Παρακολούθηση
Patrick Robinson
Patrick Robinson
Director, Año Nuevo Reserve, UC Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3132013
Accuracy of ARGOS locations of pinnipeds at-sea estimated using Fastloc GPS
DP Costa, PW Robinson, JPY Arnould, AL Harrison, SE Simmons, ...
PloS one 5 (1), e8677, 2010
2852010
Foraging Behavior and Success of a Mesopelagic Predator in the Northeast Pacific Ocean: Insights from a Data-Rich Species, the Northern Elephant Seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PLoS ONE 7 (5), e36728, 2012
2362012
Using short-term measures of behaviour to estimate long-term fitness of southern elephant seals
LF New, JS Clark, DP Costa, E Fleishman, MA Hindell, T Klanjšček, ...
Marine Ecology Progress Series 496, 99-108, 2014
2192014
New insights into pelagic migrations: implications for ecology and conservation
DP Costa, GA Breed, PW Robinson
Annual review of ecology, evolution, and systematics 43, 73-96, 2012
2082012
Hawaiian albatrosses track interannual variability of marine habitats in the North Pacific
MA Kappes, SA Shaffer, Y Tremblay, DG Foley, DM Palacios, ...
Progress in Oceanography 86 (1-2), 246-260, 2010
1722010
The Regional Ocean Modeling System (ROMS) 4-dimensional variational data assimilation systems. Part II: Performance and Application to the California Current System
AM Moore, HG Arango, G Broquet, C Edwards, M Veneziani, BS Powell, ...
Progress in Oceanography 91, 50-73, 2011
1602011
Unravelling the mysteries of a mesopelagic diet: a large apex predator specializes on small prey
Y Naito, DP Costa, T Adachi, PW Robinson, M Fowler, A Takahashi
Functional Ecology 27 (3), 710-717, 2013
1492013
The political biogeography of migratory marine predators
AL Harrison, DP Costa, AJ Winship, SR Benson, SJ Bograd, M Antolos, ...
Nature Ecology & Evolution 2 (10), 1571-1578, 2018
1252018
The Regional Ocean Modeling System (ROMS) 4-dimensional variational data assimilation systems: Part III–Observation impact and observation sensitivity in the California Current …
AM Moore, HG Arango, G Broquet, C Edwards, M Veneziani, B Powell, ...
Progress in Oceanography 91 (1), 74-94, 2011
1132011
Convergence of marine megafauna movement patterns in coastal and open oceans
AMM Sequeira, JP Rodríguez, VM Eguíluz, R Harcourt, M Hindell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (12), 3072-3077, 2018
1042018
State-space methods for more completely capturing behavioral dynamics from animal tracks
GA Breed, DP Costa, ID Jonsen, PW Robinson, J Mills-Flemming
Ecological Modelling 235, 49-58, 2012
1012012
A parsimonious approach to modeling animal movement data
Y Tremblay, PW Robinson, DP Costa
PLoS One 4 (3), e4711, 2009
1002009
A comparison of indirect measures of feeding behaviour based on ARGOS tracking data
PW Robinson, Y Tremblay, DE Crocker, MA Kappes, CE Kuhn, SA Shaffer, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 54 (3-4), 356-368, 2007
902007
Measurements of foraging success in a highly pelagic marine predator, the northern elephant seal
PW Robinson, SE Simmons, DE Crocker, DP Costa
Journal of Animal Ecology 79 (6), 1146-1156, 2010
862010
Condition and mass impact oxygen stores and dive duration in adult female northern elephant seals
JL Hassrick, DE Crocker, NM Teutschel, BI McDonald, PW Robinson, ...
Journal of Experimental Biology 213 (4), 585-592, 2010
842010
Northern elephant seals adjust gliding and stroking patterns with changes in buoyancy: validation of at-sea metrics of body density
K Aoki, YY Watanabe, DE Crocker, PW Robinson, M Biuw, DP Costa, ...
Journal of experimental biology 214 (17), 2973-2987, 2011
822011
Age, body mass and environmental variation shape the foraging ontogeny of Galapagos sea lions
JWE Jeglinski, C Werner, PW Robinson, DP Costa, F Trillmich
MEPS 453, 279-296, 2012
812012
Climate mediates the success of migration strategies in a marine predator
B Abrahms, EL Hazen, SJ Bograd, JS Brashares, PW Robinson, ...
Ecology Letters 21 (1), 63-71, 2018
782018
Pandemic H1N1 influenza isolated from free-ranging Northern Elephant Seals in 2010 off the central California coast
T Goldstein, I Mena, SJ Anthony, R Medina, PW Robinson, DJ Greig, ...
PLoS One 8 (5), e62259, 2013
762013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20