Παρακολούθηση
Charalampos Moschopoulos
Charalampos Moschopoulos
ESAT/SISTA KU Leuven
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα esat.kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using graph theory to analyze biological networks
GA Pavlopoulos, M Secrier, CN Moschopoulos, TG Soldatos, S Kossida, ...
BioData mining 4 (1), 1-27, 2011
7152011
Applying evolutionary computation to the school timetabling problem: The Greek case
GN Beligiannis, CN Moschopoulos, GP Kaperonis, SD Likothanassis
Computers & Operations Research 35 (4), 1265-1280, 2008
1492008
A genetic algorithm approach to school timetabling
GN Beligiannis, C Moschopoulos, SD Likothanassis
Journal of the Operational Research Society 60 (1), 23-42, 2009
632009
jClust: a clustering and visualization toolbox
GA Pavlopoulos, CN Moschopoulos, SD Hooper, R Schneider, S Kossida
Bioinformatics 25 (15), 1994-1996, 2009
382009
Which clustering algorithm is better for predicting protein complexes?
CN Moschopoulos, GA Pavlopoulos, E Iacucci, J Aerts, S Likothanassis, ...
BMC research notes 4 (1), 1-11, 2011
342011
GIBA: a clustering tool for detecting protein complexes
CN Moschopoulos, GA Pavlopoulos, R Schneider, SD Likothanassis, ...
BMC bioinformatics 10 (6), 1-8, 2009
342009
Predicting protein complexes from weighted protein–protein interaction graphs with a novel unsupervised methodology: evolutionary enhanced Markov clustering
K Theofilatos, N Pavlopoulou, C Papasavvas, S Likothanassis, ...
Artificial intelligence in medicine 63 (3), 181-189, 2015
302015
Noise reduction in protein-protein interaction graphs by the implementation of a novel weighting scheme
GD Kritikos, C Moschopoulos, M Vazirgiannis, S Kossida
BMC bioinformatics 12 (1), 1-10, 2011
222011
An enhanced Markov clustering method for detecting protein complexes
CN Moschopoulos, GA Pavlopoulos, SD Likothanassis, S Kossida
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
172008
The Human Interactome Knowledge Base (HINT-KB): an integrative human protein interaction database enriched with predicted protein–protein interaction scores using a novel …
K Theofilatos, C Dimitrakopoulos, S Likothanassis, D Kleftogiannis, ...
Artificial Intelligence Review 42 (3), 427-443, 2014
92014
A user-friendly evolutionary tool for high-school timetabling
CN Moschopoulos, CE Alexakos, C Dosi, GN Beligiannis, ...
Tools and Applications with Artificial Intelligence, 149-162, 2009
92009
A genetic algorithm for pancreatic cancer diagnosis
C Moschopoulos, D Popovic, A Sifrim, G Beligiannis, BD Moor, Y Moreau
International conference on engineering applications of neural networks, 222-230, 2013
62013
Superclusteroid: a Web tool dedicated to data processing of protein-protein interaction networks
GV Magklaras, A Ropodi, C Moschopoulos, S Kossida, N Sakkos
EMBnet. journal 17 (2), 10, 2011
52011
Dealing with large datasets using an artificial intelligence clustering tool
CN Moschopoulos, P Tsiatsis, GN Beligiannis, D Fotakis, ...
Tools and Applications with Artificial Intelligence, 105-120, 2009
52009
A self-tuning genetic algorithm with applications in biomarker discovery
D Popovic, C Moschopoulos, R Sakai, A Sifrim, J Aerts, Y Moreau, ...
2014 IEEE 27th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2014
42014
A hybrid approach to feature ranking for microarray data classification
D Popovic, A Sifrim, C Moschopoulos, Y Moreau, BD Moor
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 241-248, 2013
42013
HINT-KB: The human interactome knowledge base
K Theofilatos, C Dimitrakopoulos, D Kleftogiannis, C Moschopoulos, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2012
32012
An Advanced Hierarchical algorithm for protein complex prediction
C Moschopoulos, K Theofilatos, D Fotakis, S Likothanasis, S Kossida
Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information …, 2010
32010
GAPPI: Identifying important protein modules through protein-protein interaction graphs
C Moschopoulos, M Fytros, S Alatsathianos, S Likothanassis, S Kossida
International Journal on Artificial Intelligence Tools 21 (06), 1250027, 2012
22012
Superclusteroid 2.0: A Web Tool for Processing Big Biological Networks
M Tserirzoglou-Thoma, K Theofilatos, E Tsitsouli, G Panges-Tserres, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20