Παρακολούθηση
Marco Luca Sbodio
Marco Luca Sbodio
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AllAboard: a system for exploring urban mobility and optimizing public transport using cellphone data
M Berlingerio, F Calabrese, G Di Lorenzo, R Nair, F Pinelli, ML Sbodio
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
1842013
EXSED: an intelligent tool for exploration of social events dynamics from augmented trajectories
G Di Lorenzo, ML Sbodio, V Lopez, R Lloyd
2013 IEEE 14th international conference on mobile data management 1, 323-330, 2013
1172013
Discovering Semantic Web services using SPARQL and intelligent agents
ML Sbodio, D Martin, C Moulin
Journal of Web Semantics 8 (4), 310-328, 2010
1102010
Allaboard: Visual exploration of cellphone mobility data to optimise public transport
G Di Lorenzo, ML Sbodio, F Calabrese, M Berlingerio, R Nair, F Pinelli
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
1052014
Smart traffic analytics in the semantic web with STAR-CITY: Scenarios, system and lessons learned in Dublin City
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, M Sbodio, ...
Journal of Web Semantics 27, 26-33, 2014
1012014
Concealing sensitive patterns from linked data graphs
A Gkoulalas-Divanis, S Kotoulas, VL Garcia, ML Sbodio
US Patent 9,268,950, 2016
852016
Predicting severity of road traffic congestion using semantic web technologies
F Lécué, R Tucker, V Bicer, P Tommasi, S Tallevi-Diotallevi, M Sbodio
The Semantic Web: Trends and Challenges: 11th International Conference, ESWC …, 2014
742014
Star-city: semantic traffic analytics and reasoning for city
F Lécué, S Tallevi-Diotallevi, J Hayes, R Tucker, V Bicer, ML Sbodio, ...
Proceedings of the 19th international conference on Intelligent User …, 2014
722014
Queriocity: A linked data platform for urban information management
V Lopez, S Kotoulas, ML Sbodio, M Stephenson, A Gkoulalas-Divanis, ...
International Semantic Web Conference, 148-163, 2012
722012
Data-driven transit network design from mobile phone trajectories
F Pinelli, R Nair, F Calabrese, M Berlingerio, G Di Lorenzo, ML Sbodio
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17 (6), 1724-1733, 2016
622016
A Wearable Computing Prototype for supporting training activities in Automotive Production
I Maurtua, PT Kirisci, T Stiefmeier, ML Sbodio, H Witt
4th International Forum on Applied Wearable Computing 2007, 1-12, 2007
562007
CNL4DSA: a controlled natural language for data sharing agreements
I Matteucci, M Petrocchi, ML Sbodio
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 616-620, 2010
532010
Applying semantic web technologies for diagnosing road traffic congestions
F Lécué, A Schumann, ML Sbodio
The Semantic Web–ISWC 2012: 11th International Semantic Web Conference …, 2012
512012
Semantic service discovery using SAWSDL and SPARQL
K Iqbal, ML Sbodio, V Peristeras, G Giuliani
2008 Fourth International Conference on Semantics, Knowledge and Grid, 205-212, 2008
452008
Data sharing agreements
ML Sbodio
US Patent App. 14/116,167, 2014
372014
A design phase for data sharing agreements
I Matteucci, M Petrocchi, ML Sbodio, L Wiegand
International Workshop on Data Privacy Management, 25-41, 2011
282011
SPUD—Semantic processing of urban data
S Kotoulas, V Lopez, R Lloyd, ML Sbodio, F Lecue, M Stephenson, E Daly, ...
Journal of web semantics 24, 11-17, 2014
252014
SPARQL as an expression language for OWL-S
ML Sbodio, C Moulin
Titolo volume non avvalorato, 2007
222007
Developing a wearable assistant for hospital ward rounds: An experience report
K Adamer, D Bannach, T Klug, P Lukowicz, ML Sbodio, M Tresman, ...
The Internet of Things: First International Conference, IOT 2008, Zurich …, 2008
212008
Towards safer information sharing in the cloud
M Casassa-Mont, I Matteucci, M Petrocchi, ML Sbodio
International Journal of Information Security 14, 319-334, 2015
172015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20