Παρακολούθηση
Paola Traversa
Paola Traversa
seismologist, Electricite de France (EDF)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edf.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reference database for seismic ground-motion in Europe (RESORCE)
S Akkar, MA Sandıkkaya, M Şenyurt, A Azari Sisi, BÖ Ay, P Traversa, ...
Bulletin of earthquake engineering 12, 311-339, 2014
2952014
Comparisons among the five ground-motion models developed using RESORCE for the prediction of response spectral accelerations due to earthquakes in Europe and the Middle East
J Douglas, S Akkar, G Ameri, PY Bard, D Bindi, JJ Bommer, SS Bora, ...
Bulletin of earthquake engineering 12, 341-358, 2014
932014
The french seismic catalogue (fcat-17)
K Manchuel, P Traversa, D Baumont, M Cara, E Nayman, C Durouchoux
Bulletin of Earthquake Engineering 16, 2227-2251, 2018
812018
The 2009 L'Aquila (central Italy) seismic sequence
L Chiaraluce, C Chiarabba, P De Gori, R Di Stefano, L Improta, ...
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, 2011
582011
A constant influx model for dike propagation: Implications for magma reservoir dynamics
P Traversa, V Pinel, JR Grasso
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 115 (B1), 2010
572010
Changes in effective stress during the 2003–2004 Ubaye seismic swarm, France
G Daniel, E Prono, F Renard, F Thouvenot, S Hainzl, D Marsan, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B1), 2011
522011
Crustal structure of the Alps as seen by attenuation tomography
J Mayor, M Calvet, L Margerin, O Vanderhaeghe, P Traversa
Earth and Planetary Science Letters 439, 71-80, 2016
462016
Toward an empirical ground motion prediction equation for France: Accounting for regional differences in the source stress parameter
G Ameri, S Drouet, P Traversa, D Bindi, F Cotton
Bulletin of Earthquake Engineering 15, 4681-4717, 2017
372017
Tomography of crustal seismic attenuation in Metropolitan France: implications for seismicity analysis
J Mayor, P Traversa, M Calvet, L Margerin
Bulletin of Earthquake Engineering 16 (6), 2195-2210, 2018
352018
Stochastic source, path and site attenuation parameters and associated variabilities for shallow crustal European earthquakes
SS Bora, F Cotton, F Scherbaum, B Edwards, P Traversa
Bulletin of Earthquake Engineering 15, 4531-4561, 2017
352017
Selecting time windows of seismic phases and noise for engineering seismology applications: A versatile methodology and algorithm
V Perron, A Laurendeau, F Hollender, PY Bard, C Gélis, P Traversa, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 16, 2211-2225, 2018
342018
Intensity predictive attenuation models calibrated in Mw for metropolitan France
D Baumont, K Manchuel, P Traversa, C Durouchoux, E Nayman, G Ameri
Bulletin of Earthquake Engineering 16, 2285-2310, 2018
262018
Exploration tree approach to estimate historical earthquakes Mw and depth, test cases from the French past seismicity
P Traversa, D Baumont, K Manchuel, E Nayman, C Durouchoux
Bulletin of Earthquake Engineering 16 (6), 2169-2193, 2018
252018
Short term forecasting of explosions at Ubinas volcano, Perú
P Traversa, O Lengliné, O Macedo, JP Métaxian, JR Grasso, A Inza, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (B11), 2011
252011
How is volcano seismicity different from tectonic seismicity?
P Traversa, JR Grasso
Bulletin of the Seismological Society of America 100 (4), 1755-1769, 2010
222010
Are the Standard VS-Kappa Host-to-Target Adjustments the Only Way to Get Consistent Hard-Rock Ground Motion Prediction?
PY Bard, SS Bora, F Hollender, A Laurendeau, P Traversa
Pure and Applied Geophysics 177, 2049-2068, 2020
212020
RESIF RAP and RLBP dataset of earthquake ground motion in mainland France
P Traversa, E Maufroy, F Hollender, V Perron, V Bremaud, H Shible, ...
Seismological Research Letters 91 (4), 2409-2424, 2020
202020
Brittle creep damage as the seismic signature of dyke propagations within basaltic volcanoes
P Traversa, JR Grasso
Bulletin of the Seismological Society of America 99 (3), 2035-2043, 2009
192009
Line creep in paper peeling
J Rosti, J Koivisto, P Traversa, X Illa, JR Grasso, MJ Alava
International journal of fracture 151, 281-297, 2008
132008
A non-ergodic ground-motion model of Fourier amplitude spectra for France
CH Sung, NA Abrahamson, NM Kuehn, P Traversa, I Zentner
Bulletin of Earthquake Engineering, 1-25, 2022
122022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20