Παρακολούθηση
Erik Östman
Erik Östman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
1092018
Light localization and magneto-optic enhancement in Ni antidot arrays
M Rollinger, P Thielen, E Melander, E Ostman, V Kapaklis, B Obry, ...
Nano letters 16 (4), 2432-2438, 2016
492016
Influence of the magnetic field on the plasmonic properties of transparent Ni anti-dot arrays
E Melander, E Östman, J Keller, J Schmidt, ET Papaioannou, V Kapaklis, ...
Applied Physics Letters 101 (6), 2012
362012
Hysteresis-free switching between vortex and collinear magnetic states
E Östman, UB Arnalds, E Melander, V Kapaklis, GK Pálsson, AY Saw, ...
New Journal of Physics 16 (5), 053002, 2014
282014
Thermally induced magnetic relaxation in square artificial spin ice
MS Andersson, SD Pappas, H Stopfel, E Östman, A Stein, P Nordblad, ...
Scientific Reports 6 (1), 37097, 2016
252016
Magnetic order and energy-scale hierarchy in artificial spin-ice structures
H Stopfel, E Östman, IA Chioar, D Greving, UB Arnalds, TPA Hase, ...
Physical Review B 98 (1), 014435, 2018
232018
Ising-like behaviour of mesoscopic magnetic chains
E Östman, UB Arnalds, V Kapaklis, A Taroni, B Hjörvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 30 (36), 365301, 2018
202018
Collective magnetization dynamics in nanoarrays of thin FePd disks
A Ciuciulkaite, E Östman, R Brucas, A Kumar, MA Verschuuren, ...
Physical Review B 99 (18), 184415, 2019
192019
Collective magnetic dynamics in artificial spin ice probed by ac susceptibility
M Pohlit, G Muscas, IA Chioar, H Stopfel, A Ciuciulkaite, E Östman, ...
Physical Review B 101 (13), 134404, 2020
182020
Tailoring magnetism at the nanometer scale in SmCo5 amorphous films
R Moubah, F Magnus, E Östman, Y Muhammad, UB Arnalds, M Ahlberg, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 25 (41), 416004, 2013
142013
Reversed interface effects in amorphous FeZr/AlZr multilayers
M Ahlberg, A Zamani, E Östman, H Fashandi, B Hjörvarsson, PE Jönsson
Physical Review B 90 (18), 184403, 2014
72014
Collective properties of magnetic mesospins
E Östman
Acta Universitatis Upsaliensis, 2018
22018
Magnetic order and energy-scale hierarchy in artificial spin ice
H Stopfel, E Östman, IA Chioar, UB Arnalds, D Greving, T Hase, A Stein, ...
arXiv preprint arXiv:1711.07754, 2017
2017
Interaction modiers in articial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, U Arnalds, A Stein
2017
Modifications of the thermal fluctuations in novel artificial spin ice
H STOPFEL, E OSTMAN, B Unnar, A STEIN, B JORVARSSON, ...
한국진공학회 학술발표회초록집, 520-520, 2016
2016
Ordering and thermal excitations in dipolar coupled single domain magnet arrays (Presentation Recording)
E Östman, U Arnalds, V Kapaklis, B Hjörvarsson
Spintronics VIII 9551, 92-92, 2015
2015
Thermal fluctuations in novel artificial spin ice
H Stopfel, E Ostman, A Stein, U Arnalds, V Kapaklis, B Hjorvarsson
APS March Meeting Abstracts 2015, H1. 133, 2015
2015
Spectral magneto-optical tunability using Bragg plasmons
E Melander, S George, E Papaioannou, M Verschuuren, E Östman, ...
SPIE Optics+ Photonics, 28 August-1 September 2015, San Diego, US, 2015
2015
Kerr effect enhancement in Ni antidot hexagonal nanostructures
E Melander, E Östman, E Papaioannou, V Kapaklis, B Hjörvarsson
The 34th PIERS The 34th PIERS, Progress In Electromagnetics Research …, 2013
2013
Spectral and dynamical measurements using the magneto-optical Kerr efects
E Östman
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20