Παρακολούθηση
Lukas Kondmann
Lukas Kondmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamicearthnet: Daily multi-spectral satellite dataset for semantic change segmentation
A Toker, L Kondmann, M Weber, M Eisenberger, A Camero, J Hu, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
402022
DENETHOR: The DynamicEarthNET dataset for Harmonized, inter-Operable, analysis-Ready, daily crop monitoring from space
L Kondmann, A Toker, M Rußwurm, A Camero, D Peressuti, G Milcinski, ...
Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets …, 2021
322021
Change detection in hyperdimensional images using untrained models
S Saha, L Kondmann, Q Song, XX Zhu
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2021
182021
Measuring Changes in Poverty with Deep Learning and Satellite Imagery
L Kondmann, XX Zhu
ICLR Proceedings of the 1st Practical ML for Developing Countries Workshop, 1-6, 2020
142020
Spatial Context Awareness for Unsupervised Change Detection in Optical Satellite Images
L Kondmann, A Toker, S Saha, B Schölkopf, L Leal-Taixé, XX Zhu
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021
102021
Early Crop Type Classification With Satellite Imagery-An Empirical Analysis
L Kondmann, S Boeck, R Bonifacio, XX Zhu
ICLR Practical ML for Developing Countries Workshop, 1-7, 2022
72022
Deep no learning approach for unsupervised change detection in hyperspectral images
S Saha, L Kondmann, XX Zhu
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2021
62021
Combining twitter and earth observation data for local poverty mapping
L Kondmann, M Haeberle, XX Zhu
NeuRIPS Machine Learning for the Developing World Workshop, 1-5, 2020
62020
Under the Radar - Auditing Fairness in ML for Humanitarian Mapping
L Kondmann, XX Zhu
KDD Workshop on Humanitarian Mapping, 2021
52021
Siamese Attention U-Net for Multi-Class Change Detection
S Cummings, L Kondmann, XX Zhu
IGARSS 2022-2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2022
22022
Blinded by the Light: Monitoring Local Economic Development Over Time With Nightlight Emissions
L Kondmann, H Taubenböck, XX Zhu
2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 5708 …, 2021
22021
Geography-Aware Masked Autoencoders for Change Detection in Remote Sensing
L Kondmann, C Senaras, YM Asano, A Singh Rana, A Wania, XX Zhu
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU-2843, 2023
12023
Deep Learning for Time-Series Analysis of Optical Satellite Imagery
L Kondmann
Technical University Munich, 2023
2023
SemiSiROC: Semi-Supervised Change Detection With Optical Imagery and an Unsupervised Teacher Model
L Kondmann, S Saha, XX Zhu
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023
2023
Comparative Analysis of Nitrogen Dioxide (NO2) Levels in Munich Using Sentinel-5P Atmospheric Products and Ground-Based Measurements
A Pregel-Hoderlein, L Kondmann, XX Zhu
IGARSS 2022-2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium …, 2022
2022
DynamicEarthNet-Referenzdatensätze für die Zeitreihenanalyse von Satellitenbildern
L Kondmann
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16