Παρακολούθηση
Azzurra Ragone
Azzurra Ragone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alternatives to peer review: novel approaches for research evaluation
A Birukou, JR Wakeling, C Bartolini, F Casati, M Marchese, K Mirylenka, ...
Frontiers in computational neuroscience 5, 56, 2011
942011
Ranking the linked data: the case of dbpedia
R Mirizzi, A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio
Web Engineering: 10th International Conference, ICWE 2010, Vienna Austria …, 2010
752010
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
712007
Configuring software product line feature models based on stakeholders’ soft and hard requirements
E Bagheri, T Di Noia, A Ragone, D Gasevic
International Conference on Software Product Lines, 16-31, 2010
702010
Formalizing interactive staged feature model configuration
E Bagheri, TD Noia, D Gasevic, A Ragone
Journal of Software: Evolution and Process 24 (4), 375-400, 2012
562012
Semantic wonder cloud: exploratory search in dbpedia
R Mirizzi, A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio
Current Trends in Web Engineering: 10th International Conference on Web …, 2010
562010
Movie Recommendation with DBpedia.
R Mirizzi, T Di Noia, A Ragone, VC Ostuni, E Di Sciascio
IIR, 101-112, 2012
542012
Fully automated web services discovery and composition through concept covering and concept abduction
A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, S Colucci, F Colasuonno
International Journal of Web Services Research (IJWSR) 4 (3), 85-112, 2007
512007
On peer review in computer science: Analysis of its effectiveness and suggestions for improvement
A Ragone, K Mirylenka, F Casati, M Marchese
Scientometrics 97, 317-356, 2013
482013
How to make latent factors interpretable by feeding factorization machines with knowledge graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
The Semantic Web–ISWC 2019: 18th International Semantic Web Conference …, 2019
472019
Knowledge-aware autoencoders for explainable recommender systems
V Bellini, A Schiavone, T Di Noia, A Ragone, E Di Sciascio
Proceedings of the 3rd workshop on deep learning for recommender systems, 24-31, 2018
462018
Negotiation and argumentation in multi-agent systems: Fundamentals, theories, systems and applications
F Lopes, H Coelho
Bentham Science Publishers, 2014
402014
Fuzzy matchmaking in e-marketplaces of peer entities using Datalog
A Ragone, U Straccia, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Fuzzy Sets and Systems 160 (2), 251-268, 2009
402009
Local popularity and time in top-n recommendation
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
Advances in Information Retrieval: 41st European Conference on IR Research …, 2019
362019
Vague knowledge bases for matchmaking in p2p e-marketplaces
A Ragone, U Straccia, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
European Semantic Web Conference, 414-428, 2007
352007
On the discriminative power of hyper-parameters in cross-validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM conference on recommender systems, 447-451, 2019
332019
Schema-summarization in linked-data-based feature selection for recommender systems
A Ragone, P Tomeo, C Magarelli, T Di Noia, M Palmonari, A Maurino, ...
Proceedings of the Symposium on Applied Computing, 330-335, 2017
292017
Fuzzy description logics for bilateral matchmaking in e-marketplaces
A Ragone, U Straccia, F Bobillo, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Description Logics, 2008
29*2008
A semantic-based fully visual application for matchmaking and query refinement in b2c e-marketplaces
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, A Ragone, R Rizzi
Proceedings of the 8th international conference on Electronic commerce: The …, 2006
292006
Semantic interpretation of top-n recommendations
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (5), 2416-2428, 2020
262020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20