Παρακολούθηση
Zisis Tsiatsikas
Zisis Tsiatsikas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An efficient and easily deployable method for dealing with DoS in SIP services
Z Tsiatsikas, D Geneiatakis, G Kambourakis, AD Keromytis
Computer Communications 57, 50-63, 2015
252015
Battling against DDoS in SIP. Is machine learning-based detection an effective weapon?
Z Tsiatsikas, A Fakis, D Papamartzivanos, D Geneiatakis, G Kambourakis, ...
252015
The devil is in the detail: SDP-driven malformed message attacks and mitigation in SIP ecosystems
Z Tsiatsikas, G Kambourakis, D Geneiatakis, H Wang
IEEE Access 7, 2401-2417, 2018
232018
Hidden in plain sight. sdp-based covert channel for botnet communication
Z Tsiatsikas, M Anagnostopoulos, G Kambourakis, S Lambrou, ...
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 12th International …, 2015
162015
Realtime ddos detection in sip ecosystems: Machine learning tools of the trade
Z Tsiatsikas, D Geneiatakis, G Kambourakis, S Gritzalis
Network and System Security: 10th International Conference, NSS 2016, Taipei …, 2016
112016
A Privacy-Preserving Entropy-Driven Framework for Tracing DoS Attacks in VoIP
Z Tsiatsikas, D Geneiatakis, G Kambourakis, AD Keromytis
2013 International Conference on Availability, Reliability and Security, 224-229, 2013
62013
Exposing resource consumption attacks in internet multimedia services
Z Tsiatsikas, G Kambourakis, D Geneiatakis
2014 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …, 2014
52014
Measuring the Adoption of TLS Encrypted Client Hello Extension and Its Forebear in the Wild
Z Tsiatsikas, G Karopoulos, G Kambourakis
European Symposium on Research in Computer Security, 177-190, 2022
32022
At your service 24/7 or not? denial of service on esinet systems
Z Tsiatsikas, G Kambourakis, D Geneiatakis
International Conference on Trust and Privacy in Digital Business, 35-49, 2021
22021
Why Snoopy Loves Online Services: An Analysis of (Lack of) Privacy in Online Services.
V Cozza, Z Tsiatsikas, M Conti, G Kambourakis
ICISSP, 431-438, 2017
22017
Computer-implemented method of optimizing bandwidth in a psap environment and communication network
Z Tsiatsikas, E Michopanou, A Karanasiou, S Anagnostou
US Patent App. 17/550,149, 2022
12022
Method and system for blockchain-driven communication using encapsulated virtual chains
Z Tsiatsikas
US Patent App. 18/078,553, 2023
2023
Method, system, and program element for optimizing an abandoned call notification
S Anagnostou, G Milner, A Pagonis, Z Tsiatsikas
US Patent App. 17/970,316, 2023
2023
Method and system for multi-block mining by a single node, in (a) single round (s), under different consensus schemes
Z Tsiatsikas
US Patent App. 18/080,199, 2023
2023
Bypassing antivirus detection: old-school malware, new tricks
E Chatzoglou, G Karopoulos, G Kambourakis, Z Tsiatsikas
arXiv preprint arXiv:2305.04149, 2023
2023
Computer-implemented method of processing an emergency incident and emergency communication network
Z Tsiatsikas, K Markou, E Kontothanasis
US Patent 11,627,222, 2023
2023
Method and system for establishing optimized data streams in a network
Z Tsiatsikas, E Michopanou
US Patent App. 17/887,541, 2023
2023
Method for improving emergency response time for mobile callers
Z Tsiatsikas, M Kehr, E Michopanou, A Chitas, A Pagonis
US Patent App. 17/700,664, 2023
2023
Method and network system for defeating media-coordinated attacks on emergency call networks
Z Tsiatsikas
US Patent App. 17/746,314, 2022
2022
The Effects of the Russo-Ukrainian War on Network Infrastructures Through the Lens of BGP
Z Tsiatsikas, G Karopoulos, G Kambourakis
European Symposium on Research in Computer Security, 81-96, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20