Παρακολούθηση
Costas Tsougras
Costas Tsougras
Professor, Systematic Musicology, School of Music Studies, Aristotle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mus.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An idiom-independent representation of chords for computational music analysis and generation
E Cambouropoulos, MA Kaliakatsos-Papakostas, C Tsougras
ICMC, 2014
522014
Auditory streams in Ligeti’s Continuum: A theoretical and perceptual approach
E Cambouropoulos, C Tsougras
Journal of interdisciplinary music studies 3 (1-2), 119-137, 2009
312009
Conceptual blending of harmonic spaces for creative melodic harmonisation
M Kaliakatsos-Papakostas, M Queiroz, C Tsougras, E Cambouropoulos
Journal of New Music Research 46 (4), 305-328, 2017
292017
Influence of musical similarity on melodic segmentation: Representations and algorithms
E Cambouropoulos, C Tsougras
Journées d'informatique musicale, 2004
202004
Evaluating the General Chord Type Representation in Tonal Music and Organising GCT Chord Labels in Functional Chord Categories.
MA Kaliakatsos-Papakostas, AI Zacharakis, C Tsougras, ...
ISMIR, 427-433, 2015
182015
Harmony in the polyphonic songs of epirus: Representation, statistical analysis and generation
M Kaliakatsos-Papakostas, A Katsiavalos, C Tsougras, ...
Proceedings of the 4th international workshop on folk music analysis, 21-28, 2014
172014
Musical blending and creativity: An empirical evaluation of the CHAMELEON melodic harmonisation assistant
A Zacharakis, M Kaliakatsos-Papakostas, C Tsougras, ...
Musicae Scientiae 22 (1), 119-144, 2018
152018
Learning and creating novel harmonies in diverse musical idioms: An adaptive modular melodic harmonisation system
M Kaliakatsos-Papakostas, D Makris, C Tsougras, E Cambouropoulos
Journal of Creative Music Systems 1 (1), 2016
122016
Structural blending of harmonic spaces: A computational approach
E Cambouropoulos, M Kaliakatsos-Papakostas, C Tsougras
Proceedings of the 9th Triennial Conference of the European Society for the …, 2015
122015
Conceptual blending and meaning construction: a structural/hermeneutical analysis of the ‘old castle’from musorgsky’s ‘pictures at an exhibition’
C Tsougras, D Stefanou
Proceedings of the 9th Triennial Conference of the European Society for the …, 2015
112015
Idiom-independent harmonic pattern recognition based on a novel chord transition representation
E Cambouropoulos, A Katsiavalos, C Tsougras
Proceedings of the 3rd International Workshop on Folk Music Analysis …, 2013
112013
Creating musical cadences via conceptual blending: Empirical evaluation and enhancement of a formal model
A Zacharakis, M Kaliakatsos-Papakostas, C Tsougras, ...
Music Perception: An Interdisciplinary Journal 35 (2), 211-234, 2017
102017
The role of pitch and timbre in the synaesthetic experience
K Orlandatou, E Cambouropoulos, C Tsougras, P Mavromatis, K Pastiadis
Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and …, 2012
102012
Embedded blends and meaning construction in Modest Musorgsky’s Pictures at an Exhibition
C Tsougras, D Stefanou
Musicae Scientiae 22 (1), 38-56, 2018
82018
Limits on the application of statistical correlations to continuous response data
F Upham, E Cambouropoulos, C Tsougras, P Mavromatis, K Pastiades
Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and …, 2012
82012
Learning and blending harmonies in the context of a melodic harmonisation assistant
M Kaliakatsos-Papakostas, D Makris, A Zacharakis, C Tsougras, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 12th IFIP WG 12.5 …, 2016
62016
The application of GTTM on 20th century modal music: Research based on the analysis of Yannis Constantinidis's “44 Greek miniatures for piano”
C Tsougras
Musicae Scientiae 14 (1_suppl), 157-194, 2010
62010
Modal Pitch Space — A Theoretical and Analytical Study
C Tsougras
Musicae Scientiae 7 (1), 57-86, 2003
62003
The cognition of grouping structure in real-time listening of music: A GTTM-based empirical research on 6-and 8-year old children
D Koniari, C Tsougras
Proceedings of the Twelfth International Conference on Music Perception and …, 2012
52012
Analysis of Early 20th century Chromatic Modal Music with the use of the Generative Theory of Tonal Music-Pitch Space and Prolongational issues in selected modal idioms
C Tsougras
ESCOM 2009: 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive …, 2009
52009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20