Παρακολούθηση
Gerasimos Lyberatos
Gerasimos Lyberatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pharmaceutical pollution of the world’s rivers
JL Wilkinson, ABA Boxall, DW Kolpin, KMY Leung, RWS Lai, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (8), e2113947119, 2022
7062022
Biofuels generation from sweet sorghum: fermentative hydrogen production and anaerobic digestion of the remaining biomass
G Antonopoulou, HN Gavala, IV Skiadas, K Angelopoulos, G Lyberatos
Bioresource technology 99 (1), 110-119, 2008
5842008
Review of feedstock pretreatment strategies for improved anaerobic digestion: From lab-scale research to full-scale application
H Carrere, G Antonopoulou, R Affes, F Passos, A Battimelli, G Lyberatos, ...
Bioresource technology 199, 386-397, 2016
5642016
Effect of temperature and pH on the effective maximum specific growth rate of nitrifying bacteria
P Antoniou, J Hamilton, B Koopman, R Jain, B Holloway, G Lyberatos, ...
Water research 24 (1), 97-101, 1990
5291990
Biohydrogen production from biomass and wastes via dark fermentation: a review
I Ntaikou, G Antonopoulou, G Lyberatos
Waste and Biomass Valorization 1, 21-39, 2010
3942010
Evolution of water lifting devices (pumps) over the centuries worldwide
SI Yannopoulos, G Lyberatos, N Theodossiou, W Li, M Valipour, ...
Water 7 (9), 5031-5060, 2015
3842015
Biological treatment of wastewaters from a dye manufacturing company using a trickling filter
M Kornaros, G Lyberatos
Journal of Hazardous Materials 136 (1), 95-102, 2006
3672006
Fate and mobility of pharmaceuticals in solid matrices
P Drillia, K Stamatelatou, G Lyberatos
Chemosphere 60 (8), 1034-1044, 2005
3602005
Using cheese whey for hydrogen and methane generation in a two-stage continuous process with alternative pH controlling approaches
N Venetsaneas, G Antonopoulou, K Stamatelatou, M Kornaros, ...
Bioresource technology 100 (15), 3713-3717, 2009
3392009
Removal of phenolics in olive mill wastewaters using the white-rot fungus Pleurotus ostreatus
MS Fountoulakis, SN Dokianakis, ME Kornaros, GG Aggelis, G Lyberatos
Water research 36 (19), 4735-4744, 2002
3112002
On the occasional biodegradation of pharmaceuticals in the activated sludge process: the example of the antibiotic sulfamethoxazole
P Drillia, SN Dokianakis, MS Fountoulakis, M Kornaros, K Stamatelatou, ...
Journal of hazardous materials 122 (3), 259-265, 2005
2942005
Modelling of anaerobic digestion–a review
G Lyberatos, IV Skiadas
Global Nest Int J 1 (2), 63-76, 1999
2941999
Stable performance of anaerobic digestion in the presence of a high concentration of propionic acid
PC Pullammanappallil, DP Chynoweth, G Lyberatos, SA Svoronos
Bioresource technology 78 (2), 165-169, 2001
2812001
Partial nitrification/denitrification can be attributed to the slow response of nitrite oxidizing bacteria to periodic anoxic disturbances
M Kornaros, SN Dokianakis, G Lyberatos
Environmental science & technology 44 (19), 7245-7253, 2010
2422010
Biohydrogen and methane production from cheese whey in a two-stage anaerobic process
G Antonopoulou, K Stamatelatou, N Venetsaneas, M Kornaros, ...
Industrial & Engineering Chemistry Research 47 (15), 5227-5233, 2008
2422008
Hydrogen production from sugars and sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus
I Ntaikou, HN Gavala, M Kornaros, G Lyberatos
International Journal of Hydrogen Energy 33 (4), 1153-1163, 2008
2342008
Ozonation of azo dyes
S Liakou, S Pavlou, G Lyberatos
Water Science and Technology 35 (4), 279-286, 1997
2271997
Treatment of dairy wastewater using an upflow anaerobic sludge blanket reactor
HN Gavala, H Kopsinis, IV Skiadas, K Stamatelatou, G Lyberatos
Journal of agricultural engineering research 73 (1), 59-63, 1999
2071999
Hydrogen and methane production through two-stage mesophilic anaerobic digestion of olive pulp
EC Koutrouli, H Kalfas, HN Gavala, IV Skiadas, K Stamatelatou, ...
Bioresource technology 100 (15), 3718-3723, 2009
2012009
Exploitation of olive oil mill wastewater for combined biohydrogen and biopolymers production
I Ntaikou, C Kourmentza, EC Koutrouli, K Stamatelatou, A Zampraka, ...
Bioresource Technology 100 (15), 3724-3730, 2009
1992009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20