Παρακολούθηση
Yotaro Kubo
Yotaro Kubo
Google Speech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linear prediction-based dereverberation with advanced speech enhancement and recognition technologies for the REVERB challenge
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
Reverb workshop, 2014
1272014
Strategies for distant speech recognitionin reverberant environments
M Delcroix, T Yoshioka, A Ogawa, Y Kubo, M Fujimoto, N Ito, K Kinoshita, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2015, 1-15, 2015
752015
Is speech enhancement pre-processing still relevant when using deep neural networks for acoustic modeling?
M Delcroix, Y Kubo, T Nakatani, A Nakamura
Interspeech, 2992-2996, 2013
562013
Real-time one-pass decoding with recurrent neural network language model for speech recognition
T Hori, Y Kubo, A Nakamura
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
472014
Online passive-aggressive algorithms for non-negative matrix factorization and completion
M Blondel, Y Kubo, U Naonori
Artificial intelligence and Statistics, 96-104, 2014
382014
Speech recognition in the presence of highly non-stationary noise based on spatial, spectral and temporal speech/noise modeling combined with dynamic variance adaptation
M Delcroix, K Kinoshita, T Nakatani, S Araki, A Ogawa, T Hori, ...
Proc. 1st Int. Workshop on Machine Listening in Multisource Environments …, 2011
382011
Speech recognition in living rooms: Integrated speech enhancement and recognition system based on spatial, spectral and temporal modeling of sounds
M Delcroix, K Kinoshita, T Nakatani, S Araki, A Ogawa, T Hori, ...
Computer Speech & Language 27 (3), 851-873, 2013
282013
Integrating Deep Neural Networks into Structural Classification Approach based on Weighted Finite-State Transducers.
Y Kubo, T Hori, A Nakamura
INTERSPEECH, 2594-2597, 2012
242012
Knowledge transfer from large-scale pretrained language models to end-to-end speech recognizers
Y Kubo, S Karita, M Bacchiani
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
232022
Compacting neural network classifiers via dropout training
Y Kubo, G Tucker, S Wiesler
arXiv preprint arXiv:1611.06148, 2016
172016
Joint phoneme-grapheme model for end-to-end speech recognition
Y Kubo, M Bacchiani
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
162020
Spectrogram patch based acoustic event detection and classification in speech overlapping conditions
M Espi, M Fujimoto, Y Kubo, T Nakatani
2014 4th Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone …, 2014
152014
A comparative study on neural architectures and training methods for Japanese speech recognition
S Karita, Y Kubo, MAU Bacchiani, L Jones
arXiv preprint arXiv:2106.05111, 2021
132021
Neural network model compaction using selective unit removal
Y Kubo, GJ Tucker
US Patent 10,515,312, 2019
102019
Large vocabulary continuous speech recognition based on WFST structured classifiers and deep bottleneck features
Y Kubo, T Hori, A Nakamura
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
102013
Structural Classification Methods Based on Weighted Finite-State Transducers for Automatic Speech Recognition
Y Kubo, S Watanabe, T Hori, A Nakamura
IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing 20 (8), 2240, 2012
102012
A sequential pattern classifier based on hidden Markov kernel machine and its application to phoneme classification
Y Kubo, S Watanabe, A Nakamura, E McDermott, T Kobayashi
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 4 (6), 974-984, 2010
92010
Subspace pursuit method for kernel-log-linear models
Y Kubo, S Wiesler, R Schlueter, H Ney, S Watanabe, A Nakamura, ...
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
82011
Temporal AM–FM combination for robust speech recognition
Y Kubo, S Okawa, A Kurematsu, K Shirai
Speech Communication 53 (5), 716-725, 2011
82011
Noisy speech recognition using temporal AM-FM combination
Y Kubo, A Kurematsu, K Shirai, S Okawa
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
82008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20