
12015
Deep filter banks for texture recognition, description, and segmentation
M Cimpoi, S Maji, I Kokkinos, A Vedaldi
International Journal of Computer Vision 118 (1), 65-94, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11