Παρακολούθηση
Victor Kouloumpis
Victor Kouloumpis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Life Cycle Assessment for biodiesel production under Greek climate conditions
T Tsoutsos, V Kouloumpis, T Zafiris, S Foteinis
Journal of Cleaner Production 18 (4), 328-335, 2010
902010
Sustainability assessment of nations and related decision making using fuzzy logic
VD Kouloumpis, VS Kouikoglou, YA Phillis
IEEE Systems Journal 2 (2), 224-236, 2008
622008
Life cycle analysis for bioethanol production from sugar beet crops in Greece
S Foteinis, V Kouloumpis, T Tsoutsos
Energy Policy 39 (9), 4834-4841, 2011
602011
Decarbonising electricity supply: Is climate change mitigation going to be carried out at the expense of other environmental impacts?
V Kouloumpis, L Stamford, A Azapagic
Sustainable Production and Consumption 1, 1-21, 2015
502015
Visual impact assessment method for wind parks: A case study in Crete
D Kokologos, I Tsitoura, V Kouloumpis, T Tsoutsos
Land Use Policy 39, 110-120, 2014
352014
Potential trade-offs between eliminating plastics and mitigating climate change: An LCA perspective on Polyethylene Terephthalate (PET) bottles in Cornwall
V Kouloumpis, RS Pell, ME Correa-Cano, X Yan
Science of the Total Environment 727, 138681, 2020
312020
Performance and life cycle assessment of a small scale vertical axis wind turbine
V Kouloumpis, RA Sobolewski, X Yan
Journal of cleaner production 247, 119520, 2020
252020
Integrated life cycle sustainability assessment using fuzzy inference: a novel FELICITA model
V Kouloumpis, A Azapagic
Sustainable production and consumption 15, 25-34, 2018
212018
Challenges for Pacific Small Island developing states in achieving their nationally determined contributions (NDC)
E Michalena, V Kouloumpis, JM Hills
Energy Policy 114, 508-518, 2018
162018
Assessing the Sustainability of Nuclear Power in the UK
A Azapagic, M Grimston, K Anderson, K Baker, S Glynn, S Howell, ...
The SPRIng Consortium, 2011
72011
An expression of multiple values: the relationship between community, landscape and natural resource
D Smith, I Convery, AD Ramsey, V Kouloumpis
Rural Landscapes: Society, Environment, History 3 (1), 6-6, 2016
42016
Thermal use of biofuels in buildings. environmental and economic evaluation.
T Tsoutsos, V Kouloumpis, A Kalogerakis
Fresenius Environmental Bulletin 16 (7), 735-744, 2007
42007
Should photovoltaics stay at home? Comparative life cycle environmental assessment on roof-mounted and ground-mounted photovoltaics
V Kouloumpis, A Kalogerakis, A Pavlidou, G Tsinarakis, G Arampatzis
Sustainability 12 (21), 9120, 2020
32020
Environmental impacts of renewable energy: gone with the wind?
V Kouloumpis, X Liu, E Lees
Renewable Energy Governance, 203-215, 2013
32013
Sustainable energy planning for remote islands and the waste legacy from renewable energy infrastructure deployment
V Kouloumpis, X Yan
Journal of Cleaner Production 307, 127198, 2021
22021
ICE Report 2.1. 2: ICE General Methodology
G Matthew, O Fitch-Roy, P Connor, B Woodman, P Thies, E Hussain, ...
22018
Life cycle assessment of a novel metal recovery method from co-processing of coal mine waste and low-grade printed circuit boards
V Kouloumpis, X Yan
Journal of Environmental Management 314, 115074, 2022
2022
A model for estimating life cycle environmental impacts of offshore wind electricity considering specific characteristics of wind farms
V Kouloumpis, A Azapagic
Sustainable Production and Consumption 29, 495-506, 2022
2022
Conserving natural heritage: shifting perceptions of culture and nature.
D Smith, I Convery, A Ramsey, V Kouloumpis
Boydell Press, 2016
2016
Life cycle assessment for biodiesel under the greek climate conditions
T Tsoutsos, V Kouloumpis, T Zafeiris, P Zolkou, C Panoutsou
Agricultural and biosystems engineering for a sustainable world …, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20