Παρακολούθηση
Konstantinos Diamantaras
Konstantinos Diamantaras
Professor, Department of Information and Electronic Engineering, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Principal component neural networks: theory and applications
KI Diamantaras, SY Kung
Adaptive and learning systems for signal processing communications and control, 1996
15461996
A comparison of machine learning techniques for customer churn prediction
T Vafeiadis, KI Diamantaras, G Sarigiannidis, KC Chatzisavvas
Simulation Modelling Practice and Theory 55, 1-9, 2015
3612015
Sentiment analysis leveraging emotions and word embeddings
M Giatsoglou, MG Vozalis, K Diamantaras, A Vakali, G Sarigiannidis, ...
Expert Systems with Applications 69, 214-224, 2017
3192017
ECG pattern recognition and classification using non-linear transformations and neural networks: A review
N Maglaveras, T Stamkopoulos, K Diamantaras, C Pappas, M Strintzis
International journal of medical informatics 52 (1-3), 191-208, 1998
3061998
A neural network learning algorithm for adaptive principal component extraction (APEX)
SY Kung, KI Diamantaras
Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1990. ICASSP-90., 1990 …, 1990
2421990
Adaptive principal component extraction (APEX) and applications
SY Kung, KI Diamantaras, JS Taur
Signal Processing, IEEE Transactions on 42 (5), 1202-1217, 1994
2271994
ECG analysis using nonlinear PCA neural networks for ischemia detection
T Stamkopoulos, K Diamantaras, N Maglaveras, M Strintzis
Signal Processing, IEEE Transactions on 46 (11), 3058-3067, 1998
2121998
Behind the Cues: A benchmarking study for Fake News Detection
G Gravanis, A Vakali, K Diamantaras, P Karadais
Expert Systems with Applications, 2019
1022019
Cross-correlation neural network models
KI Diamantaras, SY Kung
IEEE Transactions on Signal Processing 42 (11), 3218-3223, 1994
641994
Blind two-input-two-output FIR channel identification based on frequency domain second-order statistics
KI Diamantaras, AP Petropulu, B Chen
IEEE Transactions on Signal Processing 48 (2), 534-542, 2000
612000
Enhancing the functionality of augmented reality using deep learning, semantic web and knowledge graphs: A review
G Lampropoulos, E Keramopoulos, K Diamantaras
Visual Informatics 4 (1), 32-42, 2020
452020
Blind MIMO FIR channel identification based on second-order spectra correlations
I Bradaric, AP Petropulu, KI Diamantaras
IEEE transactions on Signal Processing 51 (6), 1668-1674, 2003
452003
On blind identifiability of FIR-MIMO systems with cyclostationary inputs using second order statistics
I Bradaric, AP Petropulu, KI Diamantaras
IEEE transactions on signal processing 51 (2), 434-441, 2003
382003
A linear systolic array for real-time morphological image processing
KI Diamantaras, SY Kung
The Journal of VLSI Signal Processing 17 (1), 43-55, 1997
381997
Multilayer neural networks for reduced-rank approximation
KI Diamantaras, SY Kung
IEEE Transactions on Neural Networks 5 (5), 684-697, 1994
341994
Blind separation of N binary sources from one observation: a deterministic approach
KI Diamantaras, E Chassioti
International Workshop on Independent Component Analysis and blind Signal …, 2000
332000
Airfare prices prediction using machine learning techniques
K Tziridis, T Kalampokas, GA Papakostas, KI Diamantaras
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1036-1039, 2017
322017
Market sentiment and exchange rate directional forecasting
V Plakandaras, T Papadimitriou, P Gogas, K Diamantaras
Algorithmic Finance 4 (1-2), 69-79, 2015
322015
An efficient subspace method for the blind identification of multichannel FIR Systems
KI Diamantaras, T Papadimitriou
Signal Processing, IEEE Transactions on 56 (12), 5833-5839, 2008
322008
Blind deconvolution of multi-input single-output systems with binary sources
KI Diamantaras, T Papadimitriou
IEEE Transactions on Signal Processing 54 (10), 3720-3731, 2006
322006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20