Παρακολούθηση
Constantin Kappas
Constantin Kappas
Professor, Faculty of Medicine, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams
N Papanikolaou, JJ Battista, AL Boyer, C Kappas, E Klein, TR Mackie, ...
(No Title), 2004
3372004
A multiobjective gradient-based dose optimization algorithm for external beam conformal radiotherapy
C Cotrutz, M Lahanas, C Kappas, D Baltas
Physics in Medicine & Biology 46 (8), 2161, 2001
1722001
The role of diffusion and perfusion weighted imaging in the differential diagnosis of cerebral tumors: a review and future perspectives
P Svolos, E Kousi, E Kapsalaki, K Theodorou, I Fezoulidis, C Kappas, ...
Cancer Imaging 14, 1-20, 2014
1352014
Optimization of the dose level for a given treatment plan to maximize the complication-free tumor cure
B Bengt K. Lind, Panayiotis Mavroidis, Simo Hyödynmaa, Constantin Kappas
Acta oncologica 38 (6), 787-798, 1999
1111999
Impact of beam quality on megavoltage radiotherapy treatment techniques utilizing gold nanoparticles for dose enhancement
P Tsiamas, B Liu, F Cifter, WF Ngwa, RI Berbeco, C Kappas, K Theodorou, ...
Physics in Medicine & Biology 58 (3), 451, 2013
982013
AAPM Report No. 85: Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams
N Papanikolaou, J Battista, A Boyer, C Kappas, E Klein, T Mackie, ...
Report of Task Group 65, 2004
932004
Imaging biomarker analysis of advanced multiparametric MRI for glioma grading
A Vamvakas, SC Williams, K Theodorou, E Kapsalaki, K Fountas, ...
Physica Medica 60, 188-198, 2019
912019
Radiation dose measurement and risk estimation for paediatric patients undergoing micturating cystourethrography
A Sulieman, K Theodorou, M Vlychou, T Topaltzikis, D Kanavou, ...
The British journal of radiology 80 (957), 731-737, 2007
802007
Dose-response relations for anal sphincter regarding fecal leakage and blood or phlegm in stools after radiotherapy for prostate cancer
P Mavroidis, M al-Abany, ÁR Helgason, AKÅ Cronqvist, P Wersäll, H Lind, ...
Strahlentherapie und Onkologie 5 (181), 293-306, 2005
702005
Intensity modulated arc therapy (IMAT) with centrally blocked rotational fields
C Cotrutz, C Kappas, S Webb
Physics in Medicine & Biology 45 (8), 2185, 2000
642000
On‐axis and off‐axis primary dose component in high energy photon beams
S Zefkili, C Kappas, JC Rosenwald
Medical physics 21 (6), 799-808, 1994
641994
Survivin regulation by HER2 through NF‐κB and c‐myc in irradiated breast cancer cells
V Papanikolaou, D Iliopoulos, I Dimou, S Dubos, C Kappas, ...
Journal of cellular and molecular medicine 15 (7), 1542-1550, 2011
562011
Comparison of conformal radiation therapy techniques within the dynamic radiotherapy projectDynarad'
P Mavroidis, BK Lind, J Van Dijk, K Koedooder, W De Neve, C De Wagter, ...
Physics in Medicine & Biology 45 (9), 2459, 2000
552000
Spectroscopic evaluation of glioma grading at 3T: the combined role of short and long TE
E Kousi, I Tsougos, E Tsolaki, KN Fountas, K Theodorou, I Fezoulidis, ...
The Scientific World Journal 2012, 2012
542012
Radiation dose optimisation and risk estimation to patients and staff during hysterosalpingography
A Sulieman, K Theodorou, M Vlychou, T Topaltzikis, C Roundas, ...
Radiation protection dosimetry 128 (2), 217-226, 2008
502008
Topical nonsteroidal antipsoriatic agents. 1. 1, 2, 3, 4-Tetraoxygenated naphthalene derivatives
GH Jones, MC Venuti, JM Young, DVK Murthy, BE Loe, RA Simpson, ...
Journal of medicinal chemistry 29 (8), 1504-1511, 1986
501986
NTCP modelling and pulmonary function tests evaluation for the prediction of radiation induced pneumonitis in non-small-cell lung cancer radiotherapy
I Tsougos, P Nilsson, K Theodorou, E Kjellén, SB Ewers, O Jarlman, ...
Physics in Medicine & Biology 52 (4), 1055, 2007
492007
Graphical treatment simulation and automated collision detection for conformal and stereotactic radiotherapy treatment planning
MF Tsiakalos, E Schrebmann, K Theodorou, C Kappas
Medical physics 28 (7), 1359-1363, 2001
412001
QUALITY CONTROL OF INHOMOGENEITY CORRECflON ALGORITHMIS USED IN TREATMENT PLANNING SYSTEMS
C Kappas, JC Rosenwald
Int. J. Radialion Oncology Biol. Phys.. Vol 32 (3), 847-858, 1995
381995
Tissue inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams AAPM Report 85
N Papanikolaou, JJ Battista, AL Boyer, C Kappas, E Klein, TR Mackie, ...
Medical Physics Pub for AAPM, New York, 8, 2004
372004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20