Παρακολούθηση
Sotirios Nanou, PhD
Sotirios Nanou, PhD
Independent Power Transmission Operator
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα admie.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A generic model of two-stage grid-connected PV systems with primary frequency response and inertia emulation
SI Nanou, AG Papakonstantinou, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 127, 186-196, 2015
1632015
Grid code compatibility of VSC-HVDC connected offshore wind turbines employing power synchronization control
SI Nanou, SA Papathanassiou
IEEE Transactions on Power Systems 31 (6), 5042-5050, 2016
672016
Modeling of a PV system with grid code compatibility
SI Nanou, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 116, 301-310, 2014
672014
Assessment of communication-independent grid code compatibility solutions for VSC–HVDC connected offshore wind farms
SI Nanou, GN Patsakis, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 121, 38-51, 2015
542015
Generation scheduling in non-interconnected islands with high RES penetration
GN Psarros, SI Nanou, SV Papaefthymiou, SA Papathanassiou
Renewable Energy 115, 338-352, 2018
452018
Evaluation of a communication‐based fault ride‐through scheme for offshore wind farms connected through high‐voltage DC links based on voltage source converter
S Nanou, S Papathanassiou
IET Renewable Power Generation 9 (8), 882-891, 2015
402015
Frequency control of island vsc-hvdc links operating in parallel with ac interconnectors and onsite generation
SI Nanou, SA Papathanassiou
IEEE Transactions on Power Delivery 33 (1), 447-454, 2017
302017
Full-converter wind generator modelling for transient stability studies
S Nanou, G Tsourakis, CD Vournas
2011 IEEE Trondheim PowerTech, 1-7, 2011
242011
Power quality field measurements on PV inverters
KP Kontogiannis, GA Vokas, S Nanou, S Papathanassiou
Power 2 (11), 2013
202013
Control of a PV generator to maintain active power reserves during operation
S Nanou, A Papakonstantinou, S Papathanassiou
Proc. EU PVSEC, 4059-4063, 2012
182012
A power system stabilizer for variable-speed wind generators
G Tsourakis, S Nanou, C Vournas
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 11713-11719, 2011
182011
Evaluation of an enhanced power dispatch control scheme for multi-terminal HVDC grids using Monte-Carlo simulation
SI Nanou, OD Tzortzopoulos, SA Papathanassiou
Electric power systems research 140, 925-932, 2016
142016
Active power control in PV systems based on a quadratic curve fitting algorithm for the MPP estimation
E Batzelis, S Nanou, S Papathanassiou
Proc. 29th Eur. Photovolt. Sol. Energy Conf. Exhib.(EU PVSEC 2014), 3036-3040, 2014
142014
Network-constrained unit commitment with piecewise linear AC power flow constraints
SI Nanou, GN Psarros, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 195, 107125, 2021
132021
Generic average-value modeling of MMC-HVDC links considering submodule capacitor dynamics
S Nanou, S Papathanassiou
2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-5, 2017
92017
Evaluation of DC voltage control strategies for multi-terminal HVDC grids comprising island systems with high RES penetration
S Nanou, O Tzortzopoulos, S Papathanassiou
11th IET International Conference on AC and DC Power Transmission, 1-7, 2015
72015
Operating reserve scheduling for island systems with parallel ac-dc interconnectors: The case of crete
SI Nanou, GN Psarros, SA Papathanassiou, MP Papadopoulos
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-5, 2017
62017
Small signal analysis and gain scheduling control of a photovoltaic DC/DC converter
S Nanou, S Papathanassiou, G Vokas
Proc. 2012 27th European Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exh.(EU PVSEC …, 2012
62012
Evaluation of control schemes for island VSC-HVDC links operating in parallel with AC interconnectors
SI Nanou, SA Papathanassiou
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-5, 2017
52017
Assessment of island interconnection projects via HVDC links of partial capacity: The case of Crete
S Nanou, M Papadopoulos, S Papathanassiou
Proc. Cigre Paris Session, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20