Παρακολούθηση
Mihai Dascalu
Mihai Dascalu
Professor, University Politehnica of Bucharest; Academy of Romanian Scientists
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining click-stream data with NLP tools to better understand MOOC completion
S Crossley, L Paquette, M Dascalu, DS McNamara, RS Baker
Proceedings of the sixth international conference on learning analytics …, 2016
1422016
Participation in virtual academic communities of practice under the influence of technology acceptance and community factors. A learning analytics application
N Nistor, B Baltes, M Dascălu, D Mihăilă, G Smeaton, Ş Trăuşan-Matu
Computers in Human Behavior 34, 339-344, 2014
1342014
Analyzing Discourse and Text Complexity for Learning and Collaborating
M Dascalu
Studies in Computational Intelligence 534, 2014
126*2014
Predicting text comprehension, processing, and familiarity in adult readers: New approaches to readability formulas
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu, DS McNamara, K Kyle
Discourse Processes 54 (5-6), 340-359, 2017
1252017
ReaderBench: Automated evaluation of collaboration based on cohesion and dialogism
M Dascalu, S Trausan-Matu, DS McNamara, P Dessus
International journal of computer-supported collaborative learning 10 (4 …, 2015
942015
Mining Texts, Learner Productions and Strategies with ReaderBench
M Dascalu, P Dessus, M Bianco, S Trausan-Matu, A Nardy
Educational data mining, 345-377, 2014
902014
ReaderBench, an environment for analyzing text complexity and reading strategies
M Dascalu, P Dessus, Ş Trausan-Matu, M Bianco, A Nardy
International Conference on Artificial Intelligence in Education, 379-388, 2013
852013
PolyCAFe—automatic support for the polyphonic analysis of CSCL chats
S Trausan-Matu, M Dascalu, T Rebedea
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 9 (2 …, 2014
792014
Cohesion network analysis of CSCL participation
M Dascalu, DS McNamara, S Trausan-Matu, LK Allen
Behavior Research Methods 50 (2), 604-619, 2018
702018
The Tool for the Automatic Analysis of Cohesion 2.0: Integrating semantic similarity and text overlap
SA Crossley, K Kyle, M Dascalu
Behavior research methods 51 (1), 14-27, 2019
502019
Textual complexity and discourse structure in Computer-Supported Collaborative Learning
S Trausan-Matu, M Dascalu, P Dessus
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 352-357, 2012
482012
Moving beyond classic readability formulas: New methods and new models
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu
Journal of Research in Reading 42 (3-4), 541-561, 2019
472019
SENSE: A collaborative selfish node detection and incentive mechanism for opportunistic networks
RI Ciobanu, C Dobre, M Dascălu, Ş Trăuşan-Matu, V Cristea
Journal of Network and Computer Applications 41, 240-249, 2014
452014
Cohesion-based analysis of CSCL conversations: Holistic and individual perspectives
M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
10th International Conference of Computer Supported Collaborative Learning …, 2013
392013
Natural language processing and learning analytics
DS McNamara, L Allen, S Crossley, M Dascalu, CA Perret
Handbook of learning analytics 93, 2017
382017
Finding student-centered open learning environments on the internet: Automated dialogue assessment in academic virtual communities of practice
N Nistor, Ş Trăuşan-Matu, M Dascălu, H Duttweiler, C Chiru, B Baltes, ...
Computers in Human Behavior 47, 119-127, 2015
382015
ASAP-An Advanced System for Assessing Chat Participants
M Dascalu, EV Chioasca, S Trausan-Matu
International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems …, 2008
352008
Smart City Analytics: state of the art and future perspectives
C Giovannella, M Dascalu, F Scaccia
IT, 2014
342014
Predicting success in massive open online courses (MOOCs) using cohesion network analysis
S Crossley, M Dascalu, DS McNamara, R Baker, S Trausan-Matu
Philadelphia, PA: International Society of the Learning Sciences., 2017
332017
Utterances assessment in chat conversations
M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
Research in Computing Science 46, 323-334, 2010
332010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20