Παρακολούθηση
Azzurra Ragone
Azzurra Ragone
Innovation and Transformation lead @ EY
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.ey.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alternatives to peer review: novel approaches for research evaluation
A Birukou, JR Wakeling, C Bartolini, F Casati, M Marchese, K Mirylenka, ...
Frontiers in computational neuroscience 5, 56, 2011
892011
Ranking the linked data: the case of dbpedia
R Mirizzi, A Ragone, TD Noia, ED Sciascio
International Conference on Web Engineering, 337-354, 2010
712010
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
672007
Configuring software product line feature models based on stakeholders’ soft and hard requirements
E Bagheri, TD Noia, A Ragone, D Gasevic
International Conference on Software Product Lines, 16-31, 2010
642010
Semantic wonder cloud: exploratory search in DBpedia
R Mirizzi, A Ragone, TD Noia, ED Sciascio
International Conference on Web Engineering, 138-149, 2010
522010
Fully automated web services discovery and composition through concept covering and concept abduction
A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, S Colucci, F Colasuonno
International Journal of Web Services Research (IJWSR) 4 (3), 85-112, 2007
512007
Movie Recommendation with DBpedia.
R Mirizzi, T Di Noia, A Ragone, VC Ostuni, E Di Sciascio
IIR, 101-112, 2012
492012
Formalizing interactive staged feature model configuration
E Bagheri, TD Noia, D Gasevic, A Ragone
Journal of Software: Evolution and Process 24 (4), 375-400, 2012
472012
On peer review in computer science: Analysis of its effectiveness and suggestions for improvement
A Ragone, K Mirylenka, F Casati, M Marchese
Scientometrics 97 (2), 317-356, 2013
392013
Fuzzy matchmaking in e-marketplaces of peer entities using Datalog
A Ragone, U Straccia, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Fuzzy Sets and Systems 160 (2), 251-268, 2009
382009
Negotiation and argumentation in multi-agent systems: Fundamentals, theories, systems and applications
F Lopes, H Coelho
Bentham Science Publishers, 2014
352014
Vague knowledge bases for matchmaking in p2p e-marketplaces
A Ragone, U Straccia, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini
European Semantic Web Conference, 414-428, 2007
342007
How to make latent factors interpretable by feeding factorization machines with knowledge graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, J Trotta
International Semantic Web Conference, 38-56, 2019
322019
Knowledge-aware autoencoders for explainable recommender systems
V Bellini, A Schiavone, T Di Noia, A Ragone, E Di Sciascio
Proceedings of the 3rd workshop on deep learning for recommender systems, 24-31, 2018
292018
A semantic-based fully visual application for matchmaking and query refinement in b2c e-marketplaces
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, A Ragone, R Rizzi
Proceedings of the 8th international conference on Electronic commerce: The …, 2006
292006
Fuzzy description logics for bilateral matchmaking in e-marketplaces
A Ragone, U Straccia, F Bobillo, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Description Logics, 2008
28*2008
Semantic tag cloud generation via DBpedia
R Mirizzi, A Ragone, TD Noia, ED Sciascio
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 36-48, 2010
252010
Logic-based automated multi-issue bilateral negotiation in peer-to-peer e-marketplaces
A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 16 (3), 249-270, 2008
252008
Schema-summarization in linked-data-based feature selection for recommender systems
A Ragone, P Tomeo, C Magarelli, T Di Noia, M Palmonari, A Maurino, ...
Proceedings of the Symposium on Applied Computing, 330-335, 2017
242017
Semantic-based skill management for automated task assignment and courseware composition
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Journal of Universal Computer Science 13 (9), 1184-1212, 2007
242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20