Παρακολούθηση
Eric Fullerton
Eric Fullerton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current-induced magnetization reversal in nanopillars with perpendicular anisotropy
S Mangin, D Ravelosona, JA Katine, MJ Carey, BD Terris, EE Fullerton
Nature materials 5 (3), 210-215, 2006
15062006
Magnetic recording: advancing into the future
A Moser, K Takano, DT Margulies, M Albrecht, Y Sonobe, Y Ikeda, S Sun, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 35 (19), R157, 2002
9012002
Structural refinement of superlattices from x-ray diffraction
EE Fullerton, IK Schuller, H Vanderstraeten, Y Bruynseraede
Physical Review B 45 (16), 9292, 1992
8901992
Interface-induced phenomena in magnetism
F Hellman, A Hoffmann, Y Tserkovnyak, G Beach, E Fullerton, C Leighton, ...
Rev Mod Phys 89 (2), 025006, 2017
8302017
All-optical control of ferromagnetic thin films and nanostructures
CH Lambert, S Mangin, BSDCS Varaprasad, YK Takahashi, M Hehn, ...
Science 345 (6202), 1337-1340, 2014
6642014
Engineered materials for all-optical helicity-dependent magnetic switching
S Mangin, M Gottwald, CH Lambert, D Steil, V Uhlíř, L Pang, M Hehn, ...
Nature materials 13 (3), 286-292, 2014
6382014
Exchange-spring behavior in epitaxial hard/soft magnetic bilayers
EE Fullerton, JS Jiang, M Grimsditch, CH Sowers, SD Bader
Physical Review B 58 (18), 12193, 1998
5801998
Direct observation of the alignment of ferromagnetic spins by antiferromagnetic spins
F Nolting, A Scholl, J Stöhr, JW Seo, J Fompeyrine, H Siegwart, ...
Nature 405 (6788), 767-769, 2000
5782000
Device implications of spin-transfer torques
JA Katine, EE Fullerton
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (7), 1217-1226, 2008
5342008
Hard/soft magnetic heterostructures: model exchange-spring magnets
EE Fullerton, JS Jiang, SD Bader
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 200 (1-3), 392-404, 1999
5331999
Enhancing spontaneous emission rates of molecules using nanopatterned multilayer hyperbolic metamaterials
D Lu, JJ Kan, EE Fullerton, Z Liu
Nature nanotechnology 9 (1), 48-53, 2014
5272014
FeRh/FePt exchange spring films for thermally assisted magnetic recording media
JU Thiele, S Maat, EE Fullerton
Applied Physics Letters 82 (17), 2859-2861, 2003
5082003
Roughness and giant magnetoresistance in Fe/Cr superlattices
EE Fullerton, DM Kelly, J Guimpel, IK Schuller, Y Bruynseraede
Physical review letters 68 (6), 859, 1992
4801992
Observation of antiferromagnetic domains in epitaxial thin films
A Scholl, J Stohr, J Luning, JW Seo, J Fompeyrine, H Siegwart, ...
Science 287 (5455), 1014-1016, 2000
3962000
The 2017 magnetism roadmap
D Sander, SO Valenzuela, D Makarov, CH Marrows, EE Fullerton, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (36), 363001, 2017
3932017
Nanoscale magnetic materials and applications
JP Liu, E Fullerton, O Gutfleisch, DJ Sellmyer
Springer Science+ Business Media, LLC, 2009
3912009
Polymer mediated self-assembly of magnetic nanoparticles
S Sun, S Anders, HF Hamann, JU Thiele, JEE Baglin, T Thomson, ...
Journal of the American Chemical Society 124 (12), 2884-2885, 2002
3912002
Perpendicular Exchange Bias of Multilayers
S Maat, K Takano, SSP Parkin, EE Fullerton
Physical Review Letters 87 (8), 087202, 2001
3772001
Compositionally controlled FePt nanoparticle materials
S Sun, EE Fullerton, D Weller, CB Murray
IEEE Transactions on magnetics 37 (4), 1239-1243, 2001
3502001
Antiferromagnetically coupled magnetic media layers for thermally stable high-density recording
EE Fullerton, DT Margulies, ME Schabes, M Carey, B Gurney, A Moser, ...
Applied Physics Letters 77 (23), 3806-3808, 2000
3412000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20