Παρακολούθηση
Carl Vondrick
Carl Vondrick
Associate Professor, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generating videos with scene dynamics
C Vondrick, H Pirsiavash, A Torralba
Advances in neural information processing systems 29, 2016
16512016
Videobert: A joint model for video and language representation learning
C Sun, A Myers, C Vondrick, K Murphy, C Schmid
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
12142019
SoundNet: Learning Sound Representations from Unlabeled Video
Y Aytar, C Vondrick, A Torralba
Advances in Neural Information Processing Systems, 892-900, 2016
12052016
Ava: A video dataset of spatio-temporally localized atomic visual actions
C Gu, C Sun, DA Ross, C Vondrick, C Pantofaru, Y Li, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
10212018
A large-scale benchmark dataset for event recognition in surveillance video
S Oh, A Hoogs, A Perera, N Cuntoor, CC Chen, JT Lee, S Mukherjee, ...
CVPR 2011, 3153-3160, 2011
9032011
Efficiently scaling up crowdsourced video annotation: A set of best practices for high quality, economical video labeling
C Vondrick, D Patterson, D Ramanan
International journal of computer vision 101, 184-204, 2013
795*2013
Anticipating Visual Representations from Unlabeled Video
C Vondrick, H Pirsiavash, A Torralba
CVPR, 2016
620*2016
Moments in time dataset: one million videos for event understanding
M Monfort, A Andonian, B Zhou, K Ramakrishnan, SA Bargal, T Yan, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (2), 502-508, 2019
5762019
The sound of pixels
H Zhao, C Gan, A Rouditchenko, C Vondrick, J McDermott, A Torralba
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 570-586, 2018
5362018
Do we need more training data?
X Zhu, C Vondrick, CC Fowlkes, D Ramanan
International Journal of Computer Vision 119 (1), 76-92, 2016
477*2016
Tracking emerges by colorizing videos
C Vondrick, A Shrivastava, A Fathi, S Guadarrama, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 391-408, 2018
4282018
HOGgles: Visualizing Object Detection Features
C Vondrick, A Khosla, T Malisiewicz, A Torralba
Computer Vision (ICCV), 2013 IEEE International Conference on, 2013
423*2013
Learning Aligned Cross-Modal Representations from Weakly Aligned Data
L Castrejón, Y Aytar, C Vondrick, H Pirsiavash, A Torralba
CVPR, 2016
323*2016
Where are they looking?
A Recasens, A Khosla, C Vondrick, A Torralba
Advances in neural information processing systems 28, 2015
2382015
Actor-centric relation network
C Sun, A Shrivastava, C Vondrick, K Murphy, R Sukthankar, C Schmid
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 318-334, 2018
2282018
Assessing the quality of actions
H Pirsiavash, C Vondrick, A Torralba
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
2182014
Zero-1-to-3: Zero-shot one image to 3d object
R Liu, R Wu, B Van Hoorick, P Tokmakov, S Zakharov, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
1952023
Metric learning for adversarial robustness
C Mao, Z Zhong, J Yang, C Vondrick, B Ray
Advances in neural information processing systems 32, 2019
1912019
Generating the future with adversarial transformers
C Vondrick, A Torralba
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
1912017
Vipergpt: Visual inference via python execution for reasoning
D Surís, S Menon, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2303.08128, 2023
1682023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20