Παρακολούθηση
Dimitrios Rodopoulos
Dimitrios Rodopoulos
Graphcore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα graphcore.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding energy efficiency benefits of carbon nanotube field-effect transistors for digital VLSI
G Hills, MG Bardon, G Doornbos, D Yakimets, P Schuddinck, R Baert, ...
IEEE Transactions on Nanotechnology 17 (6), 1259-1269, 2018
1252018
BiometricNet: Deep learning based biometric identification using wrist-worn PPG
L Everson, D Biswas, M Panwar, D Rodopoulos, A Acharyya, CH Kim, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
702018
Time and workload dependent device variability in circuit simulations
D Rodopoulos, SB Mahato, VV de Almeida Camargo, B Kaczer, ...
2011 IEEE International Conference on IC Design & Technology, 1-4, 2011
462011
Design-technology co-optimization for OxRRAM-based synaptic processing unit
A Mallik, D Garbin, A Fantini, D Rodopoulos, R Degraeve, J Stuijt, AK Das, ...
2017 Symposium on VLSI Technology, T178-T179, 2017
382017
Sub-word parallel precision-scalable MAC engines for efficient embedded DNN inference
L Mei, M Dandekar, D Rodopoulos, J Constantin, P Debacker, ...
2019 IEEE international conference on artificial intelligence circuits and …, 2019
362019
Atomistic Pseudo-Transient BTI Simulation with Inherent Workload Memory
D Rodopoulos, P Weckx, M Noltsis, F Catthoor, D Soudris
IEEE, 2014
352014
Low track height standard cell design in iN7 using scaling boosters
SMY Sherazi, C Jha, D Rodopoulos, P Debacker, B Chava, L Matti, ...
Design-Process-Technology Co-optimization for Manufacturability XI 10148 …, 2017
322017
Semiconductor cell configured to perform logic operations
D Garbin, D Rodopoulos, P Debacker, P Raghavan
US Patent App. 15/820,239, 2018
302018
BrainFrame: a node-level heterogeneous accelerator platform for neuron simulations
G Smaragdos, G Chatzikonstantis, R Kukreja, H Sidiropoulos, ...
Journal of neural engineering 14 (6), 066008, 2017
272017
Tackling performance variability due to RAS mechanisms with PID-controlled DVFS
D Rodopoulos, F Catthoor, D Soudris
IEEE Computer Architecture Letters 14 (2), 156-159, 2014
232014
Performance analysis of accelerated biophysically-meaningful neuron simulations
G Smaragdos, G Chatzikostantis, S Nomikou, D Rodopoulos, I Sourdis, ...
2016 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2016
142016
Complexity-reduced simulation of circuit reliability
P Weckx, D Rodopoulos, B Kaczer, F Catthoor
US Patent App. 15/081,635, 2016
132016
Capturing true workload dependency of bti-induced degradation in cpu components
D Stamoulis, S Corbetta, D Rodopoulos, P Weckx, P Debacker, BH Meyer, ...
Proceedings of the 26th edition on Great Lakes Symposium on VLSI, 373-376, 2016
132016
Optimal mapping of inferior olive neuron simulations on the single-chip cloud computer
D Rodopoulos, G Chatzikonstantis, A Pantelopoulos, D Soudris, ...
2014 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2014
132014
Classification framework for analysis and modeling of physically induced reliability violations
D Rodopoulos, G Psychou, MM Sabry, F Catthoor, A Papanikolaou, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 47 (3), 1-33, 2015
122015
Classification of resilience techniques against functional errors at higher abstraction layers of digital systems
G Psychou, D Rodopoulos, MM Sabry, T Gemmeke, D Atienza, TG Noll, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (4), 1-38, 2017
102017
Optimizing extended hodgkin-huxley neuron model simulations for a xeon/xeon phi node
G Chatzikonstantis, D Rodopoulos, C Strydis, CI De Zeeuw, D Soudris
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 28 (9), 2581-2594, 2017
102017
Efficient reliability analysis of processor datapath using atomistic bti variability models
D Stamoulis, D Rodopoulos, BH Meyer, D Soudris, F Catthoor, Z Zilic
Proceedings of the 25th edition on Great Lakes Symposium on VLSI, 57-62, 2015
102015
Understanding timing impact of BTI/RTN with massively threaded atomistic transient simulations
D Rodopoulos, D Stamoulis, G Lyras, D Soudris, F Catthoor
2014 IEEE International Conference on IC Design & Technology, 1-4, 2014
102014
Control plane organization for flexible digital data plane
F Catthoor, P Raghavan, D Garbin, D Rodopoulos, O Zografos
US Patent 10,802,743, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20