Παρακολούθηση
Mihai Dascalu
Mihai Dascalu
Professor, University Politehnica of Bucharest; Academy of Romanian Scientists
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combining click-stream data with NLP tools to better understand MOOC completion
S Crossley, L Paquette, M Dascalu, DS McNamara, RS Baker
Proceedings of the sixth international conference on learning analytics …, 2016
1772016
Predicting text comprehension, processing, and familiarity in adult readers: New approaches to readability formulas
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu, DS McNamara, K Kyle
Discourse Processes 54 (5-6), 340-359, 2017
1652017
Analyzing Discourse and Text Complexity for Learning and Collaborating
M Dascalu
Studies in Computational Intelligence 534, 2014
139*2014
Participation in virtual academic communities of practice under the influence of technology acceptance and community factors. A learning analytics application
N Nistor, B Baltes, M Dascălu, D Mihăilă, G Smeaton, Ş Trăuşan-Matu
Computers in Human Behavior 34, 339-344, 2014
1382014
ReaderBench: Automated evaluation of collaboration based on cohesion and dialogism
M Dascalu, S Trausan-Matu, DS McNamara, P Dessus
International journal of computer-supported collaborative learning 10, 395-423, 2015
1012015
ReaderBench, an Environment for Analyzing Text Complexity and Reading Strategies
M Dascalu, P Dessus, Ş Trausan-Matu, M Bianco, A Nardy
Artificial Intelligence in Education: 16th International Conference, AIED …, 2013
962013
Mining Texts, Learner Productions and Strategies with ReaderBench
M Dascalu, P Dessus, M Bianco, S Trausan-Matu, A Nardy
Educational data mining: Applications and trends, 345-377, 2014
942014
PolyCAFe—automatic support for the polyphonic analysis of CSCL chats
S Trausan-Matu, M Dascalu, T Rebedea
International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 9, 127-156, 2014
862014
The Tool for the Automatic Analysis of Cohesion 2.0: Integrating semantic similarity and text overlap
SA Crossley, K Kyle, M Dascalu
Behavior research methods 51, 14-27, 2019
842019
Cohesion network analysis of CSCL participation
M Dascalu, DS McNamara, S Trausan-Matu, LK Allen
Behavior Research Methods 50, 604-619, 2018
822018
Moving beyond classic readability formulas: New methods and new models
SA Crossley, S Skalicky, M Dascalu
Journal of Research in Reading 42 (3-4), 541-561, 2019
702019
Before and during COVID-19: A Cohesion Network Analysis of students’ online participation in moodle courses
MD Dascalu, S Ruseti, M Dascalu, DS McNamara, M Carabas, ...
Computers in Human Behavior 121, 106780, 2021
532021
Natural language processing and learning analytics
DS McNamara, L Allen, S Crossley, M Dascalu, CA Perret
Handbook of learning analytics 93, 2017
502017
Textual complexity and discourse structure in Computer-Supported Collaborative Learning
S Trausan-Matu, M Dascalu, P Dessus
Intelligent Tutoring Systems: 11th International Conference, ITS 2012 …, 2012
492012
Artificial intelligence moving serious gaming: Presenting reusable game AI components
W Westera, R Prada, S Mascarenhas, PA Santos, J Dias, M Guimarães, ...
Education and Information Technologies 25, 351-380, 2020
482020
SENSE: A collaborative selfish node detection and incentive mechanism for opportunistic networks
RI Ciobanu, C Dobre, M Dascălu, Ş Trăuşan-Matu, V Cristea
Journal of Network and Computer Applications 41, 240-249, 2014
472014
Finding student-centered open learning environments on the internet: Automated dialogue assessment in academic virtual communities of practice
N Nistor, Ş Trăuşan-Matu, M Dascălu, H Duttweiler, C Chiru, B Baltes, ...
Computers in Human Behavior 47, 119-127, 2015
442015
Robert–a romanian bert model
M Masala, S Ruseti, M Dascalu
Proceedings of the 28th International Conference on Computational …, 2020
412020
Cohesion-based analysis of CSCL conversations: Holistic and individual perspectives
M Dascalu, S Trausan-Matu, P Dessus
10th International Conference of Computer Supported Collaborative Learning …, 2013
412013
Predicting success in massive open online courses (MOOCs) using cohesion network analysis
S Crossley, M Dascalu, DS McNamara, R Baker, S Trausan-Matu
Philadelphia, PA: International Society of the Learning Sciences., 2017
382017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20