Παρακολούθηση
Sotirios Nanou, PhD
Sotirios Nanou, PhD
Independent Power Transmission Operator
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα admie.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A generic model of two-stage grid-connected PV systems with primary frequency response and inertia emulation
SI Nanou, AG Papakonstantinou, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 127, 186-196, 2015
1792015
Grid code compatibility of VSC-HVDC connected offshore wind turbines employing power synchronization control
SI Nanou, SA Papathanassiou
IEEE Transactions on Power Systems 31 (6), 5042-5050, 2016
762016
Modeling of a PV system with grid code compatibility
SI Nanou, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 116, 301-310, 2014
712014
Assessment of communication-independent grid code compatibility solutions for VSC–HVDC connected offshore wind farms
SI Nanou, GN Patsakis, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 121, 38-51, 2015
642015
Evaluation of a communication‐based fault ride‐through scheme for offshore wind farms connected through high‐voltage DC links based on voltage source converter
S Nanou, S Papathanassiou
IET Renewable Power Generation 9 (8), 882-891, 2015
562015
Generation scheduling in non-interconnected islands with high RES penetration
GN Psarros, SI Nanou, SV Papaefthymiou, SA Papathanassiou
Renewable energy 115, 338-352, 2018
522018
Frequency control of island vsc-hvdc links operating in parallel with ac interconnectors and onsite generation
SI Nanou, SA Papathanassiou
IEEE Transactions on Power Delivery 33 (1), 447-454, 2017
342017
Full-converter wind generator modelling for transient stability studies
S Nanou, G Tsourakis, CD Vournas
2011 IEEE Trondheim PowerTech, 1-7, 2011
252011
Control of a PV generator to maintain active power reserves during operation
S Nanou, A Papakonstantinou, S Papathanassiou
Proc. EU PVSEC, 4059-4063, 2012
242012
A power system stabilizer for variable-speed wind generators
G Tsourakis, S Nanou, C Vournas
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 11713-11719, 2011
232011
Power quality field measurements on PV inverters
K Kontogiannis, G Vokas, S Nanou, S Papathanassiou
Power 2 (11), 2013
222013
Network-constrained unit commitment with piecewise linear AC power flow constraints
SI Nanou, GN Psarros, SA Papathanassiou
Electric Power Systems Research 195, 107125, 2021
212021
Active power control in PV systems based on a quadratic curve fitting algorithm for the MPP estimation
E Batzelis, S Nanou, S Papathanassiou
Curran Associates Inc. 1, 3036-3040, 2014
172014
Evaluation of an enhanced power dispatch control scheme for multi-terminal HVDC grids using Monte-Carlo simulation
SI Nanou, OD Tzortzopoulos, SA Papathanassiou
Electric power systems research 140, 925-932, 2016
162016
Generic average-value modeling of MMC-HVDC links considering submodule capacitor dynamics
S Nanou, S Papathanassiou
2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-5, 2017
122017
Small signal analysis and gain scheduling control of a photovoltaic DC/DC converter
S Nanou, S Papathanassiou, G Vokas
Proc. 2012 27th European Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exh.(EU PVSEC …, 2012
92012
Operating reserve scheduling for island systems with parallel ac-dc interconnectors: The case of crete
SI Nanou, GN Psarros, SA Papathanassiou, MP Papadopoulos
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-5, 2017
72017
Evaluation of DC voltage control strategies for multi-terminal HVDC grids comprising island systems with high RES penetration
S Nanou, O Tzortzopoulos, S Papathanassiou
11th IET International Conference on AC and DC Power Transmission, 1-7, 2015
72015
Evaluation of control schemes for island VSC-HVDC links operating in parallel with AC interconnectors
SI Nanou, SA Papathanassiou
2017 IEEE Manchester PowerTech, 1-5, 2017
52017
Assessment of island interconnection projects via HVDC links of partial capacity: The case of Crete
S Nanou, M Papadopoulos, S Papathanassiou
Proc. Cigre Paris Session, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20