Παρακολούθηση
Maik Stührenberg
Maik Stührenberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bielefeld.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web-based annotation of anaphoric relations and lexical chains
M Stührenberg, D Goecke, N Diewald, A Mehler, I Cramer
Proceedings of the Linguistic Annotation Workshop, 140-147, 2007
492007
A toolkit for multi-dimensional markup
M Stührenberg, D Jettka
Balisage: The Markup Conference, 2009
402009
SGF-An integrated model for multiple annotations and its application in a linguistic domain
M Stührenberg, D Goecke
Balisage: The Markup Conference, 2008
392008
The TEI and current standards for structuring linguistic data. An overview
M Stührenberg
Journal of the Text Encoding Initiative, 2012
272012
Different Views on Markup: Linguistic Modeling of Information and Markup Languages. Contributions to Language Technology
D Goecke, H Lüngen, D Metzing, M Stührenberg, A Witt
Springer, 2015
242015
Visualization of concurrent markup
D Jettka, M Stührenberg
Balisage: The Markup Conference, 2011
122011
Anaphora as an Indicator of Elaboration: A Corpus Study.
M Bärenfänger, D Goecke, M Hilbert, H Lüngen, M Stührenberg
J. Lang. Technol. Comput. Linguistics 23 (2), 49-73, 2008
122008
An integrated model of lexical chaining: application, resources and its format
U Waltinger, A Mehler, M Stührenberg
122008
Markup infrastructure for the anaphoric bank: Supporting web collaboration
M Poesio, N Diewald, M Stührenberg, J Chamberlain, D Jettka, D Goecke, ...
Modeling, Learning, and Processing of Text Technological Data Structures …, 2011
112011
Serengeti-Webbasierte Annotation semantischer Relationen.
N Diewald, M Stührenberg, A Garbar, D Goecke
J. Lang. Technol. Comput. Linguistics 23 (2), 74-93, 2008
112008
Multidimensional markup and heterogeneous linguistic resources
M Stührenberg, A Witt, D Goecke, D Metzing, O Schonefeld
Proceedings of the 5th Workshop on NLP and XML (NLPXML-2006): Multi …, 2006
112006
eLearning und offene Standards: zum Einsatz XML-strukturierter Lernobjekte
H Lobin, M Stührenberg, G Rehm
112003
Refining the taxonomy of xml schema languages. a new approach for categorizing xml schema languages in terms of processing complexity
M Stührenberg, C Wurm
Proceedings of Balisage: The Markup Conference 5, 2010
102010
Koreferenz, kospezifikation und bridging: Annotationsschema
D Goecke, A Holler, M Stührenberg
Interne Reports der DFG-Forschergruppe" Texttechnologische …, 2007
92007
What, when, where? Spatial and temporal annotations with XStandoff
M Stührenberg
Proceedings of Balisage: The Markup Conference 10, 2013
82013
Sustainability of text-technological resources
M Stührenberg, M Beißwenger, KU Kühnberger, H Lüngen, A Mehler, ...
Proceedings of the LREC 2008 Workshop “Sustainability of Language Resources …, 2008
72008
Integrated linguistic annotation models and their application in the domain of antecedent detection
A Witt, M Stührenberg, D Goecke, D Metzing
Modeling, Learning, and Processing of Text Technological Data Structures …, 2011
62011
Automatic upconversion using XSLT 2.0 and XProc: A real world example
S Haupt, M Stührenberg
Balisage: The Markup Conference, 2010
62010
Guidance through the standards jungle for linguistic resources
M Stührenberg, A Werthmann, A Witt
52012
Free and Open Source, Open Access, Creative Commons und E-Learning–Remix Culture für das Lernen mit digitalen Medien
M Stührenberg, S Seitz
Lernen in der digitalen Gesellschaft-offen, vernetzt, integrativ. Internet …, 2013
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20